ΙΛΙΑΔΑ Β' Γυμνασίου (33 Διαγωνίσματα)Στόχοι

 

Οι μαθητές επιδιώκεται:
  • να γνωρίσουν τον μύθο και να κατανοήσουν την πλοκή του,
  • να διαπιστώσουν και να κατανοήσουν, μέσα από κειμενικά δείγματα χαρακτηριστικά για την εξέλιξη της πλοκής του μύθου, πώς ο ποιητής μεταπλάθει τον επικό-τρωικό μύθο σε επικό ποίημα α) με κέντρο την μήνιν του Αχιλλέα στα κρίσιμα σημεία της (κορύφωση, εξελικτική πορεία / κατάληξη και συνέπειες για τους Αχαιούς και τους Τρώες) και, ως αφετηρία και δικαίωσή της, τη βουλή του Δία (Διός δ’ ἐτελείετο βουλή) και β) με βασικά θέματα τον «πόλεμο» (συλλογική μάχη, μονομαχία, αριστεία, επώνυμες ανδροκτασίες) και την «ομιλία» (εταιρική, συζυγική),
  • να κατανοήσουν ότι με την απόδοση του νεκρού Έκτορα και την ταφή του τερματίζεται μόνο ο πόλεμος της Ιλιάδας, ενώ ο τρωικός πόλεμος συνεχίζεται,
  • να γνωρίσουν και να κατανοήσουν τη δράση και τη συμπεριφορά των κυριότερων ηρώων της Ιλιάδας τόσο σε σχέση με την εξέλιξη της πλοκής όσο και στο πλαίσιο των αρχετυπικών ανθρώπινων σχέσεων, όχι ως προτύπων ανθρώπινης συμπεριφοράς αλλά ως γνώσης για τον άνθρωπο και τη συμπεριφορά του, δηλαδή να κατανοήσουν ότι πίσω από τη δράση και τη συμπεριφορά του Αχιλλέα, του Πατρόκλου, του Αγαμέμνονα, του Διομήδη, του Οδυσσέα κ.ά., υπάρχουν η φιλία, ο θυμός, η φιλαρχία, το αίσθημα τιμής, η γενναιότητα, η πανουργία κτλ.,
  • να γνωρίσουν και να κατανοήσουν τον κόσμο-πολιτισμό της Ιλιάδας, δηλαδή την πολιτική / στρατιωτική οργάνωση των Αχαιών, τις αξίες που εκφράζουν αυτόν τον πολιτισμό, τα ήθη, τα έθιμα, τους θεσμούς και τον υλικό πολιτισμό (αντικείμενα, κατασκευές κ.ά.), καθώς όλα στοιχειοθετούν την επική αληθοφάνεια,
  • να διαπιστώσουν –στον βαθμό που αυτό είναι δυνατόν– τις ομοιότητες και διαφορές Ιλιάδας-Οδύσσειας, αφού γίνεται διδασκαλία και των δύο επών: ενός ηρωικού-πολεμικού και ενός ηρωικού-μεταπολεμικού έπους.ΙΛΙΑΔΑ Β' Γυμνασίου (33 Διαγωνίσματα)

DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him