Οδηγίες για τις αναθέσεις των μαθημάτων του Γυμνασίου, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (2014-15)Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 48/21-07-2014 Δ.Σ.) το Υπουργείο Παιδείας απέστειλε οδηγίες για τις αναθέσεις των μαθημάτων του Γυμνασίου, του Γενικού και του Επαγγελματικού Λυκείου για το σχ. έτος 2014-2015ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τις αναθέσεις των μαθημάτων του Γυμνασίου, του Γενικού και του Επαγγελματικού Λυκείου για το σχ. έτος 2014-2015

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 48/21-07-2014 Δ.Σ.) σας αποστέλλουμε τις παρακάτω οδηγίες σχετικά με τις αναθέσεις των μαθημάτων του Γυμνασίου, του Γενικού και του Επαγγελματικού Λυκείου για το σχ. έτος 2014-2015. Ειδικότερα:

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΜΑΘΗΜΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ
Ιστορία
ΠΕ02, ΠΕ33
ΠΕ01,ΠΕ05,ΠΕ06,ΠΕ07,ΠΕ34,
ΠΕ10,ΠΕ13
Μαθηματικά
ΠΕ03
ΠΕ04,
ΠΕ19, ΠΕ20 (με βασικό πτυχίο Πληροφορικής)


ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ/
ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ
ΠΕΔΙΟ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ/ΜΑΘΗΜΑ
Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ
B΄ ΑΝΑΘΕΣΗ
Βιωματικές Δράσεις-
Συνθετικές Δημιουργικές Εργασίες - Project

Τοπική Ιστορία

ΠΕ02

ΠΕ01

Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη
(Π.Ε.Α.Α)

όλες οι ειδικότητες, με εξαίρεση για το σχ. έτος 2014-2015 τους κλάδους ΠΕ02,ΠΕ03
και  ΠΕ04Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός (Σ.Ε.Π.)
Όλοι οι καθηγητές ΠΕ ανεξαρτήτως ειδικότητας. Προηγούνται με σειρά προτεραιότητας:
Α. Εκπαιδευτικοί κάτοχοι διδακτορικού τίτλου
στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό προσανατολισμό.
Β. Εκπαιδευτικοί κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό προσανατολισμό.
Γ. Εκπαιδευτικοί που είναι κάτοχοι πιστοποιητικού ειδίκευσης του ΣΥΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ.
Δ. Εκπαιδευτικοί κάτοχοι πιστοποιητικού ειδικού προγράμματος μεταπτυχιακού επιπέδου στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό προσανατολισμό του Υπουργείου Παιδείας χρονικής διάρκειας 1.000 ωρών.
Ε. Εκπαιδευτικοί κάτοχοι πιστοποιητικού
ειδικού προγράμματος επιμόρφωσης στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό προσανατολισμό του Υπουργείου
Παιδείας χρονικής διάρκειας 520 ωρών ή πιστοποιητικό προγράμματος κατάρτισης στην τεκμηρίωση πληροφοριακού υλικού ΣΕΠ του Υπουργείου Παιδείας χρονικής διάρκειας 660 ωρών.
ΣΤ. Εκπαιδευτικοί που είναι κάτοχοι πιστοποιητικού πεντάμηνου σεμιναρίου επιμόρφωσης στελεχών στον ΣΕΠ.
Ζ. Εκπαιδευτικοί που έχουν παρακολουθήσει ολιγοήμερα σεμινάρια ΣΕΠ.
Η. Όλοι οι καθηγητές ΠΕ με εξαίρεση για το σχ. έτος 2014-2015 τους κλάδους ΠΕ02,ΠΕ03 και ΠΕ04

Φύση και Άσκηση
ΠΕ11

Πολιτισμός και Δραστηριότητες Τέχνης
όλες οι ειδικότητες, με εξαίρεση για το σχ. έτος 2014-2015 τους κλάδους ΠΕ02,ΠΕ03
και  ΠΕ04

Σχολική και Κοινωνική Ζωή (Σ.Κ.Ζ.)
όλες οι ειδικότητες, με εξαίρεση για το σχ. έτος 2014-2015 τους κλάδους ΠΕ02,ΠΕ03
και  ΠΕ04


ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
ΜΑΘΗΜΑ
ΤΑΞΕΙΣ
Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ
Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Ιστορία

Α ΄, Β΄
ΠΕ02, ΠΕ33
ΠΕ10,ΠΕ13
Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός


Α ΄
ΠΕ02,ΠΕ08,ΠΕ33
ΠΕ10, ΠΕ13,
ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07

Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί & Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία)

Α΄ , Β΄
ΠΕ09,ΠΕ10,ΠΕ13
ΠΕ02
Φιλοσοφία

Β΄
ΠΕ02,ΠΕ33
ΠΕ01
Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ
Β΄
ΠΕ19, ΠΕ20

Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών
(Κοινωνιολογία, Οικονομική Επιστήμη και Πολιτική Επιστήμη)
Β΄
(ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ)
ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ13


ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
ΜΑΘΗΜΑ
ΤΑΞΕΙΣ
Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ
Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ
Αρχές Αγροτικής Παραγωγής
Α΄
ΠΕ14.04 ΠΕ18(12,13,14,15,16
17,30)

Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ
Β΄
ΠΕ19, ΠΕ20


Για τις ανωτέρω αναθέσεις θα εκδοθεί Υπουργική Απόφαση.
Ό,τι δεν ορίζεται διαφορετικά από την παρούσα συνεχίζει να ισχύει.   

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ


Εσωτ. Διανομή
·       Γραφείο Υφυπουργού
·       Γραφείο Γενικού Γραμματέα
·       Δ/νση Σπουδών Δ.Ε., Τμ. Δ΄
·       Δ/νση Εκκλησιαστικής Εκπ/σης
·       Δ/νση Ιδιωτικής Εκπ/σης
·       Δ/νση Π.Ο.Δ.Ε.
·       Δ/νση Ειδικής Αγωγής
·       ΣΕΠΕΔ


DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him