Οι συμβουλές της τελευταίας επανάληψης στα Λατινικά 
Αγαπητοί υποψήφιοι,

Τα λατινικά είναι ίσως το μάθημα εκείνο της θεωρητικής που δέχεται από μερικούς τη μεγαλύτερη αμφισβήτηση.


Το φροντιστήριο Σύγχρονο σας συμβουλεύει ότι μια πιθανή αποτυχία σας είτε στη νεοελληνική γλώσσα είτε στη λογοτεχνία μπορεί να εξισορροπιστεί από την απόδοσή σας στα λατινικά, εφόσον έχουν τον ίδιο συντελεστή. Τα λατινικά ενώ είναι εύκολα, γιατί εξετάζεστε σε συγκεκριμένη ύλη, έχουν πολλές λεπτομέρειες ,που πρέπει να θυμάστε, γεγονός που τα καθιστούν εξαιρετικά απαιτητικά. Ένας όμως συνειδητοποιημένος υποψήφιος μπορεί να αντιμετωπίσει την επανάληψή τους ως εξής:

    Μπορείτε κάθε μέρα να επαναλαμβάνετε ένα συγκεκριμένο σύνολο μαθημάτων, όπως για παράδειγμα έξι ή οκτώ κείμενα.

    Σε κάθε κείμενο θα αρχίζετε πρώτα με την μετάφρασή του και συνεχίζετε με το λεξιλόγιό του και τη συντακτική του ανάλυση.

    Προσοχή μεγάλη στη μετάφραση! Πρέπει να καταλαβαίνετε ποιες λέξεις μεταφράζετε, ώστε και η μετάφραση να γίνει κτήμα σας, αλλά και να διευκολυνθείτε στη σύνταξη του κειμένου, καθώς πολλές φορές η μετάφραση είναι ενδεικτική αυτής π.χ. ποιο είναι το υποκείμενο, το αντικείμενο κ.τ.λ. Εκείνο στο οποίο, επίσης, θα χρειαστείτε να είστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί είναι στις ιδιαιτερότητες κάθε μαθήματος, όπως παράξενες αφαιρετικές ή δοτικές ή και άλλα φαινόμενα.

    Μπορείτε να έχετε ήδη φωτοτυπήσει τα κείμενα των λατινικών, ώστε στις τωρινές επαναλήψεις σας να έχετε την ευκαιρία να κάνετε τη σύνταξη εκ νέου από μόνοι σας.

    Όταν μαθαίνετε το λεξιλόγιο του κάθε κειμένου, σχηματίστε λίστες οι οποίες μπορούν να απομονώνουν στοιχεία, που εύκολα συγχέονται, όπως τα λήγοντα σε - -us να ξέρετε για παράδειγμα σε ποια κλίση ανήκουν ή τι γένος είναι. Έτσι θα συγκεντρώσετε όλες τις περιπτώσεις και θα μπορείτε να τις επαναλαμβάνετε συχνά.

    Η επανάληψη των αρχικών χρόνων δεν μπορεί να είναι προφορική. Πρέπει οπωσδήποτε να τους γράφετε για αποφυγή ορθογραφικών λαθών και για εμπέδωσή τους. Ένας καλός τρόπος για να ελέγχετε αν όντως τους έχετε μάθει καλά είναι να κυκλώσετε τους ρηματικούς τύπους του κειμένου και εν συνεχεία να γράψετε τους αρχικούς χρόνους του ρήματος από τον οποίο προκύπτει ο κάθε τύπος. Με τον τρόπο αυτό θα μπορείτε να είστε βέβαιοι για το πόσο καλά γνωρίζετε κάθε ρήμα.

    Εφόσον ασχοληθείτε με κάθε κείμενο ξεχωριστά καλό είναι στο τέλος να κάνετε μια γενική επανάληψη όλες τις μεταφράσεις των κειμένων κι αυτό γιατί η μετάφραση λαμβάνει αρκετές μονάδες (8/20). Επομένως ακόμα και ο πιο αδιάβαστος το μόνο που έχει να κάνει είναι να μάθει τέλεια τις μεταφράσεις για να μπορέσει να γράψει κάτι.

    Από γραμματικής απόψεως θα πρέπει να ελέγξετε ότι γνωρίζετε πλήρως την κλίση των ουσιαστικών, επιθέτων,αντωνυμιών, ρημάτων ομαλών και ανωμάλων καθώς και τη θεωρία των παραθετικών. Φυσικά η επανάληψη αυτή θα πρέπει πάντα να γίνεται γραπτώς.

    Από συντακτικής απόψεως θα πρέπει να ασχοληθείτε με τα φαινόμενα της απαγόρευσης, του β΄ όρου σύγκρισης, της παθητικής φωνής, του πλαγίου λόγου, των υποθετικών λόγων, των δευτερευουσών προτάσεων , της ανάλυσης των μετοχών, της σύμπτυξης δευτερεύουσας σε μετοχή, της θεωρίας του debeo, της γερουνδιακής έλξης και της αντίστροφης γερουνδιακής έλξης, των πλαγίων εξαρτημένων, των εμπροθέτων, της αυτοπάθειας και της αλληλοπάθειας και άλλων ακόμα φαινομένων.

    Να έχετε υπόψη σας ότι στα λατινικά μπορούν να εξετάσουν ένα μεγάλο κομμάτι της ύλης, αφού η εξέτασή τους στηρίζεται σε πληθώρα τύπων.

Όσο και αν είστε κουρασμένοι, όσο και αν πιστεύετε ότι είναι μάταιος κόπος το σίγουρο είναι πως αν ακολουθήσετε τις συμβουλές μας τότε δεν θα είστε από αυτούς που θα πουν "oleum et operam perdidi!".

DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him