Ελληνική Γραμματική της Αττικής Πεζογραφικής ΔιαλέκτουΠρος χρήσιν
των ελληνικών σχολείων και γυμνασίων


Γεωργίου Δ. Ζηκίδου
Τυπ. Κωνσταντινίδη, Εν Αθήναις
Ο Γεώργιος Ζηκίδης καταγόταν από τη Βίτσα. Απόφοιτος της Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων. Το 1890 αναγορεύτηκε διδάκτορας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Εργάστηκε ως καθηγητής φιλόλογος και Σχολάρχηςεπί εικοσιπέντε χρόνια σε πολλά σχολεία της Ηπείρου και της Μακεδονίας. Έγραψε πολλά λαογραφικά και γραμματικά έργα. Ήταν πολυγραφότατος συγγραφέας.


Βιβλία του:

 • Νεοελληνικά ηπειρωτικά ανάλεκτα Αθήναι 1885
 • Γραμματικαί παρατηρήσεις εις την αρχαίαν ελληνικήν Αθήναι 1885
 • Λεξικόν απάντων των ρημάτων της Αττικής διαλέκτου Αθήναι 1888
 • Πλάτωνος Κρίτων μετά σχολίων Αθήναι 1888
 • Μεγάλη γραμματική της Ελληνικής γλώσσης Αθήναι 1889
 • Γραμματική Ομηρική Αθήναι 1889
 • Φιλολογικά σκαλαθύρματα Αθήναι 1891
 • Διορθωτικά εις Έλληνας συγγραφέας Αθήναι 1891
 • Θουκυδίδου: Ο Πελοποννησιακός και Αθηναίων πόλεμος ( 1ο , 2ο και 3ο) Αθήναι 1892
 • Συντακτικόν της Ελληνικής γλώσσης Αθήναι 1892
 • Ελληνική Χρηστομάθεια Αθήναι (1ο) 1893 και (2ο) 1906
 • Διδακτική γραμματική της Αττικής διαλέκτου Αθήναι 1893
 • Εγχειρίδιον της Ελληνικής Γραμματικής Αθήναι 1893
 • Επίτιμον συντακτικόν της Ελληνικής γλώσσης Αθήναι 1893
 • Πλατωνικά χωρία εν τη Απολογία Σωκράτους τω Κρίτωνι και τω Λάχητι διορθούμενα Αθήναι 1896
 • Πλάτωνος Κρίτων μετά σχολίων ερμηνευτικών, κριτικών Αθήναι 1898
 • Επιγραφαί εκ Θεσσαλίας ανέκδοτοι Αθήναι 1899
 • Εγχειρίδιον Εμπειρικής Ψυχολογίας Αθήναι 1903
 • Διορθώσεις εις Έλληνας συγγραφείς (Τόμοι Α΄ και Β΄) Αθήναι 1904
 • Φιλολογική δράσις Αθήναι 1910
 • Η χρήσις του ρήματος αποκαλείν τινα τι πότερον επί κακής μόνον έννοιας κείται ή επ’ αγαθής, διευκρινούμενης Αθήναι 1914
 • Πότερος Βρώμος διά του Ω γραπτέου ή Βρόμος διά του Ο το σημαίνον την δυσωσμίαν Αθήναι 1915
 • Γραμματικά ζητήματα εκ της Γ. Χατζηδάκη Ιστορίας της ελληνικής γλώσσης ελεγχόμενα Αθήναι 1916
 • Αχαϊκαί και Θεσσαλικαί επιγραφαί Αθήναι
 • Διάλεξις Περί Ηπείρου και των κατ’ αυτήν Αθήναι 1919
 • Γραμματικαί παρατηρήσεις και διορθώσεις Αθήναι 1919
 • Τι είναι πατρίς και τις ο υπέρ αυτής εν πολέμω θάνατος Αθήναι 1919
 • Λεξικόν ορθογραφικόν και χρηστικόν Αθήναι 1924Άφησε και μεγάλο ανέκδοτο έργο (Λεξικό Ομηρικών ρημάτων, Λεξικό προσηγορικών επιθέτων, Λεξικό 5500 αρχαίων και αθησαύριστων ελληνικών λέξεων, Συλλογή αρχαίων παροιμιών, Δεισιδαιμονίαι ηπειρωτικαί παραβαλλόμεναι προς ομοίας αρχαίας κ.α).

Επιμέλεια εισαγωγικού κειμένου Στάθης Π. Βασδέκης

DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him