Τὰ SOS τῆς εἰσαγωγῆς στὰ ἔργα τοῦ Ἀριστοτέλους (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2013)

 
της
Αρετής Κολλάτου – Τζαβέλλα

επιμελεία τοῦ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡ. ΚΑΤΣΟΥΛΗ
-πτυχιούχου κλασσικῆς φιλολογίας
πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
 


 

1.     Ποια είναι τα κύρια γνωρίσματα της Β’ περιόδου της φιλοσοφικής δραστηριότητος του Αριστοτέλη; Ποια είναι η άποψη αυτού ως προς:
·        Τις δυνατότητες γνώσης των αγέννητων και αφθάρτων όντων;
·        Τι προϋποθέτει η γνώσις των όντων που μετέχουν στην γένεσιν και φθορά;
·        Ποιο είναι το κέρδος από την μελέτη των όντων που μετέχουν στην γένεσιν και την φθορά;


2.     Ποια είναι τα ηθικά συγγράμματα του Αριστοτέλη, γιατί τα «Ηθικά Νικομάχεια» πήραν αυτήν την ονομασία και ποιο είναι το θέμα που πραγματεύεται ο φιλόσοφος σ’ αυτό το έργο;

3.     Ποια από τα έργα του Αριστοτέλη εσώθησαν και γιατί;

4.     Αριστοτέλης και Μέγας Αλέξανδρος: Ποια ήτο η σχέσις των δύο ανδρών;

5.     Να παραθέσετε τις απόψεις που οι αρχαίοι φιλόσοφοι εξέφραζαν σχετικώς με την ηθική και την αγωγή, καθώς και τον προβληματισμό τους γύρω από αυτές τις έννοιες.

6.     Τι σημαίνει ο όρος «ευδαιμονία» κατά τον Αριστοτέλη;

7.     Ποιους κλάδους της φιλοσοφίας εκαλλιέργησεν ο Αριστοτέλης; Να αναφέρετε έργα του με τα οποία υπηρ΄έτησεν τον καθένα απ’ αυτούς τους κλάδους.

8.     Ποια είναι τα μέρη της ψυχής κατά Αριστοτέλη και ποια κατά τον Πλάτωνα;

9.     Τι έκανε τον Αριστοτέλη να επιλέξη την Ακαδημία ως το πλέον κατάλληλο τόπο για τις σπουδές του; Ποια επιρροή άσκησε η Ακαδημία στην διαμόρφωση της σκέψεώς του;

10.            «Ευδαιμονία». Ποια είναι η αρχική σημασία της λέξεως και ποιο περιεχόμενον έχει η έννοια ως αριστοτελικός όρος;

11.            Τι επιδιώκει να διερευνήση ο Αριστοτέλης με το έργο «Ηθικά Νικομάχεια»; Ποιο είναι το περιεχόμενο αυτής της πραγματείας;

12.            Πως δικαιολογείτε την κριτική που ασκούσε ο Αριστοτέλης σε βάρος συναδέλφων του στην Ακαδημία, αλλά και του ιδίου του Πλάτωνα;

13.            Να διαγράψετε την προσωπικότητα του Αριστοτέλη

14.            Ποιο ρόλο έπειξε η Ακαδημία στην διαμόρφωση της φιλοσοφικής σκέψεως του Αριστοτέλη;

15.            Ποια έργα του Αριστοτέλη έχουν σωθεί και γιατί; Σε ποια περίοδο συγγραφικής δράσης του φιλοσόφου τοποθετείται το έργο «Πολιτικά»;

16.            Ποια είναι τα πολιτικά συγγράμματα του Πλάτωνα και ποια του Αριστοτέλη; Ποια θέματα αναπτύσσονται σε γενικές γραμμές σ’ αυτά τα κείμενα; Που οφείλεται, κατά την γνώμη σας, ο διαφορετικός τρόπος προσέγγισης της πολιτικής από τους δυο μεγάλους φιλοσόφους;

17.            Η πόλις των Αθηνών έδιδε την δυνατότητα σε ξένους και να κατοικούν σ’ αυτήν και να απολαμβάνουν, μέχρις ενός σημείου, κάποια πράγματα. Αυτές οι αρχές έχουν σχέση με το δημοκρατικό πολίτευμα ή θα μπορούσαν κάτω από οποιοδήποτε πολιτειακό σχήμα να αναπτυχθούν;

18.            Ποια στάση κράτησε ο Αριστοτέλης απέναντι στις πλατωνικές φιλοσοφικές αντιλήψεις; Τι θεωρείτε ως βασική αιτία αλλαγής της πορείας του Αριστοτέλη, σε σχέση με εκείνην του Πλάτωνα;

19.            Υπάρχει, κατά τον Αριστοτέλη, προβάδισμα της πολιτικής έναντι της ηθικής; Συμφωνείτε με το προβάδισμα που δίνεται στην πολιτική και την αντιμετώπιση αυτής ως κατ’ εξοχήν φιλοσοφίας;

20.            Ποια είναι τα στοιχεία που μας οδηγούν στην αποδοχή της άποψης ότι ο Αριστοτέλης θεώρησε τις αισθήσεις και την εμπειρία πηγή γνώσης; Ποια θέση έχει αυτή η πεποίθησις στο φιλοσοφικό σύστημα του Αριστοτέλη;

DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him

7 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Θα βγάλετε σος ερωτήσεις για την εισαγωγή της πολιτείας;

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ είπε...

Eχω βγάλει αντίστοιχη για τα έργα του Πλάτωνος (ΠΡΩΤ/ΠΟΛ) εδώ και καιρό. Αναζητήστε την στην μηχανή αναζήτησης με αυτόν τον τίτλον:

"Τὰ SOS τῆς εἰσαγωγῆς στὰ ἔργα τοῦ Πλάτωνος"

Ανώνυμος είπε...

Α οκ δν το γνώριζα

Ανώνυμος είπε...

Για όποιον τελείωσε την επανάληψη θα βγάλετε τ τελευταία πρέπει ν προσέξει όπως και στην ιστορία ;

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ είπε...

Κάτι θα κάνωμε... :)

Ανώνυμος είπε...

Οι ενότητες που αναφέρεις οτι ειναι σος ειναι σίγουρα σος ; Υπάρχει περίπτωση να μπει άλλη ενότητα ;

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ είπε...

Ει ψιτ... μιλάμε και στον πληθυντικό, όταν μιλάμε σε δασκάλους και μεγαλύτερούς μας και αγνώστους. Δεν νομίζω να είμαστε συνομίληκοι, ούτε φιλαράκια, ουτε γνωστοί. Η ερώτησις σου είναι άνευ ουσίας και δεν χρήζει απαντήσεως