ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ 2012 ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 2013
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡ. ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ
-πτυχιούχος κλασσικῆς φιλολογίας
πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
-μεταπτυχιακός ἐφηρμοσμένης παιδαγωγικῆς
πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
Οι εκτιμήσεις του  
ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ ΕΡΜΗ 
για τις βάσεις των τμημάτων της Θεωρητικής Κατεύθυνσης 
για το έτος 2013, 
έτσι όπως της παρουσίασε πρώτα στον 
VIP ΕΡΜΗ
τώρα σε ελεύθερη κοινή θέα... !!! 

Vipfilologos-hermes.blogspot.gr- 2012 2013 by ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ
DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him