Συντακτικόν τῆς Ἀρχαίας με ἐρωτήσεις και ἀπαντήσεις


ΕΛ. Κ. ΒΟΛΟΝΑΚΗ
·        Συνοπτικόν
·        Με ερωτήσεις και απαντήσεις
·        2500 μεταφρασμένα παραδείγματα
·        Ασκήσεις και απαντήσεις
·        Σύμφωνον με το νέο σύστημα διδασκαλίας και αξιολόγησης

DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him