ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΑΦΘΟΝΙΑΣΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ


ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:
ΕΛΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΥ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ


Να νικήσουμε την πείνα
( Jacques Diouf, Le Monde Diplomatique)


Παρά την αφθονία των τροφίμων σε ολόκληρο τον κόσμο, περισσότεροι από οκτακόσια εκατομμύρια άνθρωποι κοιμούνται κάθε βράδυ νηστικοί. Χιλιάδες παιδιά πεθαίνουν κάθε ημέρα από τις άμεσες και τις έμμεσες συνέπειες της πείνας και του χρόνιου υποσιτισμού. Τη στιγμή που τα πλούτη που συσσωρεύονται σε ολόκληρο τον κόσμο επιτρέπουν όλες τις ελπίδες, εξακολουθεί να τίθεται το ερώτημα: θα κατορθώσουμε ποτέ να εξαλείψουμε την πείνα ; 

Βέβαια, υπήρξαν και επιτυχίες στον αγώνα ενάντια σε αυτή τη μάστιγα: κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα, η παραγωγή τροφίμων αυξήθηκε με ρυθμό μεγαλύτερο του ρυθμού αύξησης του παγκόσμιου πληθυσμού, ο οποίος υπερδιπλασιάστηκε. Ωστόσο, οι ανισότητες στην πρόσβαση στα τρόφιμα και στα μέσα παραγωγής εξακολουθεί να στερεί εκατομμύρια ανθρώπινα όντα από το πιο στοιχειώδες δικαίωμα : να τρώνε όταν πεινούν. Και μένουν ακόμα πολλά να γίνουν για να εξασφαλιστεί υγιεινή και θρεπτική διατροφή για όλους.
Παρά τις διεθνείς αποφάσεις και την απήχηση του ζητήματος στα μέσα ενημέρωσης, το πρόβλημα της πείνας -αυτή η μελανή κηλίδα στη συνείδηση της ανθρωπότητας- εξακολουθεί να υφίσταται και μάλιστα σε ορισμένες περιοχές να επιδεινώνεται. Οι αριθμοί είναι εύγλωττοι: ο αριθμός των ατόμων που υποσιτίζονται φτάνει τα 777 εκατομμύρια στις αναπτυσσόμενες χώρες, τα 27 εκατομμύρια στις χώρες που βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο και τα 11 εκατομμύρια στις ανεπτυγμένες χώρες. Εκατόν πενήντα περίπου εκατομμύρια παιδιά ηλικίας μικρότερης των πέντε ετών υποφέρουν από έλλειψη πρωτεϊνών, που εξασφαλίζουν την απαιτούμενη ενέργεια στον οργανισμό. Επίσης, ο υποσιτισμός αποτελεί την αιτία για την καθυστέρηση της ανάπτυξης εκατόν εξήντα εκατομμυρίων παιδιών. Επιπλέον, το 17% των νεογέννητων στις αναπτυσσόμενες χώρες πέφτουν θύματα καθυστέρησης της ανάπτυξης, η οποία οφείλεται στον υποσιτισμό των εγκύων γυναικών.
Το οικονομικό κόστος της πείνας είναι τεράστιο τόσο για τα άτομα όσο και για τις κοινωνίες: ο υποσιτισμός οδηγεί στην ασθένεια και στο θάνατο. Υποχρεώνει τις οικογένειες να ξοδεύουν τους πενιχρούς οικονομικούς πόρους τους για υγειονομική περίθαλψη. Μειώνει τη μαθησιακή ικανότητα των παιδιών. Πνίγει την παραγωγικότητα και εμποδίζει τα άτομα να εκμεταλλεύονται τα φυσικά τους χαρίσματα. Αποτελεί τροχοπέδη για την οικονομική μεγέθυνση και στερεί από τις χώρες τα μέσα για να επιτύχουν ένα ανεκτό επίπεδο ανάπτυξης.
Η μάχη ενάντια στην πείνα σε ολόκληρο τον κόσμο δεν αποτελεί μονάχα ένα επιτακτικό καθήκον ηθικής φύσης, αλλά αποδεικνύεται επωφελής για την οικονομία και συμβάλλει στη σταθερότητα και στην ασφάλεια όλων των κοινωνιών. Πράγματι, η πείνα αποτελεί συχνά την πηγή των ταραχών και των εμφύλιων συγκρούσεων και όχι το αποτέλεσμά τους. Επιπλέον, επηρεάζει άμεσα τόσο την εσωτερική μετανάστευση όσο και τη μετανάστευση προς τις χώρες του εξωτερικού. Ένας άνθρωπος που πεινάει είναι ικανός για το χειρότερο.
Δεν υπάρχει πανάκεια στον αγώνα ενάντια στην πείνα και τον υποσιτισμό και οι λύσεις δεν είναι απλές. Ωστόσο, μπορούν να επιτευχθούν αποτελέσματα εάν τα κράτη και η διεθνής κοινότητα εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις τους προχωρώντας σε συγκεκριμένες ενέργειες. Ο αγώνας θα είναι δύσκολος, ωστόσο, με την υποστήριξη της κοινής γνώμης και των πρόθυμων και καλόπιστων ατόμων σε ολόκληρο τον κόσμο, το πιο στοιχειώδες ανθρώπινο δικαίωμα, το να μπορεί ένας άνθρωπος να τρώει όταν πεινάει, μπορεί και πρέπει να γίνει πραγματικότητα.


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόμενο του κειμένου σε 100 – 120 λέξεις.
Μονάδες 25 


Β1. α. Ποιες είναι οι θέσεις – απόψεις για τις οποίες ο συγγραφέας επιδιώκει να μας πείσει στην τρίτη και πέμπτη παράγραφο του κειμένου; Ποιους τρόπους και μέσα πειθούς χρησιμοποιεί για να επιτύχει το στόχο του ;
Μονάδες 10 


Β2. Ποια η δομή και οι τρόποι ανάπτυξης της τέταρτης παραγράφου;
Μονάδες 5 


Β3. Να δώσετε από μια συνώνυμη λέξη χωρίς να αλλοιώνεται το νόημα του κειμένου: τροχοπέδη, χαρίσματα, απήχηση, πρόσβαση, πενιχρούς, πόρους, αφθονία, εύγλωττοι, επιτακτικό, ελπίδες
Μονάδες 10 


Β4. «Ένας άνθρωπος που πεινάει είναι ικανός για το χειρότερο».
Να αναπτύξετε την παραπάνω πρόταση σε μια παράγραφο (60 – 80 λέξεις)
Μονάδες 10 


Γ. : Σε έναν κόσμο που δονείται από τη διαφημιστική προβολή της αφθονίας και προκλητικής κατανάλωσης, εκατομμύρια άνθρωποι στον πλανήτη μαστίζονται από τις άμεσες ή έμμεσες συνέπειες του χρόνιου υποσιτισμού. Να προσπαθήσετε να ευαισθητοποιήσετε τους συμμαθητές σας για το πρόβλημα, συντάσσοντας ένα άρθρο για τη σχολική σας εφημερίδα στο οποία να εξηγείτε τους λόγους που επιβάλλουν τον αγώνα ενάντια στην πείνα καθώς και τους τρόπους με τους οποίους μπορεί αυτός να βρει εφαρμογή σε επίπεδο λαών και κυβερνήσεων.
Μονάδες 40


DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him