Ἱστορία Γ' Γυμνασίου ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΜΕΡΟΣ Α') (ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ)


2gymanliΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΟΙ ΑΠΑΡΧΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
***

ΕΝΟΤΗΤΑ 1
Η εποχή του Διαφωτισμού
·        Εξελίξεις στην Ευρώπη κατά τον 17ο και τον 18ο αι.
·        Το κίνημα του Διαφωτισμού
·        Διαφωτισμός και πολιτική
·        Διαφωτισμός και θρησκεία
·        Διαφωτισμός και εκπαίδευση
·        Διαφωτισμός και οικονομία

·        Η Εγκυκλοπαίδεια

·        Η διάδοση των ιδεών του Διαφωτισμού

ΕΝΟΤΗΤΑ 2
Η αμερικανική επανάσταση
·        Οι αγγλικές αποικίες στην Αμερική

·        Η προέλευση των πρώτων αποίκων

·        Η αποικιακή κρίση και η αμερικανική επανάσταση
·        Ανεξαρτησία και νέο κράτος


ΕΝΟΤΗΤΑ 3
Η έκρηξη και η εξέλιξη της γαλλικής επανάστασης (1789-1794)
·        Η  πρώτη φάση της επανάστασης, Μάιος 1789 - Αύγουστος 1792

·        Τα γεγονότα που οδήγησαν στην κατάληψη της Βαστίλης

·        Η δεύτερη φάση της γαλλικής επανάστασης (Σεπτέμβριος 1792 – Ιούλιος 1794)


ΕΝΟΤΗΤΑ 4
Η τελευταία φάση της γαλλικής επανάστασης
και η εποχή του Ναπολέοντα (1795-1815)
·        Η τρίτη και τελευταία φάση της γαλλικής επανάστασης, 1794 – 1799
·        Η εποχή του Ναπολέοντα,1799 -1815
·        Γαλλική επανάσταση και εποχή του Ναπολέοντα: μια αποτίμηση
·        Το Συνέδριο της Βιέννης


ΟΙ ΑΠΑΡΧΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΟΣΜΟΥ by ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ
DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him