Νεοελληνική Λογοτεχνία A' Γυμνασίου (14 Διαγωνίσματα)


ΣΤΟΧΟΙΟι μαθητές πρέπει να είναι σε θέση:­
  • Να προσλαμβάνουν το λογοτεχνικό κείμενο ως έργο τέχνης και αισθητικό φαινόμενο στενά δεμένο με την εποχή του.
  • Να κατανοήσουν την ιδιαιτερότητα της λογοτεχνικής γλώσσας, τον μεταφορικό και συμβολικό χαρακτήρα της, και να ανακαλύψουν την αισθητική λειτουργία της.
  • Να κατακτήσουν την ικανότητα συναισθηματικής συμμετοχής.
  • Να ερμηνεύουν με δημιουργικό τρόπο τα λογοτεχνικά έργα.
  • Να ανακαλύψουν και να ασκήσουν τις καλλιτεχνικές δεξιότητές τους.


Νεοελληνική Λογοτεχνία A' Γυμνασίου (14 Διαγωνίσματα)DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him