Τουρκική διείσδυση…
 
ΜΕΣΑ ἀπὸ τὶς στῆλες τοῦ «Ο.Τ.» ἔχουμε ἀναφερθεῖ ἐκτενῶς στὶς ὑπόγειες προσπάθειες ἐκτουρκισμοῦ τῆς Θράκης ἀπὸ τὴν Ἄγκυρα μὲ μακροπρόθεσμο στόχο τὴν δημιουργία κλίματος, ὥστε νὰ ἀμφισβητηθοῦν εὐθέως τὰ κυριαρχικὰ δικαιώματα τῆς Ἑλλάδας στὴν περιοχή.
Σὲ ἕνα ἐκτενὲς ἄρθρο του μὲ τίτλο «Τουρκικὴ εἰσβολὴ στὴ Θράκη μὲ ὅπλο τὴν οἰκονομία» (14.10.12, σελ. 34) ὁ δημοσιογράφος τοῦ «Τύπου τῆς Κυριακῆς» κ. Ἀλέξανδρος Καλαφάτης ἀναλύει λεπτομερῶς τὴν ἐμβάθυνση τῆς οἰκονομικῆς διείσδυσης, ποὺ ἐπιχειρεῖται ἀπὸ τὴν Τουρκία, ὥστε νὰ πνίξουν τὶς ἑλληνικὲς ἐπιχειρήσεις καὶ νὰ κυριαρχήσουν τὰ τουρκικὰ προϊόντα στὴν τοπικὴ ἀγορά.
Συγκεκριμένα ἀναφέρει ὅτι τὸ Τουρκικὸ κράτος πριμοδοτεῖ τὶς γραμμὲς ΚΤΕΛ γιὰ τὸ δρομολόγιο Κωνσταντινούπολη-Κομοτηνή, διότι ὅπως δηλώνει ὁ ἰδιοκτήτης τῆς τουρκικῆς ἑταιρείας «ἀπὸ τὰ δρομολόγια στὴν Ἑλλάδα δὲν ἔχουμε κέρδος, ἀλλὰ εἶναι σημαντικὸ ἡ Kamil Koc (τουρκικὰ ΚΤΕΛ) νὰ εἶναι ἐκεῖ» (σ.σ.: γιατί ἆραγε να εἶναι τόσο σημαντική ἡ παρουσία τους ἐκεῖ; Μή μᾶς φανεῖ παράξενο ἄν σέ λίγο καιρό τουρκικές ἑταιρεῖες ἀναλάβουν καί τίς ἀκτοπλοϊκές γραμμές τῶν ἑλληνικῶν νησιῶν).
Ἐπίσης σύμφωνα μὲ ἔρευνα τοῦ «Τύπου τῆς Κυριακῆς» ἑπτὰ τουρκικὰ προϊόντα, ποὺ ἐλήφθησαν ὡς δεῖγμα, ἔχουν χαμηλότερη τιμὴ στὴ Θράκη σὲ σχέση μὲ τὴν τιμή τους στὴν Τουρκία καὶ ὁ λόγος εἶναι ὅτι πολλὰ προϊόντα ἐπιδοτοῦνται ἀπὸ τὸ τουρκικὸ κράτος, ὥστε νὰ πωλοῦνται φθηνότερα στὴν Ἑλληνικὴ Θράκη.
Μάλιστα ὁ ἀρθρογράφος ἀποκαλύπτει ὅτι «σύμφωνα μὲ διπλωματικὴ πηγὴ πρὶν τρεῖς ἑβδομάδες Τοῦρκοι ἀξιωματοῦχοι ἀπὸ ἑπτὰ ὑπουργεῖα πραγματοποίησαν συναντήσεις μὲ τὶς μειονοτικὲς διοικήσεις τῶν δήμων Ἀρριανῶν καὶ Ἰάσμου, γιὰ ἐπενδύσεις σὲ ἀγροτικὲς καλλιέργειες χωρὶς τὴν παρουσία ἐκπροσώπου τοῦ ἑλληνικοῦ ὑπουργείου Ἀγροτικῆς Ἀνάπτυξης».
Καὶ τὸ πιὸ ἐξωφρενικὸ ἀπὸ ὅλα: Ἡ Τουρκικὴ τράπεζα «Ziraat», ποὺ δραστηριοποιεῖται στὴν Θράκη παρέχει δάνεια μὲ ἐπιτόκιο ὕψους μόλις 3% ἀγοράζοντας χρέη πολλῶν δανειοληπτῶν τῶν Ἑλληνικῶν τραπεζῶν, ἐνῶ ὅπως ἀναφέρει ὁ κ. Καλαφάτης, πολλοὶ Ἕλληνες στρατιωτικοὶ δανείζονται ἀπὸ τὴν συγκεκριμένη τράπεζα ἐπειδὴ λόγῳ τῆς οἰκονομικῆς κρίσης ἔχουν κλείσει οἱ στρόφιγγες χρηματοδότησης ἀπὸ κάποιο ἑλληνικὸ χρηματοπιστωτικὸ ἵδρυμα».
Μὲ λίγα λόγια ἡ Ἄγκυρα ἔχει εἰσάγει ἤδη τὸν «Δούρειο Ἵππο»,
ποὺ λέγεται εἰσροὴ χρημάτων στὴν τοπικὴ ἀγορά, ἰσχυροποιώντας τὴν θέση της στὴν περιοχὴ τῆς Θράκης, μὲ ἀποτέλεσμα σὲ λίγο καιρὸ νὰ ἔχουν ἐκτοπισθεῖ ἀπὸ τὸ οἰκονομικὸ προσκήνιο ἕνα μεγάλος μέρος τῶν ἑλληνικῶν ἐπιχειρήσεων καὶ στὴν Ἑλληνικὴ Θρά κη νὰ ἀνθεῖ τὸ τουρκικὸ ἐμπόριο.
Ἐνῶ λοιπὸν στὴν Χώρα τὰ καρτὲλ σκοτώνουν τὴν ἀγορὰ καὶ ὠθοῦν τὶς τιμὲς τῶν προϊόντων στὰ ὕψη, οἱ Τοῦρκοι μὲ ὅπλο τὴν οἰκονομία, λειαίνουν τὸ ἔδαφος, ὥστε ἐν εὐθέτῳ χρόνῳ νὰ ἀμφισβητήσουν καί ἀνοικτά τὸ στάτους κβὸ τῆς Θράκης, μετατρέποντας τὴν περιοχὴ σὲ ἕνα νέο Κοσσυφοπέδιο.

***

Δέν χρειάζεται ἰδιαίτερη εὐφυΐα γιά νά καταλάβει κανείς τά ὑπόγεια στρατηγικά σχέδια τῆς Τουρκίας καί τήν ἔντονη διάθεση γιά ἐπανασύσταση τῆς ἄλλοτε ποτέ κραταιᾶς Ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας. Βέβαια ἀξίζουν συγχαρητηρίων, διότι μέσα τους φωλιάζει ἡ ἀγάπη για τήν πατρίδα τους ἐν ἀντιθέσει με ἀρκετούς δικούς μας συμπατριῶτες, κυρίως πολιτικούς, πού προτεραιότητά τους εἶναι τό ἀτομικό συμφέρον καί ἀδιαφοροῦν για τό μέλλον τῆς Χώρας.
Θά ἦταν λοιπόν τελείως ἀφελές, ἄν πίστευε κάποιος ὅτι π.χ. οἱ τουρκικές σειρές προβάλλονται μέ μοναδικό σκοπό τήν ψυχαγωγία τοῦ τηλεοπτικοῦ κοινοῦ. Ὅπως μᾶς πληροφορεῖ ἡ ἱστοσελίδα «eu.greekreporter.gr», ἡ ὁποία ἁλίευσε μία ἀποκαλυπτική δήλωση τοῦ Τούρκου ἀναπληρωτῆ ὑπουργοῦ Πολιτισμοῦ ἀπό τήν ἐφημερίδα «hurriyet daily news»: «“Δίνουμε καὶ θὰ συνεχίσουμε νὰ δίνουμε δωρεὰν σὲ ἄλλες
χῶρες, τουρκικὲς τηλεοπτικὲς σειρές, γιὰ τὸ καλό της Τουρκίας”, δήλωσε ὁ ἀν. Ὑπουργὸς Πολιτισμοῦ τῆς Τουρκίας, Abdurrahman Arici, ὁμολογώντας ἔτσι ὅτι τὸ κράτος βρίσκεται πίσω ἀπὸ τὶς τηλεοπτικὲς σειρές!
Ἀναφέρθηκε μάλιστα στὴ σειρὰ ποὺ παρουσιάζει ὁ τηλεοπτικὸς
σταθμὸς ΑΝΤ1 μὲ τίτλο “Σουλεϊμάν”, (τὸ αὐθεντικὸ ὄνομα τῆς
σειρᾶς εἶναι Muhtesem Yuzyil, δηλαδὴ “μεγαλοπρεπὴς αἰώνας”, καὶ ὁ ΑΝΤ1 τὴ βάφτισε “Σουλεϊμάν ὁ Μεγαλοπρεπής”».
Τουρκική διείσδυση στήν οἰκονομία, τουρκική διείσδυση στον πολιτισμό, τουρκική διείσδυση στήν κοινωνία, δέν εἶναι διόλου ἀπίθανο στό ἐγγύς μέλλον να ἔχουμε καί στρατιωτική τουρκική διείσδυση, ἐπαναλαμβάνοντας οἱ σύγχρονοι Τοῦρκοι τά ἐπιτεύγματα τοῦ σφαγέα τῶν Ἑλλήνων καί τοῦ μεγαλύτερου στρατολόγου γενίτσαρων ἐπί Τουρκοκρατίας Σουλεϊμάν Α´, ὥ στε νά γνωρίσουν ἐκ τοῦ σύνεγγυς καί οἱ Ἑλληνίδες νοικοκυρές καί ὅσοι παρακολουθοῦν τούρκικες σειρές, πῶς εἶναι ὁ τουρκικός ζυγός καί πόσο ἀθῶοι καί καλοί εἶναι οἱ γείτονες.

***

ΑΠΟ τὴν ἄλλη ἔχουμε καὶ τοὺς Σκοπιανοὺς νὰ τραγουδοῦν κατὰ χιλιάδες σὲ συγκέντρωσή τους κάτω ἀπὸ τὸ ἄγαλμα τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου στὴ κεντρικὴ πλατεῖα τῶν Σκοπίων τὸ ἑξῆς: «Σήκω ἀγόρι καὶ βγὲς στὸ μπαλκόνι, σήκω τὰ χέρια σου ψηλά, ἡ Θεσσαλονίκη εἶναι δική μας». Φυσικὸ εἶναι, ὅταν πατριδοκάπηλοι καὶ νενέκοι τοῦ πολιτικοῦ κόσμου τῆς Χώρας τοποθετοῦνται ἀνερυθρίαστα ὑπὲρ τῶν σφετεριστῶν τῆς ἱστορίας, νὰ παρατηροῦμε συνεχῶς τέτοια φαινόμενα.


Εκ της στήλης του «ορθοδόξου παρατηρητού»
του ορθοδόξου τύπου, της 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012
DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him