Τά Ἀρχαία Ἑλληνικά τῶν Πανελληνίων Ἐξετάσεων - Ὅλα ὅσα δέον να γνωρίζη ὁ ὑποψήφιος (ΜΕΡΟΣ Δ')


τοῦ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡ. ΚΑΤΣΟΥΛΗ
-πτυχιούχου κλασσικῆς φιλολογίας
πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
-μεταπτυχιακοῦ ἐφηρμοσμένης παιδαγωγικῆς
πανεπιστημίου Ἀθηνῶν


Ακόμα εννέα(9) αναρτήσεις για το γνωστό των αρχαίων ελληνικών. Υπενθυμίζεται πως η σειρά «Όλα όσα δέον να γνωρίζουν οι υποψήφιοι…» είναι αναρτήσεις συνοψίζουσαι τα όσα από το υλικό του Ερμή θεωρούνται κατάλληλαι για την πλήρην προετοιμασία των υποψηφίων για τις εξετάσεις τους.Είναι εις θέαν δε εν όσω διαρκούν οι εξετάσεις και υστέρως τίθενται εις το αρχείον δια να επανεμφανισθούν το επόμενον έτος πλησίον του Πάσχα δια την επόμενη σειρά υποψηφίων..
 


-->


DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him