Ἀσκήσεις Γραμματικῆς Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν ON LINE (Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ) (ΜΕΡΟΣ Α')

12 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ


*** 5 ασκήσεις που αφορούν στην Υποτακτική, Ευκτική και Προστακτική των βαρύτονων ρημάτων ενεργητικής και μέσης φωνής, 7 ασκήσεις για την Παρατακτική και Υποτακτική σύνδεση των προτάσεων

*επιλέξτε και πατείστε τον γαλάζιο σύνδεσμο της ασκήσεως που επιθυμείτε


1.Υποτακτική - Ευκτική - Προστακτική βαρύτονων ρημάτων Ε.Φ. και Μ.Φ.
Υποτακτική - Ευκτική - Προστακτική βαρύτονων ρημάτων Ε.Φ. και Μ.Φ. 1

2.Υποτακτική - Ευκτική - Προστακτική βαρύτονων ρημάτων Ε.Φ. και Μ.Φ. 2
Υποτακτική - Ευκτική - Προστακτική βαρύτονων ρημάτων Ε.Φ. και Μ.Φ. 2


3.Υποτακτική - Ευκτική - Προστακτική βαρύτονων ρημάτων Ε.Φ. και Μ.Φ. 3
Υποτακτική - Ευκτική - Προστακτική βαρύτονων ρημάτων Ε.Φ. και Μ.Φ. 3


4.Υποτακτική - Ευκτική - Προστακτική βαρύτονων ρημάτων Ε.Φ. και Μ.Φ. 4
Υποτακτική - Ευκτική - Προστακτική βαρύτονων ρημάτων Ε.Φ. και Μ.Φ. 4


5.Υποτακτική - Ευκτική - Προστακτική βαρύτονων ρημάτων Ε.Φ. και Μ.Φ. 5
Υποτακτική - Ευκτική - Προστακτική βαρύτονων ρημάτων Ε.Φ. και Μ.Φ. 5


6.Παρατακτική - Υποτακτική σύνδεση των προτάσεων
Παρατακτική - Υποτακτική σύνδεση των προτάσεων 1


7.Παρατακτική - Υποτακτική σύνδεση των προτάσεων 2
Παρατακτική - Υποτακτική σύνδεση των προτάσεων 2


8.Παρατακτική - Υποτακτική σύνδεση των προτάσεων 3
Παρατακτική - Υποτακτική σύνδεση των προτάσεων 3


9.Παρατακτική - Υποτακτική σύνδεση των προτάσεων 4
Παρατακτική - Υποτακτική σύνδεση των προτάσεων 4


10.Παρατακτική - Υποτακτική σύνδεση των προτάσεων 5
Παρατακτική - Υποτακτική σύνδεση των προτάσεων 5


11.Παρατακτική - Υποτακτική σύνδεση των προτάσεων 6
Παρατακτική - Υποτακτική σύνδεση των προτάσεων 6


12.Παρατακτική - Υποτακτική σύνδεση των προτάσεων 7
Παρατακτική - Υποτακτική σύνδεση των προτάσεων 7DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him