Η Ιστορία Θεωρ. Κατεύθ. τῶν Πανελληνίων Ἐξετάσεων - Ὅλα ὅσα δέον να γνωρίζη ὁ ὑποψήφιος (ΜΕΡΟΣ Α')
ἐπιμελεία τοῦ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡ. ΚΑΤΣΟΥΛΗ
-πτυχιούχου κλασσικῆς φιλολογίας
πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
-μεταπτυχιακοῦ ἐφηρμοσμένης παιδαγωγικῆς
πανεπιστημίου Ἀθηνῶν


Στο πρώτο μέρος της ιστορίας κατεύθυνσης, πέρα από το βοήθημα – που είναι εδώ σαν τελευταίο παρουσιαζόμενο – παρουσιάζονται στην ουσία τα τρία μεγάλα κεφάλαια, πλήρως αναλυμένα. Αυτό της οικονομίας, των κομμάτων και το κρητικό. . Γίνεται δε και εισαγωγή στο προσφυγικό που θα ολοκληρωθεί στην Β’ παρουσίαση. Ωστόσο μεγάλη έμφαση να δοθή εις το υπόδειγμα επεξεργασίας των πηγών που κρύπτεται ολόκληρη μεθοδολογία από πίσω.
  


DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him