Η παιδαγωγική αξιοποίηση των σχεδίων εργασίας - Από τη θεωρία στην πράξη
της
 Ευαγγελίας Καγκά
Συμβούλου Παιδαγωγικού ΙνστιτούτουPaidag Axiop Sxed Ergasias

DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him