Τά Ἀρχαία Ἑλληνικά τῶν Πανελληνίων Ἐξετάσεων - Ὅλα ὅσα δέον να γνωρίζη ὁ ὑποψήφιος (ΜΕΡΟΣ Α')
τοῦ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡ. ΚΑΤΣΟΥΛΗ
-πτυχιούχου κλασσικῆς φιλολογίας
πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
-μεταπτυχιακοῦ ἐφηρμοσμένης παιδαγωγικῆς
πανεπιστημίου ἈθηνῶνΕίθισται τέτοια εποχή, πρίν τις Πανελλήνιες εξετάσεις και πρίν ή με την έναρξη του Πάσχα να ανεβαίνουν οι συγκεντρωτικές σημειώσεις μου σε κάθε μάθημα.

Αυτές μένουν στην κοινή θέα ενόσω διαρκούν οι εξετάσεις, ενώ αμέσως μετά το πέρας αυτών κρύπτονται έως την επομένη χρονιά όπου και θα ξαναχρειασθούν, ανανεωμένες και εμπλουτισμένες.
Η αρχή γίνεται με αρχαία. Θα ακολουθήσουν για όλα τα μαθήματα και η σειρά θα έχει ολοκληρωθεί έως το Μ. Σάββατο.DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him