Τα SOS των Αρχαίων Ελληνικών (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2013) (ΜΕΡΟΣ Ε’) (ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΝ)

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ
Ενότητα 11η (Α 1, 1) - Η πόλη είναι η τελειότερη μορφή κοινωνίας

&

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ
Ενότητα 16η (Γ 1, 3-4/ 6/ 12) - Ο πολίτης ορίζεται από τη συμμετοχή στην πολιτική και δικαστική εξουσίαεπιμελεία τοῦ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡ. ΚΑΤΣΟΥΛΗ
-πτυχιούχου κλασσικῆς φιλολογίας
πανεπιστημίου Ἀθηνῶν


ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ-ενότης 11η by ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ


ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ- ενότης 16η by ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ

DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him

1 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Για το άγνωστο κείμενο τ πρέπει να προσέξουμε ; Τ ν κάνουμε επανάληψη για τη Δευτέρα ;