Σχεδιάγραμμα θέματος για την τέχνη
της
Γερακίνη Αλεξάνδρα.Θέμα: Σ'ένα αποδεικτικό δοκίμιο 500-600 λέξεων ν'αναφερθείτε στους λόγους που αποξενώνουν τον σύγχρονο Έλληνα από τη γνήσια  τέχνη και στις συνέπειες της αποξένωσης αυτής.

Το ύφος του κειμένου είναι επίσημο και τα ρηματικά πρόσωπα που θα  χρησιμοποιηθούν είναι το  τρίτο ενικό και πληθυντικό και το α πληθυντικό.


Σχεδιάγραμμα
Πρόλογος
Στην εποχή μας, αν και η τέχνη είναι προσιτή στο ευρύ κοινό, απουσιάζει το ενδιαφέρον του νεοέλληνα για την ποιοτική τέχνη. Την  απουσία αυτή καταδεικνύουν η άγνοια που υπάρχει για θέματα αισθητικής , η υποτιμητική αντίληψη για την τέχνη, αφού πολλοί είναι εκείνοι που τη θεωρούν περιττή καθώς και η στροφή του νεοέλληνα σε μορφές ανούσιας ψυχαγωγίας και αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου.

Κυρίως θέμα
Αιτίες αποξένωσης του σύγχρονου Έλληνα από τη γνήσια τέχνη

1η παράγραφος(αίτιο-αποτέλεσμα)
Θεματική πρόταση: Στις μέρες μας κυριαρχεί το καταναλωτικό πρότυπο και η στροφή στις υλιστικές αξίες.
Ανάπτυξη: Η θεοποίηση των υλικών αγαθών και ο θρίαμβος της ποσότητας σε βάρος της ποιότητας στερούν τη δυνατότητα από τον άνθρωπο να έρθει κοντά σε πνευματικά αγαθά, να κατανοήσει την αξία τους και να τ'απολαύσει. Ένα τέτοιο αγαθό είναι και η τέχνη.

2η παράγραφος(αιτιολόγηση) 
Θεματική πρόταση: Οι νεοέλληνες δεν έχουν αποκτήσει από τα μαθητικά τους χρόνια την απαραίτητη καλλιτεχνική κουλτούρα.
Ανάπτυξη: Αυτό οφείλεται στα ανεπαρκή ερεθίσματα από την οικογένεια και στην υποβάθμιση της διδασκαλίας της αισθητικής αγωγής σε συνδυασμό με τον τεχνοκρατικό προσανατολισμό της παιδείας και την έλλειψη υποδομών και εξειδικευμένου διδακτικού προσωπικού.

3η παράγραφος( αιτιολόγηση-αίτιο-αποτέλεσμα-παραδείγματα)
Θεματική πρόταση: Στην απομάκρυνση του νεοέλληνα από την αληθινή τέχνη συντελεί και η συστηματική προώθηση της εμπορευματοποιημένης τέχνης .
Ανάπτυξη: Στο όνομα του κέρδους και της εμπορικής επιτυχίας, δισκογραφικές και κινηματογραφικές εταιρείες καθώς και χώροι εκθέσεων έργων τέχνης, παράγουν και προβάλλουν επιφανειακά, ευτελή και αμφίβολης αισθητικής έργα τέχνης. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται τη στροφή του κοινού σε ανούσιες  μορφές τέχνης μέσω της διαφήμισης και την πνευματική του υποβάθμιση.

4η παράγραφος(αίτιο-αποτέλεσμα)
Θεματική πρόταση: Ευθύνη όμως έχουν και οι πνευματικοί άνθρωποι που είτε παράγουν  έργα δυσνόητα είτε καταφεύγουν στη στρατευμένη τέχνη.
Ανάπτυξη: Δεν είναι λίγες οι φορές που οι καλλιτέχνες με τα έργα τους απευθύνονται σε μια πνευματική ελίτ αδιαφορώντας για την πλειοψηφία των ανθρώπων ή επιλέγουν να υπηρετήσουν σκοπιμότητες και να χάσουν ένα μέρος της ελευθερίας τους.

Συνέπειες της αποξένωσης του νεοέλληνα από τη γνήσια τέχνη

1η παράγραφος(αίτιο-αποτέλεσμα)
Θεματική πρόταση: Ο νεοέλληνας χάνει τη δυνατότητα της πνευματικής καλλιέργειας και της ανάπτυξης  κριτικής ικανότητας.
Ανάπτυξη: Αυτό σημαίνει οτι δεν μπορεί να διευρύνει τους πνευματικούς του ορίζοντες ούτε να απεγκλωβιστεί από τη μονομέρεια της τεχνοκρατικής εποχής, αδυνατεί να προβληματιστεί και να γίνει δεκτικός σε νέες ιδέες.

2η παράγραφος(αιτιολόγηση)
Θεματική πρόταση: Επιπλέον ο σύγχρονος έλληνας στερείται της ευεργετικής επίδρασης της τέχνης στην ηθική διαμόρφωση της προσωπικότητας του.
Ανάπτυξη: Ο άνθρωπος που δεν προσεγγίζει τη γνήσια τέχνη δυσκολεύεται να γνωρίσει την αισθητική συγκίνηση, να καλλιεργήσει την καλαισθησία, να κατανοήσει τη λυτρωτική επίδραση της τέχνης, την ηρεμία που του προσφέρει, την ανακούφιση από τη στεναχώρια και το άγχος, τον πολλαπλασιασμό της χαράς.

3η παράγραφος(αιτιολόγηση)
Θεματική πρόταση: Τέλος η απομάκρυνση του νεοέλληνα από την αληθινή τέχνη έχει αρνητικές συνέπειες στην υγιή κοινωνικοποίηση του και στη διαμόρφωση δημοκρατικών αντιλήψεων.
Ανάπτυξη: Είναι γνωστό οτι η τέχνη ενώνει τους ανθρώπους καθώς εκφράζει κοινά αιτήματα ανθρώπων και λαών, υμνεί τον άνθρωπο και απεχθάνεται τις ρατσιστικές αντιλήψεις, λυτρώνει τον άνθρωπο από τη μοναξιά, ενισχύει το ιδανικό της ειρήνης και συμβάλλει στην καλλιέργεια του ομαδικού πνεύματος και της συνεργασίας.

Επίλογος
Ο σύγχρονος Έλληνας περιορίζεται πολλές φορές στις επιφανειακές και εύκολες μορφές τέχνης με αποτέλεσμα να μένει στάσιμος και να μην αντιλαμβάνεται τις ευεργετικές επιδράσεις της τέχνης στη ζωή του. Είναι καιρός όμως να συνειδητοποιήσει οτι στην εποχή του στυγνού ορθολογισμού, της απληστίας και των τυπικών ανθρώπινων σχέσεων, η τέχνη μπορεί ν'αποτελέσει τη σανίδα σωτηρίας για τη ζωή του.


DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him