ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΠΛΑΤΩΝΑ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
 (ερωτήσεις κατανοήσεως)
 
ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
 ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
Τεύχος Α΄ Πλάτων

 
του
Κέντρου Εκπαιδευτικής  ΈρευναςFilosofikos Logos C A

 DMCA.com Protection Status Copyrighted.com Registered & Protected


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him