Σημειώσεις στον «ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ» και «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» του Πλάτωνα
(Θεωρητικής Κατεύθυνσης), Γ’ Λυκείου

 
του
Δημητρίου Τζωρτζόπουλου
Σχ. Συμβούλου ΠΕ02

Σημειώσεις για το μάθημα «Φιλοσοφικός Λόγος» (Θεωρητικής Κατεύθυνσης), Γ’ Λυκείου
DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him