ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΕ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ 2014-2015
 

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΕ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ 2013-2014

 

 

Αρ.Πρωτ.2558Α/151999/Ζ1/24-09-2014/ΥΠΑΙΘ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΞΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Τηλέφωνο : 210 344 3432
FAX : 210 344 2299
e-mail: dfms2(ΑΤ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στα Μειονοτικά Σχολεία Β/βάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2014-2015»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της περ. Γ΄ του άρθρου 16 του ν. 1566/85 (Α΄167) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως συμπληρώθηκαν με το άρθρο 6 του ν.1674/86 (Α΄203) «Ρύθμιση θεμάτων Α.Ε.Ι. και άλλες διατάξεις»

2. Τις διατάξεις του ν. 2341/95 (Α΄208) «Ρύθμιση θεμάτων του εκπαιδευτικού προσωπικού μειονοτικών σχολείων της Θράκης και της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις»

3. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 3848/2010 ( Α΄71) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπ/κού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

4. Τις διατάξεις της αριθμ. 146170/ΣΤ5/16.09.2014 (Β΄2473) Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Γεώργιο Στύλιο»

5. Τη με αριθμ. Ζ2/411/8-11-95 (Β΄954) Υ.Α. «Αρμοδιότητες και λειτουργία του Υπηρεσιακού και Πειθαρχικού Συμβουλίου του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού της μειονοτικής εκπαίδευσης» όπως τροποποιήθηκε από τις αριθμ. Ζ2/244/29-6-01 (Β΄904) και 1623Υ/95673/Ζ1/17-07-2013 (Β΄1848) όμοιες 6. Τη με αριθ. 3418Σ/178513/Ζ1/2013 (Β΄3292) Υ.Α. «Ρύθμιση θεμάτων Συντονιστικού Γραφείου Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

7. Τις με αριθ. πρωτ. Φ.8.2./6050/23.06.2014 και Φ.8.2./7718/22.08.2014 (ανακοινοποίηση στο ορθό) εγκυκλίους της Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης,

8. Το με αριθ. πρωτ. Φ.8.2/8403/05.09.2014 έγγραφο της Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης,

9. Τη με αριθμ. 20/05.09.2014 Πράξη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Μειονοτικής Εκπαίδευσης (Υ.Σ.Μ.Ε).
Αποφασίζουμε
Την απόσπαση των παρακάτω εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης για το διδακτικό έτος 2014-2015, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, ως ακολούθως:


Α/Α
Α.Μ.
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΚΗΘΕΣΗ
ΑΠΟΣΠΑΣΗ
1
193326
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΧΑΙΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΠΥΣΔΕ ΞΑΝΘΗΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ Μ/ΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
2
193258
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΙΔΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ02
ΠΥΣΔΕ ΞΑΝΘΗΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ Μ/ΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
3
195205
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΛΕΙΤΣΙΩΤΗ
ΔΗΜΟΣ
ΠΕ02
ΠΥΣΔΕ ΞΑΝΘΗΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ Μ/ΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
4
201441
ΣΟΦΙΑ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ
ΑΛΕΚΟΣ
ΠΕ02
ΠΥΣΔΕ ΞΑΝΘΗΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ Μ/ΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
5
197086
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΜΜΕΝΟΥ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ02
ΠΥΣΔΕ ΞΑΝΘΗΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ Μ/ΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
6
183261
ΣΟΦΙΑ ΑΥΓΕΡΗ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ02
ΠΥΣΔΕ ΞΑΝΘΗΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ Μ/ΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
7
201578
ΕΛΕΝΗ ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΟΣ
ΠΕ02
ΠΥΣΔΕ ΞΑΝΘΗΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ Μ/ΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
8
222476
ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ02
ΠΥΣΔΕ ΞΑΝΘΗΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ Μ/ΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
9
702621
ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΜΙΜΙΚΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ02
ΠΥΣΔΕ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ Μ/ΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
10
700031
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΑΖΑΚΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ02
ΠΥΣΔΕ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΙΕΡΟΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
11
700654
ΑΣΠΑΣΙΑ ΤΣΩΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ02
ΠΥΣΔΕ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΙΕΡΟΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
12
222014
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΗΜΑΡΑΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΠΕ02
ΠΥΣΔΕ ΞΑΝΘΗΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ Μ/ΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
13
226772
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΟΥΛΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ02
ΠΥΣΔΕ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ Μ/ΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
14
701335
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΠΥΣΔΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ
ΙΕΡΟΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
15
218946
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΥΖΟΥΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΠΥΣΔΕ ΡΟΔΟΠΗΣ
Μ/ΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
16
203788
ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΤΟΝΑ
ΠΑΡΙΣ
ΠΕ09
ΠΥΣΔΕ ΞΑΝΘΗΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ Μ/ΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
17
200972
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΠΕ19
ΠΥΣΔΕ ΞΑΝΘΗΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ Μ/ΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
18
216885
ΟΛΓΑ ΘΑΝΑΣΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΥΣΔΕ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ Μ/ΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
19
210828
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΖΑΔΕΛΛΗΣ
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ
ΠΕ19
ΠΥΣΔΕ ΚΟΖΑΝΗΣ
Μ/ΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ


Παρακαλούνται οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των περιοχών όπου ανήκουν οργανικά οι εκπαιδευτικοί, να κοινοποιήσουν την απόφαση αυτή στους ενδιαφερόμενους και να τη γνωστοποιήσουν στις σχολικές μονάδες από τις οποίες αποσπώνται.


Οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των περιοχών απόσπασης παρακαλούνται να φροντίσουν να αποσταλούν αντίγραφα της ανάληψης υπηρεσίας των αποσπασμένων εκπαιδευτικών στις Διευθύνσεις της οργανικής τους θέσης.


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ

DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him