Ἀδαμάντιος Κοραής, ἕνας ἀληθινός λεξικογράφος τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
Πανεπιστήμιο Αθηνών

   Ο όρος λεξικογραφία αναφέρεται στην επιστήμη που ασχολείται με τον τρόπο σύνταξης και γενικότερης δομής των λεξικών. Ως επιστήμη, η λεξικογραφία διαιρείται σε δυο κλάδους: τον θεωρητικό και τον πρακτικό. Ο κλάδος της πρακτικής λεξικογραφίας αναφέρεται στην τεχνική για την εγγραφή της έκδοσης λεξικών ενώ ο θεωρητικός κλάδος ασχολείται με την ανάλυση και περιγραφή των σημασιών, τον τρόπο σύνταξής τους και τα παραδείγματα που αναφέρονται για την κατανόηση των όρων. Ουσιαστικά η λεξικογραφία εστιάζει στο σχεδιασμό, τη σύνταξη, τη χρήση αλλά και την αξιολόγηση των γενικών λεξικών που περιγράφουν τις λέξεις.


ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ: ΕΝΑΣ ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ by ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ
DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him