ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 2014ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 2014


Δόθηκαν στη δημοσιότητα από το Υπουργείου Παιδείας, τα στατιστικά στοιχεία των βαθμολογιών των μαθημάτων στα οποία εξετάστηκαν οι υποψήφιοι Γενικών Λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις 2014

Στον επόμενο πίνακα αναγράφονται τα ποσοστά σύμφωνα με το Βαθμό Πρόσβασης. Ο υποψήφιος, ανάλογα με το βαθμό πρόσβασης που έχει, μπορεί να συγκρίνει τα ποσοστά σε σχέση με τις προηγούμενες χρονίες.


ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗΣ
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
ΚΑΤA ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
ΘΕΤΙΚΗ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Ι
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΙ
ΣΥΝΟΛΟ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
ΠΟΣΟΣΤΟ % 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
ΠΟΣΟΣΤΟ % 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
ΠΟΣΟΣΤΟ % 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
ΠΟΣΟΣΤΟ % 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
ΠΟΣΟΣΤΟ % ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ
19,00 -  20,00
356
1,14
646
5,17
36
3,83
441
1,31
1479
1,89
18,00  -  18,99
2068
6,63
2145
17,17
113
12,03
1623
4,81
5949
7,59
17,00  -  17,99
2648
8,48
1724
13,80
124
13,21
1935
5,74
6431
8,21
16,00  - 16,99
2536
8,12
1382
11,06
100
10,65
2145
6,36
6163
7,87
15,00  - 15,99
2532
8,11
1236
9,89
94
10,01
2356
6,99
6218
7,94
14,00  - 14,99
2428
7,78
971
7,77
74
7,88
2410
7,15
5883
7,51
13,00 - 13,99
2487
7,97
894
7,16
68
7,24
2567
7,61
6016
7,68
12,00 - 12,99
2304
7,38
772
6,18
65
6,92
2515
7,46
5656
7,22
11,00 - 11,99
2357
7,55
623
4,99
59
6,28
2461
7,30
5500
7,02
10,00 - 10,99
2100
6,73
472
3,78
52
5,54
2541
7,54
5165
6,59
9,00 - 9,99
1946
6,23
403
3,23
39
4,15
2443
7,25
4831
6,17
8,00 - 8,99
1683
5,39
334
2,67
35
3,73
2207
6,55
4259
5,44
7,00 - 7,99
1448
4,64
238
1,90
29
3,09
2008
5,96
3723
4,75
6,00 - 6,99
1240
3,97
207
1,66
21
2,24
1793
5,32
3261
4,16
5,00 - 5,99
1128
3,61
146
1,17
10
1,06
1646
4,88
2930
3,74
4,00 - 4,99
941
3,01
130
1,04
14
1,49
1400
4,15
2485
3,17
3,00 - 3,99
574
1,84
87
0,70
4
0,43
801
2,38
1466
1,87
2,00 - 2,99
292
0,94
59
0,47
0
0,00
271
0,80
622
0,79
1,00 - 1,99
100
0,32
16
0,13
2
0,21
81
0,24
199
0,25
0,00 - 0,99
45
0,14
9
0,07
0
0,00
66
0,20
120
0,15
ΣΥΝΟΛΟ
31213

12494

939

33710

78356
100,0010,00 - 20,00
21816

10865

785

20994

54460

0,00 - 9,99
9397
1629
154
12716
23896Στον επόμενο πίνακα γίνεται αναφορά ανά μάθημα, στα ποσοστά σύμφωνα με τη βάση του 10. Ελέγχεται δηλαδή η κίνηση των ποσοστών, που ήταν κάτω ή πάνω από τη βάση, κατά τα τελευταία έτη εξετάσεων. Προσφέρει μία πρώτη γενική εικόνα για την κίνηση των βαθμολογιών.ΠΙΝΑΚΑΣ
ΣΥΓKΡΙΤΙΚΟΣ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014
ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΤΗ 2008-2013 ΚΑΤA ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ 10Α/Α
ΜΑΘΗΜΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ
0 - 9,9
  
10 - 20

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
  2011 
  2012 
  2013 
  2014 

  2011 
  2012 
  2013 
  2014 


1
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ
20,44
22,83
12,99
20,01

79,55
77,16
87,00
79,99

2
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ
61,23
57,59
60,12
62,63

38,76
42,40
39,87
37,37

3
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ
43,72
39,06
41,83
26,07

56,27
60,93
58,16
73,93

4
ΦΥΣΙΚΗ
ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ
14,75
20,71
14,27
14,61

85,24
79,28
85,72
85,39

5
ΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ
34,39
34,69
30,51
23,23

65,60
65,30
69,48
76,776
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΘΕΩΡ. ΚΑΤ.
48,89
49,39
51,89
41,65

51,10
50,60
48,10
58,35

7
ΛΑΤΙΝΙΚΑ
ΘΕΩΡ. ΚΑΤ.
37,42
37,27
38,97
31,44

62,57
62,72
61,02
68,56

8
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΘΕΩΡ. ΚΑΤ.
26,68
25,55
31,58
28,93

73,31
74,44
68,41
71,07

9
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΘΕΩΡ. ΚΑΤ.
43,39
37,93
41,42
49,76

56,60
62,06
58,57
50,24


10
ΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤ.
17,22
15,28
15,99
10,49

82,77
84,71
84,00
89,51

11
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤ.
39,22
40,58
47,82
28,53

60,77
59,41
52,17
71,47

12
ΦΥΣΙΚΗ
ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤ.
41,21
45,05
37,43
34,98

58,78
54,94
62,56
65,02

13
ΧΗΜΕΙΑ
ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤ.
19,39
25,60
26,42
23,73

80,60
74,39
73,57
76,2714
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ 
ΤΕΧ/ΚΗΣ ΚΑΤ. 1
17,39
17,18
14,37
13,54

82,60
82,81
85,62
86,46

15
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΤΕΧ/ΚΗΣ ΚΑΤ. 1
50,58
48,38
57,80
35,5

49,41
51,61
42,19
64,5

16
ΦΥΣΙΚΗ 
ΤΕΧ/ΚΗΣ ΚΑΤ. 1
46,39
50,05
44,46
40,83

53,60
49,94
55,53
59,17

17
ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ
ΤΕΧ/ΚΗΣ ΚΑΤ. 1
13,53
16,88
18,30
24,73

86,46
83,11
81,69
75,2718
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΤΕΧ/ΚΗΣ ΚΑΤ. 2
72,54
73,81
78,04
60,33

27,45
26,18
21,95
39,67

19
ΦΥΣΙΚΗ
ΤΕΧ/ΚΗΣ ΚΑΤ. 2
74,17
78,33
71,96
69,46

25,82
26,66
28,03
30,54

20
ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚ/ΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΕΧ/ΚΗΣ ΚΑΤ. 2
29,35
27,04
25,81
26,51

70,64
72,95
74,18
73,49

21
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΤΕΧ/ΚΗΣ ΚΑΤ. 2
43,19
41,29
51,01
51,34

56,80
58,70
48,98
48,6622
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
36,09
25,55
36,68
29,7

63,90
74,44
63,31
70,3Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζεται ανά μάθημα η πορεία των βαθμολογιών, τα τελευταία τρία έτη. Μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα για τα ποσοστά σε κάθε ομάδα βαθμολογίας, και ίσως μία πρώτη προσέγγιση για το πώς θα κινηθούν οι βάσεις.
ΠΙΝΑΚΑΣ
ΚΛΙΜΑΚΩΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2013 ΚΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑ


Α/Α
ΜΑΘΗΜΑ

18 - 20
 
15 - 17,9

12 - 14,9

10 - 11,9

5 - 9,9

0 - 4,9

  2012 
  2013 
  2014 
  2012 
  2013 
  2014 
  2012 
  2013 
  2014 

  2012 
  2013 
  2014 
  2012 
  2013 
  2014 

  2012 
  2013 
  2014 1
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΓΕΝ. ΠΑΙΔ.
2,04
1,39
0,93
23,44
28,06
21,22
33,85
41,73
38,89
17,81
15,81
18,96
19,72
11,72
17,50
3,10
1,26
2,51

2
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΓΕΝ. ΠΑΙΔ.
7,14
7,94
5,89
12,76
8,87
10,77
12,31
11,37
12,12
10,18
11,68
8,59
32,06
35,66
34,68
25,53
24,45
27,95

3
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. ΠΑΙΔ.
22,23
11,09
24,17
17,41
15,36
23,15
13,84
19,65
17,90
7,43
12,05
8,71
18,11
23,29
13,18
20,95
18,53
12,89

4
ΦΥΣΙΚΗ
ΓΕΝ. ΠΑΙΔ.
31,15
42,66
46,52
27,33
23,60
20,71
15,05
14,19
11,76
5,73
5,25
6,40
11,39
8,07
10,21
9,32
6,19
4,40

5
ΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΓΕΝ. ΠΑΙΔ.
20,99
23,72
30,48
21,10
23,33
23,97
14,68
14,53
14,49
8,53
7,89
7,84
22,26
18,87
16,21
12,43
11,63
7,02
6
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΘΕΩΡ. ΚΑΤ.
3,81
1,70
5,00
14,93
11,85
17,12
18,24
19,86
21,13
13,60
14,68
15,10
29,17
30,70
28,06
20,22
21,19
13,59

7
ΛΑΤΙΝΙΚΑ
ΘΕΩΡ. ΚΑΤ.
16,89
18,27
20,11
21,61
18,42
21,50
15,51
15,48
16,47
8,70
8,83
10,49
15,55
15,85
16,83
21,72
23,12
14,61

8
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΘΕΩΡ. ΚΑΤ.
7,17
5,07
3,10
27,71
21,41
20,80
26,12
25,78
29,68
13,42
16,13
17,50
19,47
26,54
23,87
6,08
5,04
5,06

9
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΘΕΩΡ. ΚΑΤ.
19,18
18,71
15,34
20,08
17,94
15,87
14,34
13,30
11,19
8,44
8,61
7,84
22,50
23,81
25,72
15,43
17,60
24,04
10
ΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΘΕΤ.  ΚΑΤ.
31,04
22,64
33,38
32,97
35,01
34,26
14,54
19,15
16,19
6,14
7,18
5,67
9,94
10,92
7,22
5,34
5,07
3,27

11
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΘΕΤ.  ΚΑΤ.
9,79
2,47
15,12
18,51
14,61
24,88
19,30
21,42
20,96
11,79
13,65
10,52
24,14
27,59
17,11
16,44
20,23
11,42

12
ΦΥΣΙΚΗ
ΘΕΤ. ΚΑΤ.
9,10
9,82
18,03
16,22
19,12
22,13
17,71
20,98
15,64
11,90
12,63
9,22
29,81
25,62
22,3
15,24
11,80
12,67

13
ΧΗΜΕΙΑ
ΘΕΤ. ΚΑΤ.
28,57
22,26
26,97
22,66
25,68
24,6
15,48
17,72
16,09
7,66
7,89
8,6
15,73
15,73
16,23
9,86
10,69
7,5
14
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ 
ΤΕΧ ΚΑΤ. 1
43,17
28,23
37,74
20,93
33,50
27,61
12,94
16,75
14,50
5,76
7,13
6,61
11,52
8,99
9,81
5,66
5,37
3,73

15
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΤΕΧ ΚΑΤ.1
9,21
1,86
12,58
12,95
11,58
19,51
17,20
17,37
20,04
12,24
11,37
12,37
28,74
29,36
20,79
19,63
28,43
14,71

16
ΦΥΣΙΚΗ 
ΤΕΧ ΚΑΤ. 1
8,66
10,96
16,52
12,99
17,37
18,87
16,01
14,58
14,29
12,28
12,61
9,49
30,81
30,40
26,55
19,23
14,06
14,29

17
ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ
ΤΕΧ ΚΑΤ. 1
43,57
29,67
17,38
21,33
22,64
31,02
10,71
20,26
17,38
7,48
9,10
9,49
11,22
14,78
17,91
5,66
3,51
6,82
18
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΤΕΧ ΚΑΤ. 2
2,47
0,65
4,68
6,21
4,55
10,76
9,32
8,88
13,94
8,16
7,86
10,29
28,25
26,68
24,84
45,56
51,35
35,49

19
ΦΥΣΙΚΗ
ΤΕΧ ΚΑΤ. 2
2,16
2,55
4,94
4,81
6,20
8,68
7,60
10,39
9,34
7,07
8,88
7,59
34,51
36,63
34,64
43,81
35,33
34,82

20
ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚ/ΣΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ
ΤΕΧ ΚΑΤ. 2
30,56
20,90
30,65
17,16
22,55
17,05
14,98
18,50
15,06
10,23
12,22
10,73
23,36
23,47
22,17
3,67
2,34
4,33

21
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓ/ΚΟ ΠΕΡ/ΛΟΝ
ΤΕΧ ΚΑΤ. 2
16,74
13,14
8,36
17,91
16,44
15,34
14,52
11,48
14,39
9,51
7,90
10,57
19,81
26,67
29,32
21,48
24,34
22,02
22
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
33,80
18,69
27,45
19,98
20,48
18,81
13,69
15,46
15,56
6,95
8,67
8,47
14,93
21,13
19,43
10,61
15,55
10,27
Τέλος να τονίσουμε ότι όλα τα στατιστικά στοιχεία προσφέρουν μία γενική καταγραφή των βαθμολογίων που συγκέντρωσαν οι μαθητές στις εξετάσεις. Οι μαθητές μπορούν να αποκτήσουν μία εικόνα για τη δική τους παρουσία στις εξετάσεις, σε σχέση με αυτήν των άλλων εξεταζομένων
DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him