Τά πάντα διά τόν ἐθελοντισμόν (ἀνάπτυξη τῆς ἐννοίας)
Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς

επιμελεία τοῦ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡ. ΚΑΤΣΟΥΛΗ
-πτυχιούχου κλασσικῆς φιλολογίας
πανεπιστημίου Ἀθηνῶν1.    Εννοιολογική Τεκμηρίωση:
Διαδικασίες και Πρακτικές Εθελοντισμού
 1. Βασικοί ορισμοί σχετικά με τον εθελοντισμό
 2. Τα χαρακτηριστικά του εθελοντισμού
 3. Οι τύποι του εθελοντισμού
 4. Τα οφέλη του εθελοντισμού
 5. Οι αρχές του εθελοντισμού
 6. Τα κίνητρα του εθελοντισμού
 7. Οι λόγοι ενασχόλησης με τον εθελοντισμό
 8. Οι λόγοι μη ενασχόλησης με τον εθελοντισμό
 9. Οι δραστηριότητες του εθελοντισμού
 10. Θέματα και προκλήσεις για τον εθελοντισμό
 11. Ειδικά θέματα εθελοντισμού
 12. Η διαδικασία του εθελοντισμού
 13. Πρακτικές για κάθε στάδιο της διαδικασίας εθελοντισμού

2. Διεθνείς Βέλτιστες Πρακτικές για την Εθελοντική Δράση των Νέων
 1. Οι οικονομικοί και κοινωνικοί παράγοντες που επηρεάζουν τους νέους
 2. Οι προκλήσεις και τα οφέλη της ανάμιξης των νέων με τον εθελοντισμό
 3. Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της ανάμιξης των νέων με τον εθελοντισμό
 4. Τα πλεονεκτήματα του εθελοντισμού για τους νέους
 5. Προσέλκυση των νεαρών εθελοντών
 6. Προσανατολισμός και εκπαίδευση των νεαρών εθελοντών
 7. Επίβλεψη και αξιολόγηση των νεαρών εθελοντών
 8. Αναγνώριση των νεαρών εθελοντών
 9. Υποστήριξη του κράτους στην εθελοντική δράση των νέων
 10. Ανάπτυξη μιας στρατηγικής προσέγγισης
 11. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των νέων
 12. Θεσμοθέτηση ενός περιβάλλοντος υψηλών δυνατοτήτων για τους νέους
 13. Προώθηση της υποστήριξης του ιδιωτικού τομέα
 14. 'Ασκηση επιρροής σε διεθνείς οργανισμούς

3. Μηχανισμοί και Τεχνικές Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης σχετικά με τον Εθελοντισμό
·        ΕισαγωγήDMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him