Γλωσσικές Ασκήσεις Γυμνασίου


Περιλαμβάνει 12 ενότητες με ασκήσεις για διάφορα γραμματικά φαινόμενα και για την αντίστοιχη ορθογραφία των λέξεωντου 
Παναγιώτη Εμμανουηλίδη


Γραμματική, Ορθογραφία, Γλωσσικό μάθημα, Γραπτός λόγος, Ελληνική γλώσσα, Φωνήεντα και σύμφωνα, Συλλαβές, Άρθρα, Κατηγορίες ουσιαστικών, Γένος ουσιαστικών, Κλίση ουσιαστικών, Κλίση επιθέτων, Βαθμοί επιθέτων, Αντωνυμίες, Υποκείμενο και αντικείμενο ρήματος, Φωνές, διαθέσεις και συζυγίες ρημάτων, Κλίση ρημάτων, Άκλιτα μέρη του λόγου, Επιρρήματα, Προθέσεις, Σύνδεσμοι, Ονοματικό και ρηματικό μέρος της πρότασης, Λεκτικά σύνολα, Αντικείμενο, Κατηγορούμενο, Παραγωγή και σύνθεση


DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him