Διαγώνισμα Λατινικῶν Β’ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2013)

 τοῦ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡ. ΚΑΤΣΟΥΛΗ
-πτυχιούχου κλασσικῆς φιλολογίας
πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
Aegrotabat Caecina Paetus, maritus Arriae, aegrotabat et filius. Filius mortuus est. Huic Arria funus ita paravit, ut ignoraretur a marito; quin immo cum illa cubiculum mariti intraverat, vivere filium simulabat, ac marito persaepe interroganti, quid ageret puer, respondebat: "Bene quievit, libenter cibum sumpsit". Deinde, cum diu cohibitae lacrimae vincerent prorumperentque, egrediebatur:


(ΜΕΤΑΦΡ.) Ο Καικίνας Παίτος, σύζυγος της Αρρίας, ήταν άρρωστος, άρρωστος ήταν και ο γιος του. Ο γιος πέθανε. Η Αρρία του ετοίμασε κηδεία με τέτοιο τρόπο ώστε να μη καταλάβει τίποτε ο σύζυγός της. Όχι μόνο αυτό αλλά και κάθε φορά που έμπαινε στην κρεβατοκάμαρα του συζύγου προσποιούταν ότι ζούσε ο γιος και στο σύζυγο που ρωτούσε πολύ συχνά, τι έκανε το παιδί, απαντούσε: «κοιμήθηκε καλά, έφαγε με όρεξη». Έπειτα όταν τα δάκρυά της που συγκρατούσε για πολύ ώρα, νικούσαν και ξεσπούσαν, έβγαινε έξω·

Tum interrogāvit filiam, (utrum post aliquot annos cana esse mallet an calva). (Cum illa respondisset) “ego, pater, cana esse malo”, mendacium illi pater obiēcit: “Non dubito (quin calva esse nolis). Quid ergo non times (nē istae te calvam faciant?)”

(ΜΕΤΑΦΡ.) Τότε ρώτησε την κόρη του αν θα προτιμούσε σε μερικά χρόνια να είναι ασπρομάλλα ή φαλακρή. Όταν εκείνη απάντησε: «εγώ, πατέρα, προτιμώ να είμαι ασπρομάλλα», ο πατέρας της πρόβαλε σ’ εκείνη το εξής ψεύτικο επιχείρημα: «δεν αμφιβάλλω πως δε θέλεις να μείνεις φαλακρή. Γιατί λοιπόν δε φοβάσαι μήπως αυτές εδώ σε κάνουν φαλακρή»;

ΑΣΚΗΣΙΣ 1

Α) marito interroganti, cohibitae lacrimae, te calvam: Να γραφούν αι πλάγιαι πτώσεις του άλλου αριθμού

μονάδες 6

Β) Να γραφούν αι ζητούμεναι πτώσεις:
filius (κλητ. εν.) Huic ( αιτ. Πληθ.) funus (κλητ. Πληθ.) illa (γεν. Εν.) quid (αιτ. πληθ.) puer (κλητ. Εν.) cibum (ονομ. εν.) filiam (δοτ. Πληθ.)  pater (γεν. Πληθ.) istae (γεν. εν.)

μονάδες 5

ΑΣΚΗΣΙΣ 2

Α) Bene,  libenter,  diu: Να γραφούν τα παραθετικά των τύπων

Μονάδες 3

Β) mortuus est,  ignoraretur,  ageret,  quievit,  egrediebatur,  mallet,  respondisset,  nolis: Να γίνουν αι χρονικαί αντικαταστάσεις των τύπων

Μονάδες 16

ΑΣΚΗΣΙΣ 3

Α) Να χαρακτηρισθούν συντακτικώς οι παρακάτω τύποι:
maritus, Huic, a marito, cubiculum, marito, quid, aliquot, cana, illi.

Μονάδες 5

Β) ut ignoraretur a marito: να αναγνωρισθή πλήρως η δευτερεύουσα πρότασις

Μονάδες 4

Γ) illa respondissetego, pater, cana esse malo: να τραπή εις τον πλάγιον λόγο

Μονάδες 6

ΑΣΚΗΣΙΣ 4

Α) Tum interrogāvit filiam, (utrum post aliquot annos cana esse mallet an calva: να τραπή εις τον ευθύν λόγο

Μονάδες 5

Β) cum diu cohibitae lacrimae vincerent prorumperentque, egrediebatur: να συμπτυχθούν αι υπογραμμισμέναι προτάσεις εις μετοχικάς φράσεις

Μονάδες 4

Γ) interroganti: να αναπτυχθή η μετοχή εις δευτερεύουσαν πρότασιν

Μονάδες 3

Δ) nē istae te calvam faciant?: να γίνη η σύνταξις παθητική και να δικαιολογηθή η εκφορά του ποιητικού αιτίου

Μονάδες 3DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him