ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ 2012 /ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΘΕΩΡ.Κ.) - ΘΕΜΑΤΑ


επιμελεία του
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡ. ΚΑΤΣΟΥΛΗ
-κλασσικου φιλολόγου-

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ 2012
 
ΔΙΚΑΙΩΣΗ
ΤΟΥ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ ΕΡΜΗ

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΙ
ΣΗΜΕΡΑ
ΣΑΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΟΥΣΕ
ΝΑ
ΔΩΣΕΤΕ ΕΜΦΑΣΗ
ΣΤΟΝ
ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ:

1. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2012/ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΘΕΩΡ.Κ.) – ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ / ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ (ΜΕΡΟΣ Α’)

 

2.     Φιλοσοφικός Λόγος

 

 


ΜΤΦΡ. ΑΔΙΔΑΚΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Well now, we thought that estate management is the name of a branch of knowledge, and this knowledge appeared to be that by which men can increase estates, and an estate appeared to be identical with the total of one's property, and we said that property is that which is useful for supplying a livelihood, and useful things turned out to be all those things that one knows how to use. 6.5Now we thought that it is impossible to learn all the sciences, and we agreed with our states in rejecting the so-called illiberal arts, because they seem to spoil the body and unnerve the mind.

Καλά τώρα, πιστεύαμε ότι η διαχείριση της ακίνητης περιουσίας είναι το όνομα ενός παρακλαδιού της γνώσης, και αυτή η γνώση φαίνεται να είναι αυτή, με την οποία οι άνδρες μπορούν να αυξήσουν κτήματα, και μια περιουσία φαίνεται να είναι το ίδιο με το σύνολο της περιουσίας, και είπαμε ότι η περιουσία είναι εκείνο που είναι χρήσιμο για την παροχή των προς το ζην, καθώς και ότι χρήσιμα πράγματα κατέληξε να είναι όλα αυτά τα πράγματα που δεν ξέρει κανείς πώς να χρησιμοποιήσει. Τώρα  σκεφτήκαμε ότι θα είναι αδύνατο να μάθουν όλες τις επιστήμες, και έχουμε συμφωνήσει με τα κράτη μας, απορρίπτοντας τις λεγόμενες ανελεύθερες τέχνες, επειδή φαίνεται ότι χαλούν το σώμα και το μυαλό παραλύουν.

DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him