Ο Ευθύς και Πλάγιος Λόγος της αρχαίας ελληνικής

Ι.    Περιπτώσεις πλάγιου λόγου
ΙΙ.  Μετατροπή πλάγιου λόγου σε ευθύ
·        Μετατροπή του πλάγιου λόγου σε ευθύ
·        Το πρόσωπο του υποκειμένου 
ΙΙΙ. Μετατροπή ευθέος λόγου σε πλάγιο
·        Α. Οι κύριες προτάσεις στον πλάγιο λόγο
·        Β. Οι δευτερεύουσες προτάσεις στον πλάγιο λόγο
IV.  ΑΣΚΗΣΕΙΣ
O Ευθύς και Πλάγιος λόγος της Αρχαίας Ελληνικής  by ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ
DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him