Νέο Λύκειο

 

Όλες οι αλλαγές που αφορούν τους μαθητές
Το νομοσχέδιο για το νέο γενικό και τεχνολογικό λύκειο ψηφίστηκε από τη Βουλή και πλέον οι μαθητές της Α΄ τάξης έρχονται αντιμέτωποι με μια σειρά αλλαγών τόσο στο πρόγραμμα των μαθημάτων όσο και στον τρόπο εισαγωγής. 

 
Στο τελικό νομοσχέδιο δεν υπάρχουν αλλαγές ως προς τον τρόπο εισαγωγής των μαθητών στα ΑΕΙ και ΤΕΙ υπάρχουν όμως επιμέρους αλλαγές που αξίζουν της προσοχής εκπαιδευτικών, γονέων και μαθητών. Προσπαθήσαμε να εντοπίσουμε τα σημεία που έχουν τροποποιηθεί και αφορούν αποκλειστικά το γενικό και τεχνολογικό λύκειο. Οι σπουδαιότερες είναι η αφαίρεση των λατινικών από τη Β λυκείου και των θρησκευτικών από την Γ΄ τάξη των ΕΠΑΛ.

Ακολουθούν οι αλλαγές όπως τις καταγράψαμε


Α΄ λυκείου: Αυξάνονται σε 4 τα μαθήματα επιλογής


Όσον αφορά το ωρολόγιο πρόγραμμα της Α τάξης του Γενικού Λυκείου προστέθηκε στα μαθήματα επιλογής και η καλλιτεχνική παιδεία ενώ διευκρινίζονται και οι ώρες διδασκαλίας της Ελληνική Γλώσσας, Μαθηματικών και Φυσικής.
Τα μαθήματα επιλογής του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι τα εξής:
α) Εφαρμογές Πληροφορικής, δύο (2) ωρών,
β) Διαχείριση Φυσικών Πόρων δύο (2) ωρών και
γ) Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός δύο (2) ωρών.
δ) Καλλιτεχνική Παιδεία δύο (2) ωρών
Ελληνική Γλώσσα:

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 5 ώρες
Νέα Ελληνική Γλώσσα 2 ώρες
Λογοτεχνία: 2 ώρες
Μαθηματικά:

Άλγεβρα 3 ώρες
Γεωμετρία 2 ώρες 
Φυσικές Επιστήμες:

Φυσική 2 ώρες
Βιολογία: 2 ώρες
Χημεία: 2 ώρες

***

Β΄ λυκείου: Τέλος για τα Λατινικά


Αλλαγή έχουμε στην την κατεύθυνση ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών καθώς εξοβελίζονται τα λατινικά από τη Β τάξη του λυκείου και αντικαθίστανται από το μάθημα Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών (Κοινωνιολογία, Οικονομική, Πολιτική Επιστήμη). Παράλληλα διεκυκρινίζονται οι ώρες διδασκαλίας για μαθηματικά, φυσικές επιστήμες, ελληνική γλώσσα:
α) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, τριών (3) ωρών και
β) Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών (Κοινωνιολογία, Οικονομική, Πολιτική Επιστήμη) δύο (2) ωρών.
Ελληνική Γλώσσα:
Αρχαία Ελληνικά: 2 ώρες
Λογοτεχνία: 2 ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα: 2 ώρες
Μαθηματικά:

Άλγεβρα: 3 ώρες
Γεωμετρία: 2 ώρες
Φυσικές επιστήμες:
Φυσική 2 ώρες
Βιολογία: 2 ώρες
Χημεία: 2 ώρες

***

Γ΄ λυκείου: Μείωση κατά 1 ώρα στα Αρχαία και αύξηση στα Λατινικά


Αλλαγές έχουμε και στο πρόγραμμα των μαθημάτων της ομάδας προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών. Συγκεκριμένα τα Αρχαία μειώνονται από 11 ώρες σε 10 ώρες ενώ αύξηση κατά 1 ώρα διδασκαλίας έχουμε στο μάθημα των λατινικών που πλέον από τρίωρο γίνεται τετράωρο
Τα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού των Ανθρωπιστικών Σπουδών είναι :
α) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, δέκα (10) ωρών,
β) Λατινικά, τεσσάρων (4) ωρών
γ) Ιστορία, έξι (6) ωρών.Αλλαγή στη διαδικασία επιλογής των θεμάτων: Ηλεκτρονική κλήρωση θεμάτων σε κάθε σχολείο


Άλλη μια αλλαγή αφορά τον τρόπο επιλογής των θεμάτων. Συγκεκριμένα στις τροποποιήσεις του νομοσχεδίου αναφέρεται ότι το 50% των θεμάτων για τη Β τάξη του γενικού λυκείου και τη Γ τάξη των εσπερινών λυκείων, θα επιλέγεται από τράπεζα θεμάτων μετά από ηλεκτρονική κλήρωση που θα γίνεται σε κάθε σχολείο. Αυτό σημαίνει ότι οι μαθητές στις ενδοσχολικές εξετάσεις δε θα εξετάζονται σε κοινά θέματα πανελλαδικά ούτε για το 50% των θεμάτων.

***
Αλλαγές στα Τεχνολογικά Λύκεια


Κάποιες αλλαγές στο τελικό νομοσχέδιο έχουμε και για τα Τεχνολογικά Λύκεια. Αυτό που αξίζει της προσοχής είναι ότι αφαιρέθηκε από τη Γ τάξη το μάθημα των θρησκευτικών που διδάσκονταν 1 ώρα εβδομαδιαίως και αυξήθηκε η διδασκαλία της φυσική που από 1 ώρα έγινε δίωρη. Αναφέρουμε ακολούθως τις σπουδαιότερες εξ αυτών:
1. Οι μαθητές της Α τάξης των τεχνολογικών λυκείων που προάγονται στη Β τάξη μπορούν να ενταχθούν σε όποια ειδικότητα επιθυμούν ανεξάρτητα από τα μαθήματα που παρακολούθησαν στην Α τάξη.


2. Μαθήματα Γενικής Παιδείας Β τάξης ΕΠΑΛ
α. Τα μαθήματα Γενικής Παιδείας είναι τα εξής :
1. Ελληνική Γλώσσα (Νέα Ελληνική Γλώσσα 2 ώρες και Λογοτεχνία 1 ώρα),
2. Μαθηματικά (Άλγεβρα 2 ώρες και Γεωμετρία 1 ώρα),
3. Θετικές Επιστήμες (Φυσική 1 ώρα και Χημεία 1 ώρα),
4. Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ (1 ώρα),
5. Θρησκευτικά (1 ώρα),
6. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) (1 ώρα)
7. Φυσική Αγωγή (1 ώρα).


3. Μαθήματα Γενικής Παιδείας Γ τάξης ΕΠΑΛ
α. Τα μαθήματα Γενικής Παιδείας είναι τα εξής :
1. Ελληνική Γλώσσα (Νέα Ελληνική Γλώσσα 2 ώρες και Λογοτεχνία 1 ώρα),
2. Μαθηματικά (Άλγεβρα 2 ώρες και Γεωμετρία 1 ώρα),
3. Θετικές Επιστήμες (Φυσική 2 ώρες και Χημεία 1 ώρα),
4. Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ (1 ώρα),
6. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) (1 ώρα)
7. Φυσική Αγωγή (1 ώρα).

ΠΗΓΗ
DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him