Έκθεση Β' Λυκείου - Σχολικό Βιβλίο " Ελεύθερος Χρόνος "


Ιωάννη Κανακούδη

Φιλολόγου

 


                                                    
 Περίληψη

    Το κείμενο αναφέρεται στον ελεύθερο χρόνο των ανθρώπων στη σύγχρονη εποχή. Ο συγγραφέας αρχικά υποστηρίζει πως με ορόσημο την ανακάλυψη των προϊστορικών εργαλείων  η τεχνολογία διαρκώς εξελισσόταν και αναβάθμιζε το επίπεδο ζωής των ανθρώπων, γεγονός που δημιούργησε μεγάλες προσδοκίες για τις επόμενες γενιές. Όμως η κυριαρχία της μηχανής οδήγησε στην απομάκρυνση από τη φύση, την αστικοποίηση και στην αύξηση της ανεργίας. Στις υπανάπτυκτες χώρες οι άνεργοι έχουν δύο επιλογές ή να αλλάξουν επάγγελμα ή να πεθάνουν από ασιτία. Από την άλλη οι αναπτυγμένες οικονομικά χώρες  αντιμέτωπες με την έξαρση της ανεργίας επινοούν μέτρα, όπως η πρόωρη συνταξιοδότηση, η μείωση των ωρών εργασιακής απασχόλησης ή και η πληρωμένη αργία, ώστε να αποφύγουν τις κοινωνικές αναταραχές. Σ' αυτήν την περίπτωση, η υποχρεωτική αύξηση του ελεύθερου χρόνου αποτελεί μείζον πρόβλημα, για το οποίο ο ψυχίατρος Δρ. Mendel προτείνει ως λύση την προετοιμασία της νεολαίας για αποδοτική  και πολύμορφη αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου της. Παράλληλα, ο Δρ. Mendel  ζητά από τους ενήλικες,   συμπεριλαμβανομένου και του ίδιου, να ξαναγίνουν παιδιά υιοθετώντας μια ανάλαφρη  οπτική ζωής και αναπτύσσοντας  τη δημιουργικότητα τους , πράγμα όμως ιδιαίτερα δύσκολο, αφού έχουν αλλοτριωθεί και έχουν εθιστεί σε νόθες μορφές ψυχαγωγίας. Κλείνοντας ο συγγραφέας αναρωτιέται πως γίνεται η εξασφάλιση ελεύθερου χρόνου που ήταν κάποτε πανανθρώπινο αίτημα, να έχει γίνει σήμερα αιτία προβληματισμού λόγω της αδυναμίας εκμετάλλευσης  του.
                                             
 
 
 
DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him