Αἱ ἀλλαγαί εἰσαγωγῆς εἰς τά Πανεπιστήμια
Τα επίμαχα σημεία τροπολογίας του υπουργείου Παιδείας

Τροπολογία κατέθεσε χθες στη βουλή ο υπουργός Παιδείας για μια σειρά θεμάτων που αφορούν και τις τρεις βαθμίδες εκπαίδευσης.

Στα άρθρα, που περιλαμβάνει το πολυσέλιδο κείμενο του υπουργείου, υπάρχουν ρυθμίσεις για θέματα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που αφορούν άμεσα τους υποψηφίους. Ο ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ παρουσιάζει τις ρυθμίσεις αυτές.

Μετεγγραφές για τις ειδικές κατηγορίες

Το υπουργείο Παιδείας λόγω της απόφασης του ΣτΕ που έκρινε ότι η εισαγωγή των υποψηφίων των ειδικών κατηγοριών με λιγότερα μόρια είναι αντισυνταγματική, προχώρησε στην κατάθεση ρύθμισης που προβλέπει ότι οι υποψήφιοι των ειδικών κατηγοριών δικαιούνται τη μεταφορά της θέσης εισαγωγής τους σε αντίστοιχο τμήμα ή σχολή.

Οι ειδικές κατηγορίες που δικαιούνται μετεγγραφής είναι:

1. Πολύτεκνοι και τέκνα πολυτέκνων.

2. Τρίτεκνοι. Συμπεριλαμβάνονται και οι άγαμες μητέρες με τρία μη αναγνωρισθέντα τέκνα.

3. Με αδελφό ή αδελφή του πρώτου κύκλου σπουδών. Στο σημείο αυτό να τονίσουμε ότι δεν εντάσσονται σε ειδική κατηγορία όσοι έχουν αδερφό ή αδερφή που είναι μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί φοιτητές. Θα πρέπει τα αδέρφια τους να σπουδάζουν σε διαφορετική πόλη από τον τόπο της κατοικίας των γονιών τους.

4. Ορφανοί από τον έναν ή και από τους δυο γονείς ή τέκνα άγαμης μητέρας με ένα ή δυο μη αναγνωρισθέντα τέκνα.

5. Μαθητές με γονείς ή τέκνα ή αδέλφια ή συζύγους, που είναι τυφλοί ή κωφάλαλοι ή νεφροπαθείς, που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση, ή πάσχουν από μυϊκή δυστροφία Duchenne ή ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών επειδή έχουν κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67% (δεν συμπεριλαμβάνεται το ποσοστό 67%). Στην κατηγορία αυτή χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή.

6. Υποψήφιοι που είναι τέκνα των θυμάτων της τρομοκρατίας, που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Ν. 1897/1990 (ΦΕΚ 120 Α΄)

7. Πολύδυμα τέκνα εφόσον συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ ή των ΕΠΑΛ για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ίδιο έτος. Σε αυτήν την κατηγορία εντάσσονται ουσιαστικά οι δίδυμοι, τρίδυμοι κλπ. Πρέπει να αναφερθεί ότι εάν δυο αδέρφια δίνουν μαζί πανελλήνιες ο ένας για πρώτη φορά και ο άλλος για δεύτερη δεν εντάσσονται στην κατηγορία των πολύδυμων τέκνων.

Όσοι ανήκουν σε μια από τις πιο πάνω κατηγορίες δύνανται να υποβάλουν αίτηση προς το τμήμα υποδοχής. Η μεταφορά της θέσης πραγματοποιείται με απόφαση της Γ.Σ του τμήματος υποδοχής.

Η διαδικασία για την υποβολή της αίτησης καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια θα καθοριστούν με απόφαση του υπουργού Παιδείας. Επίσης με υπουργική απόφαση θα καθοριστεί και η αντιστοιχία των σχολών και τμημάτων των ΑΕΙ. Για τις αντιστοιχίες θα ληφθούν υπόψη οι τίτλοι των αντίστοιχων σχολών, τμημάτων, εισαγωγικών κατευθύνσεων καθώς και τα περιεχόμενα των επαγγελματικών δικαιωμάτων όπου υφίστανται.

Η απόφαση εκδίδεται μετά από γνώμη της ΑΔΙΠ η οποία περιέρχεται στον υπουργό Παιδείας εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των δέκα ημερών από την περιέλευση σε αυτή του ερωτήματος.

Κατηγορία 10%: 40% των θέσεων στους απόφοιτους του 2012 και 60% στους απόφοιτους του 2013

Αν και το υπουργείο Παιδείας κατά το παρελθόν ήταν αντίθετο στο να δοθεί δικαίωμα συμμετοχής με την κατηγορία του 10% στους απόφοιτους του 2012 γιατί δημιουργούνται ανισότητες, τελικά δίνεται το δικαίωμα και στους αποφοίτους του 2012. Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι:

«Ειδικά για το έτος 2014-15 δίνεται κατ’ εξαίρεση το δικαίωμα συμμετοχής στο 10% των θέσεων εισακτέων και σε όσους είχαν συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων Λυκείων το έτος 2012. Οι θέσεις που αντιστοιχούν στο 10% των εισακτέων κατανέμονται στους υποψηφίους του έτους 2012 σε ποσοστό 40% και στους υποψηφίους του 2013 σε ποσοστό 60%».

Προσοχή πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι η ρύθμιση αφορά μόνο τους αποφοίτους του 2012 των ημερήσιων λυκείων και όχι των ΕΠΑΛ.

Ειδική μέριμνα για τους υποψηφίους από Κεφαλληνία

Ειδικά και μόνο για το σχολικό έτος 2014-15 για τους υποψηφίους που κατέθεσαν αίτηση συμμετοχής στις πανελλαδικές σε Λύκεια της Κεφαλληνίας προβλέπονται θέσεις επιπλέον του αριθμού εισακτέων για την εισαγωγή τους σε ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ και Εκκλησιαστικές Ακαδημίες. Οι θέσεις αυτές ορίζονται ως εξής:

Α) Για τους υποψηφίους πανελλαδικών ημερησίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ ομάδα Β σε ποσοστό 0,5% καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων.

Β) Για τους υποψηφίους των ημερήσιων ΕΠΑΛ Ομάδα Α (4 μαθήματα) σε ποσοστό 0,5% καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτεών.

Γ) Για τους υποψηφίους των εσπερινών ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Ομάδα Β, δίνεται η δυνατότητα να διεκδικήσουν όσες θέσεις μείνουν κενές από τους υποψηφίους των ημερήσιων ΓΕΛ ΕΠΑΛ Ομάδα Β, μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων και σύμφωνα με τα επιστημονικά πεδία που μπορούν να δηλώσουν.

Κατά τον προσδιορισμό των θέσεων που αντιστοιχούν στο 0,5% γίνεται στρογγυλοποίηση στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, αν προκύπτει δεκαδικό ίσο ή μεγαλύτερο από το μισό της ακέραιης μονάδας. Αν το δεκαδικό υπόλοιπο είναι μικρότερο του μισού δε λαμβάνεται υπόψη εκτός εάν μηδενίζεται η θέση. Δηλαδή ένα σε ένα τμήμα το 0,5% των εισακτέων αντιστοιχεί σε 0,3 θέσεις θα δοθεί 1 θέση σε υποψήφιο από την Κεφαλληνία.


 
DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him