Δύο (2) κριτήρια ἀξιολογήσεως στήν Ἱστορία Κατευθύνσεως Γ' Λυκείου
Ακολουθούν κριτήρια αξιολόγησης στην ιστορία κατεύθυνσης 
στις ενότητες: 
ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΔΙΚΟΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 
ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
επιμελεία του
Πέτρου Μυλωνά

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΔΙΚΟΜΜΑΤΙΣΜΟΣ


ΤΑΞΗ.................................Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ…………………………..
ΜΑΘΗΜΑ.......ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ..........................................                   ΟΜΑΔΑ Α’

ΘΕΜΑ Α1
Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων:
α. Εθνικό Κόμμα (Κ. Μαυρομιχάλη).
β. Ομάδα των Ιαπώνων
γ. Στρατιωτικός Σύνδεσμος
Μονάδες 15

ΘΕΜΑ Α2
Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση:
1. Από τα αντιβενιζελικά κόμματα πιο διαλλακτικά ήταν τα κόμματα του Δημητρίου Ράλλη και του Κυριακούλη Μαυρομιχάλη.
2. Οι Δηλιγιαννικοί υποστήριζαν τους μεγαλογαιοκτήμονες της Θεσσαλίας.
3. Ο Αλέξανδρος Κουμουνδούρος ήταν αρχηγός των Πεδινών.
4. Ο Χαρίλαος Τρικούπης θεωρούσε το Κράτος ως μοχλό της οικονομικής ανάπτυξης.
5. Η ψήφιση της «αρχής της δεδηλωμένης» ορίστηκε το 1862 από το βασιλιά Γεώργιο.
 
Μονάδες 10

ΘΕΜΑ Β1

α. Ποια εκσυγχρονιστικά αιτήματα των αντιπολιτευτικών ομίλων, που συγκροτήθηκαν περί τα τέλη της δεκαετίας του 1850, εξέφρασε με την πολιτική του δράση ο Αλέξανδρος Κουμουνδούρος;
Μονάδες 10

β. Πώς διαμορφώθηκε η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων βουλευτών και το εκλογικό σύστημα στην Ελλάδα κατά το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα ;
Μονάδες 15


ΟΜΑΔΑ Β’
ΘΕΜΑ Γ1
Αξιοποιώντας τις πληροφορίες από τα παρακάτω κείμενα και τις ιστορικές σας γνώσεις σχετικά με το Σύνταγμα του 1844:
α. να αναφερθείτε στις βασιλικές εξουσίες και στη σημασία του δικαιώματος της
καθολικής ψηφοφορίας
Μονάδες 13
β. να αποτιμήσετε τη σημασία της θέσπισης του Συντάγματος του 1844 στην εξέλιξη του κοινοβουλευτισμού στην Ελλάδα.
Μονάδες 12


Κείμενο Α
Σύνταγμα μοναρχικό, τον συντηρητισμό του οποίου δεν αναιρούσαν οι αρκετές
φιλελεύθερες διατάξεις που κατάφεραν να επιβάλουν τα προοδευτικότερα στοιχεία
της Εθνοσυνέλευσης, [...] το Σύνταγμα του 1844 συμπληρωνόταν με έναν
επαναστατικό για την εποχή του εκλογικό νόμο.
Πρόκειται για τον εκλογικό νόμο της 18 Μαρτίου 1844 που ψήφισε η Εθνοσυνέλευση [...]και που αναγνώριζε το δικαίωμα του εκλέγειν «εις όλους τους εντός του βασιλείου γεννηθέντας Έλληνας» που είχαν συμπληρώσει το 25 έτος της ηλικίας τους και είχαν «ιδιοκτησίαν τινά εντός της επαρχίας», είτε κινητή, όπως διευκρινίστηκε στη σχετική συζήτηση, είτε ακίνητη «προσοδοφόρον και φοροτελή1», ή που εξασκούσαν «οιονδήποτε επάγγελμα ή ανεξάρτητον επιτήδευμα» [...]. Καθιερώνοντας έτσι ουσιαστικά την καθολική και –με μία σειρά άλλων διατάξεων– την άμεση ψηφοφορία για την ανάδειξη της Βουλής, η Εθνοσυνέλευση [...] πρωτοπορούσε, σε σχέση με τα ισχύοντα στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες της εποχής.

Νίκος Κ. Αλιβιζάτος, Εισαγωγή στην Ελληνική Συνταγματική Ιστορία, Αθήνα-Κομοτηνή
1981, σσ. 65-66

Κείμενο Β

Στη βαθμιαία ενίσχυση του ρόλου του κοινοβουλίου και στο συνακόλουθο περιορισμό των υπερτροφικών εξουσιών του μονάρχη συνετέλεσε και η καθιέρωση με νόμο της σχεδόν καθολικής και άμεσης ψηφοφορίας (όλοι σχεδόν οι Έλληνες πάνω από 25 χρονών είχαν δικαίωμα ψήφου). [...] Η καθολική ψηφοφορία προώθησε σταδιακά την πολιτική χειραφέτηση των λαϊκών στρωμάτων και, όπως όλοι οι κοινοβουλευτικοί θεσμοί, συνέβαλε στη διαμόρφωση μιας δημοκρατικής ιδεολογίας.

Γιώργος Αναστασιάδης, Κοινοβούλιο και Μοναρχία στην Ελλάδα, Θεσσαλονίκη 1995, σσ. 20-21

ΘΕΜΑ Β2
Αντλώντας στοιχεία από τα παρακάτω κείμενα και αξιοποιώντας τις ιστορικές σας
γνώσεις, να αναφέρετε τα προγράμματα και τις αντιλήψεις του Χαρίλαου Τρικούπη
και του Θεόδωρου Δηλιγιάννη για την οργάνωση και τη λειτουργία του κράτους.
Μονάδες 25


1 ιδιοκτησία φοροτελής: η ιδιοκτησία που υπόκειται σε φορολογία


Κείμενο Α
Η αντίθεση ανάμεσα σ’ αυτούς τους δύο πολιτικούς δεν μπορούσε να γίνει μεγαλύτερη. Ο Τρικούπης ήταν ένας δυτικόφιλος μεταρρυθμιστής, ανυπόμονος να στερεώσει και να αναπτύξει την Ελλάδα οικονομικά και πολιτικά, πριν εμπλακεί σε ιρρεδεντιστικές2 περιπέτειες. Ο Δηλιγιάννης όμως, απόγονος μιας εξέχουσας οικογένειας της Πελοποννήσου ήταν ένας αποφασισμένος υποστηρικτής της «Μεγάλης Ιδέας».

Richard Clogg, «Σύντομη Ιστορία της Νεότερης Ελλάδας», σελ. 136, εκδόσεις Καρδαμίτσα, Αθήνα 1999.

Κείμενο Β
Το πρόγραμμα του κ. Δηλιγιάννη, ως εξηγγέλθη εις την Βουλήν, δύναται να συνοψισθή εις ολίγας λέξεις. Θα προσπαθήση, ειρωνεύοντο οι αντίπαλοί του, ο άνθρωπος να καταστρέψη εν διαστήματι ολίγων μηνών ό,τι ανιδρύθη διά τόσων κόπων εν διαστήματι μιας τριετίας και να διαγράψη εκ του βίου της Ελλάδος μίαν όλην νομοθετικήν περίοδον, την γονιμωτάτην. […] Είναι γεγονός ότι ο Δηλιγιάννης, ασχολούμενος με καθαρώς μικροκομματικά ζητήματα, ήτο πάντοτε ικανός να ζημιώση το γενικώτερον συμφέρον. […]Ο Θ. Δηλιγιάννης απέβλεπεν εις την πολιτικήν περισυλλογής. Φαίνεται δε ότι μεταξύ των οικονομιών τας οποίας απεφάσισεν ήτο και ο περιορισμός κονδυλίων εξυπηρετούντων κατ’ εξοχήν εθνικούς σκοπούς.

Σπ. Β. Μαρκεζίνη, «Πολιτική Ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδος», τεύχος 5, σελ. 102, «Πάπυρος Πρεςς Ε.Π.Ε.», Αθήνα 1966.


Καλή Επιτυχία!


***ΤΑΞΗ.................................Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ…………………………..
ΜΑΘΗΜΑ.......ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ..........................................

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ


ΟΜΑΔΑ Α΄


Α.1. Να προσδιορίσετε, αν το περιεχόμενο των ακόλουθων προτάσεων είναι σωστό ή όχι, γράφοντας στο τετράδιό σας την ένδειξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στον αριθμό που
αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση.1. Τον Ιούνιο 1914 ιδρύθηκε η ΕΑΠ για να ρυθμίσει τα σχετικά με την ανταλλαγή.
2. Μέχρι και το 1920 είχαν έρθει στην Ελλάδα περίπου 800.000 πρόσφυγες.
3. Η «Πατριαρχική Επιτροπή» μερίμνησε για την εγκατάσταση των προσφύγων στη
Μακεδονία και τη Θράκη.
4. Η «Υπηρεσία Παλιννοστήσεως και Περιθάλψεως» υπαγόταν στην «Ύπατη Αρμοστεία Σμύρνης» και βοηθούσε όσους επέστρεφαν να αποκατασταθούν στα σπίτια τους.
5. Αμέσως μετά την Μικρασιατική Καταστροφή κατέφυγαν στην Ελλάδα και οι κάτοικοι της Ανατολικής Θράκης.
6. Οι πρόσφυγες ελπίζαν ότι θα γυρίσουν στα σπίτια τους ακόμη και μετά τη Συνθήκη της Λοζάνης.
7. Η Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής ιδρύθηκε στην Κωνσταντινούπολη με βάση το άρθρο 11 της Σύμβασης της Λοζάνης.
8. Η ΕΑΠ ιδρύθηκε το 1918 και λειτούργησε μέχρι το τέλος του 1930.
9. Στην περίπτωση της αγροτικής αποκατάστασης των προσφύγων δίνονταν σπίτια με τίτλους πλήρους κυριότητας.
10. Μετά τη διάλυση της ΕΑΠ ανέλαβε η Αγροτική Τράπεζα την είσπραξη των χρεών από τους πρόσφυγες.

Μονάδες 10

Α.2. Να αποδώσετε με συντομία το περιεχόμενο των πιο κάτω ιστορικών όρων:
α. Τάγματα εργασίας.
β. Πατριαρχική Επιτροπή.
γ. «Σύμφωνο περί αμοιβαίας μεταναστεύσεως μεταξύ Ελλάδος και Βουλγαρίας».
Μονάδες 15
Α.3. Ποια μέσα διέθεσε στην Ε.Α.Π. (Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων) η ελληνική κυβέρνηση για την αποκατάσταση των προσφύγων;
Μονάδες 8
Α.4. Με ποιους τρόπους υποκινήθηκε και μεθοδεύτηκε ο πρώτος διωγμός τους πρώτους μήνες του 1914 (ως τον Μάιο 1914) εναντίον των Ελλήνων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας;
Μονάδες 8

Α.5. Γ ι α π ο ι ο υ ς λ ό γ ο υ ς δ ό θ η κ ε π ρ ο τ ε ρ α ι ό τ η τ α σ τ η ν ε γ κ α τ ά σ τ α σ η π ρ ο σ φ ύ γ ω ν σ τ η Μ α κ ε δ ο ν ί α κ α ι σ τ η Δ υ τ ι κ ή Θ ρ ά κ η;
Μονάδες 7


ΟΜΑΔΑ Β΄
 
Β1. Α ξ ι ο π ο ι ώ ν τ α ς τ ο π α ρ α κ ά τ ω κ ε ί μ ε ν ο κ α ι τ ι ς ι σ τ ο ρ ι κ έ ς σ α ς γ ν ώ σ ε ι ς ν α α π α ν τ ή σ ε τ ε σ τ ο ε ρ ώ τ η μ α: π ο ι ε ς ε ί ν α ι ο ι π ρ ο θ έ σ ε ι ς τ ο υ Ε λ. Β ε ν ι ζ έ λ ο υ γ ι α τ ι ς σχέσεις Ελλάδας – Τουρκίας και ποιες είναι οι μεταγενέστερες εξελίξεις μετά τ η ν υ π ο γ ρ α φ ή τ ω ν σ χ ε τ ι κ ώ ν Σ υ μ φ ω ν ι ώ ν;

Καθ’ ην στιγμήν ο ελληνικός λαός μου αναθέτει με μεγάλην πλειοψηφίαν την
δ ι α κ υ β έ ρ β η σ ι ν τ ο υ δ ι α μ ί α π ε ρ ί ο δ ο ν τ ε σ σ ά ρ ω ν ε τ ώ ν, ο φ ε ί λ ω ν α σ α ς διαβεβαιώσω περί της ζωηράς επιθυμίας μου να συντελέσω εις την ρύθμισιν
τ ω ν σ χ έ σ ε ω ν μ ε τ α ξ ύ τ ω ν δ ύ ο χ ω ρ ώ ν μ α ς, η ο π ο ί α θ α τ ο υ ς ε ξ α σ φ ά λ ι ζ ε  σ τ ε ν ή ν φ ι λ ί α ν, ε π ι β ε β α ι ο υ μ έ ν η ν δ ι ’ ε ν ό ς σ υ μ φ ώ ν ο υ φ ι λ ί α ς, μ η ε π ι θ έ σ ε ω ς κ α ι δ ι α ι τ η σ ί α ς, π ε ρ ι ε χ ο μ έ ν ο υ ό σ ο τ ο δ υ ν α τ ό ν ε υ ρ ύ τ ε ρ ο υ. Έ χ ω π λ ή ρ η σ υ ν ε ί δ η σ ι ν του γεγονότος ότι η Τουρκία δεν έχει βλέψεις επί των εδαφών μας και μοι εδόθη χιλίας φοράς κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου η ευκαιρία να δηλώσω δημόσια ότι η Ελλάς ουδεμία έχει βλέψιν επί των τουρκικών ε δ α φ ώ ν,   α π ο δ ε χ ο μ έ ν η   τ α ς   Σ υ ν θ ή κ α ς   τ η ς   Ε ι ρ ή ν η ς   ε ι λ ι κ ρ ι ν ώ ς   κ α ι α ν ε π ι φ υ λ ά κ τ ω ς.


Ε π ι σ τ ο λ ή τ ο υ Ε λ. Β ε ν ι ζ έ λ ο υ π ρ ο ς τ ο ν Τ ο ύ ρ κ ο π ρ ω θ υ π ο υ ρ γ ό Ι σ μ έ τ  Ι ν ο ν ο ύ
( Ι σ τ ο ρ ί α τ ο υ Ε λ λ η ν ι κ ο ύ Έ θ ν ο υ ς, τ. Ι Ε ΄, σ ε λ. 354
Μονάδες 25Β2. Α ξ ι ο π ο ι ώ ν τ α ς τ ο π α ρ α κ ά τ ω κ ε ί μ ε ν ο κ α ι τ ι ς ι σ τ ο ρ ι κ έ ς σ α ς γ ν ώ σ ε ι ς ν α περιγράψετε την αγροτική αποκατάσταση σε σχέση με τα καλλιεργούμενα ε δ ά φ η π ο υ π α ρ α χ ω ρ ή θ η κ α ν σ τ ο υ ς π ρ ό σ φ υ γ ε ς.
Στις βόρειες επαρχίες πρώτα εποικίστηκαν οι καπνοπαραγωγικές και οι
ε ύ φ ο ρ ε ς ή α ρ α ι ο κ α τ ο ι κ η μ έ ν ε ς π ε ρ ι ο χ έ ς. Σ τ η Μ α κ ε δ ο ν ί α, ο ι π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ι π ρ ό σ φ υ γ ε ς ε γ κ α τ α σ τ ά θ η κ α ν σ τ η ν Α ν α τ ο λ ι κ ή κ α ι τ η ν Κ ε ν τ ρ ι κ ή Μ α κ ε δ ο ν ί α. Ε κ ε ί α ν α π λ ή ρ ω σ α ν τ α δ η μ ο γ ρ α φ ι κ ά κ ε ν ά, τ α ο π ο ί α ε ί χ α ν δ η μ ι ο υ ρ γ ή σ ε ι ο ι απώλειες των πολέμων στους ενήλικες άνδρες – το πιο σημαντικό τμήμα του ε ν ε ρ γ ο ύ π λ η θ υ σ μ ο ύ – κ α ι σ τ η σ υ ν έ χ ε ι α, η α ν α χ ώ ρ η σ η τ ω ν μ ο υ σ ο υ λ μ ά ν ω ν κ α λ λ ι ε ρ γ η τ ώ ν.

Έ. Κ ο ν τ ο γ ι ώ ρ γ η, « Η α π ο κ α τ ά σ τ α σ η, 1922-1930». Σ τ ο Ι σ τ ο ρ ί α ν έ ο υ ε λ λ η ν ι σ μ ο ύ, Ε λ λ η ν ι κ ά Γ ρ ά μ μ α τ α, τ. 7, σ ε λ. 107

Μ ο ν ά δ ε ς 25

Καλή Επιτυχία! 
DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him