ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ 2012 / ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΓΠ) - ΘΕΜΑΤΑεπιμελεία του
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡ. ΚΑΤΣΟΥΛΗ
-κλασσικου φιλολόγου-

 

Προετοιμασία στις πανελλήνιες εξετάσεις 2012 τέκνων εξωτερικού (ομογενών)

επιμελεία του
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡ. ΚΑΤΣΟΥΛΗ
-κλασσικου φιλολόγου-

( πατήστε ΕΔΩ )

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ 2012 
Υλικό για την έκθεση:

ΤΙΤΛΟΣ: Η ΝΕΑΝΙΚΗ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ

Α: ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Σε κάθε κοινωνία, σε κάθε εποχή και κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, το πιο ελπιδοφόρο κοµµάτι µιας κοινωνίας είναι οι νέοι άνθρωποι. Είναι η δύναµη που µπορεί να ανανεώσει και να ωθήσει προς την εξέλιξη κάθε πτυχή της κοινωνικής ζωής. Όταν λοιπόν οι νέοι σε µία κοινωνία εξεγείρονται η κοινωνία αυτή οφείλει να σκύβει µε ενδιαφέρον και αγάπη και να νιώθει τους λόγους που πυροδοτούν την κάθε αμφισβήτηση των νέων

Α΄ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ: ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΞΕΓΕΙΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΥΝ ΝΑ ΑΜΦΙΣΒΗΤΟΥΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ

Ανεργία, οικονοµικό αδιέξοδο, ασφυξία των νέων, γενιά των 700 ευρώ,και από την άλλη πλουτισµός, ατοµισµός, αποθέωση της λογικής τουχρήµατος.
Ανεπάρκεια του εκπαιδευτικού συστήµατος, τεχνοκρατικός χαρακτήρας, τυποποιηµένες γνώσεις, εντατικοποίηση και εξετασιοκεντρικός χαρακτήρας, ανούσιο περιεχόµενο.
Κρίση ηθικών και κοινωνικών αξιών, ανισότητα οικονοµική καικοινωνική, µεγάλες οµάδες νέων ανθρώπων που εξωθούνται στοκοινωνικό και επαγγελµατικό περιθώριο.
Κρίση των ανθρώπινων σχέσεων, ωφελιµισµός και υστεροβουλία,φόβος και αποξένωση της σύγχρονης µεγαλούπολης.
∆υσλειτουργία της δηµοκρατίας – διαφθορά – αδιαφάνεια – αδυναµία προβολής των αιτηµάτων της νέας γενιάς που αισθάνεται αποκλεισµένηαπό την πολιτική εκπροσώπηση.
Άνοδος αντιανθρώπινων, µισαλλόδοξων και ρατσιστικών ιδεολογιώνκαι αντίστοιχων πολιτικών κοµµάτων – στις περισσότερες ευρωπαϊκέςχώρες -, που προτάσσουν µε δογµατικό τρόπο αντιδηµοκρατικά,εθνικιστικά και ξενοφοβικά κηρύγµατα και ευαγγελίζονται ένανασφυκτικό και αυταρχικό θαυµαστό νέο κόσµο.
Πολιτιστική ισοπέδωση, κυριαρχία του µοντέλου της τηλεοπτικής αισθητικής, χλευασµός από τα τηλεοπτικά ανεγκέφαλα και επιφανειακά πρότυπα και είδωλα κάθε διαφορετικής ποιοτικής πρότασης που υπερβαίνει την λογική της τηλεοπτικής πραγµατικότητας.
Η καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος και η έλλειψη ουσιαστικώνθεσµών και δράσεων προς την κατεύθυνση της ανατροπής µιας πορείαςπου φαντάζει χωρίς επιστροφή.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

 Εκτός από τους παραπάνω λόγους η αμφισβήτηση είναι συνυφασµένη µετην ίδια τη νεότητα, αφού αποτελεί συστατικό της στοιχείο. Κατά συνέπεια είναι εύλογο να περιµένει κανείς την εξέγερση των νέων µε όποιον τρόπο και αν αυτή τελικά εκφράζεται.
Μια άλλη οµάδα ανθρώπων επισηµαίνει πάλι, ότι η εξέγερση των νέων είναι προϊόν της ευκολίας µε την οποία παραχωρήθηκαν στη γενιά αυτή όλα τα αγαθά που επιθυµούσε –κυρίως υλικά αγαθά- µε ευθύνη –κυρίως-της οικογένειας. Όταν λοιπόν η νέα γενιά συνειδητοποιεί ότι τίποτε δενπρέπει να θεωρείται δεδοµένο, αισθάνεται προδοµένη και αντιδρά ανώριµα, σπασµωδικά και βίαια, χωρίς να αναλαµβάνει τις ευθύνες πουτης αντιστοιχούν και χωρίς να δείχνει διάθεση να εργαστεί σκληρά για  να ξεπεράσει την κρίση

Β΄ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ: ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΟ∆Ο ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΥΤΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ∆ΩΣΕΙ ΜΟΝΟ Η ΥΓΙΗΣ ΚΑΙ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ  ΣΤΑ ΚΟΙΝΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ ΜΕ ΠΟΙΚΙΛΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ

∆ιαµόρφωση υγιούς πολιτικής συνείδησης άσκηση στις δηµοκρατικέςδιαδικασίες, στις αρχές του διαλόγου και της ισότητας µέσω του θεσµούτης οικογένειας και της εκπαίδευσης- (συµµετοχή-ανάληψηπρωτοβουλιών στο πλαίσιο των σχολικών κοινοτήτων).
Συµµετοχή στο δηµόσιο διάλογο είτε θεσµικά – µέσω των φοιτητικώνσυλλόγων ή των µαθητικών κοινοτήτων- είτε µεµονωµένα – µέσω τηςδηµόσιας διαβούλευσης-.
Θετική οπτική και προτάσεις - λύσεις και όχι µόνο εντοπισµός τωνκακώς κειµένων και άσκηση αρνητικής κριτικής.
Συµµετοχή στις πολιτικές οργανώσεις –πολιτικές νεολαίες ή κόµµατα –και στα κοινωνικά κινήµατα, χωρίς όµως φανατισµό και κοµµατικόπατριωτισµό, που ακυρώνουν την κριτική σκέψη και τη δηµιουργικήσύζευξη των αντιτιθέµενων απόψεων.
Συνδικαλιστική δράση –συµµετοχή στις µαθητικές κοινότητες, τουςφοιτητικούς συλλόγους και στις οργανώσεις των εργαζοµένων- καιάρνηση στους χώρους αυτούς κάθε λογικής που θα προτάσσει τα κοµµατικά και προσωπικά συµφέροντα.
Ενεργή δράση και στήριξη των µη κυβερνητικών οργανώσεωνπαρέµβασης στην κοινωνία και το περιβάλλον – ∆ιεθνής Αµνηστία,WWF, GREEN PEACE –. Η εθελοντική συµµετοχή και δράση των νέων στις οργανώσεις αυτές αποτελεί το πιο αισιόδοξο µήνυµα της εποχής µας.
Αξιοποίηση των δυνατοτήτων του διαδικτύου – χώρος συζητήσεων,ανταλλαγής απόψεων, εναλλακτικής ενηµέρωσης-. Είναιχαρακτηριστικό ότι το διαδίκτυο και τα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης(Twitter και Facebook) αποτέλεσαν το βασικό εργαλείο για τηνεξέγερση των λαών και των νέων στις χώρες της Βόρειας Αφρικής –Αίγυπτος, Τυνησία, Λιβύη-.
Πολιτιστικές οµάδες που θα προτείνουν µια διαφορετική προσέγγισηκαι θα αποτελέσουν απάντηση στη µονοκρατορία της τηλεοπτικής εικόνας.

Γ: ΕΠΙΛΟΓΟΣ

∆εν νοείται ζωντανή, δρώσα και ευφάνταστη κοινωνική και πολιτική ζωή χωρίς την ενεργητική συµµετοχή των νέων. Η καθοριστική συµβολή τους αποτελεί την εγγύηση για τη δηµιουργία κοινωνιών που θα µπορούν να καθορίζουν τις εξελίξεις και να προωθούν την ανθρωπότητα σε δρόµους δικαιοσύνης και συναδέλφωσης ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσεων.
δείτε το νέο
 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ/ΩΡΟΛΟΓΙΟ
ιδιαιτέρων μαθημάτων
του
ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ ΕΡΜΗ
 (πατήστε ΕΔΩ )

DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him

21 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

σε πόση ώρα θα μπορέσουμε να δούμε τα θέματα?

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ είπε...

Λογικά θα έπρεπε ήδη. Αλλά έλαβα fax faulse και ξαναεπιχειρώ...όσο πιο γρήγορα μπορέσω

Ανώνυμος είπε...

θα περιμένουμε λοιπόν με αγωνία! :)

Ανώνυμος είπε...

Δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη ως προς τα θέματα των ομογενών ακόμη;

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ είπε...

Το υπουργείο έχει μπλοκάρει την αποστολή των θεμάτων υπέρμετρα. Ήδη οι υποψήφιοι αποχωρούν έλεος!

Ανώνυμος είπε...

ακόμα η δημοσίευση των θεμάτων;

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ είπε...

ΑΚΟΜΑ!!! ΝΑ ΧΑΙΡΟΜΕΘΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΣ....

Ανώνυμος είπε...

το περσινό θέμα το έχω αποστηθίσει σχεδόν.... από το φετινό ούτε λεξούλα του δεν έχω αξιωθεί να δω ακόμη!

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ είπε...

Να είσθε καλά... το χιούμορ είναι πάντα ευπρόσδεκτο... έχω νεύρα...μού ρχεται να παρατήσω την ανάρτηση...

Ανώνυμος είπε...

να το χαιρόμεθα λοιπόν....

Ανώνυμος είπε...

Σύμφωνα με μαθητές το κείμενο που έβαλαν είναι "Οι ασυμβίβαστοι νέοι" Της Παναγιωτοπούλου. Μήπως γνωρίζετε ποιο είναι;

Ανώνυμος είπε...

Κι εγώ μόνο αυτό μπόρεσα να μάθω,το κείμενο είχε σχέση με τους ασυμβίβαστους νέους

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ είπε...

Χίλια ευχαριστώ...ανωτέρω ανήρτησα μιαν υποψία/δείγμα του νοήματος του κειμένου, αν μιλάμε για αυτό που έχω υπόψει μου

Ανώνυμος είπε...

η υπομονή μου έχει εξαντληθεί! κανένα νέο;

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ είπε...

ΟΥΔΕΝ!!!..τα εγκατέλειψα. Αύριο το πρωί πια...δυστυχώς

Ανώνυμος είπε...

θα ηθελα να ρωτισω εαν ξερετε αν εχουν πεσει οι βασεις απο περυσι

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ είπε...

Ειλικρινά δεν γνωρίζω τίποτα δια τας βάσεις των ομογενών. Θα ρωτήσω όμως κι αν βρώ κάτι αξιόλογο και ανακοινώσιμο, θα το πράξω.

Ανώνυμος είπε...

μισό λεπτό γιατί νομίζω πως καήκαμε.. το β' ζητούμενο της έκθεσης δεν αφορά στο κατά πόσο η αμφισβήτηση είναι άγονη, κατά του πολιτισμού και χάριν αμφισβήτησης; διότι εγώ αυτό πήρα ως ''άποψη του συγγραφέα'' και βρίσκω το -εν ολίγοις- ''δώστε λύσεις'' εκτός θέματος. σώστε με

Ανώνυμος είπε...

μήπως αποτελεί επιλογή δική σας η πρόταση λύσεων; διότι εγώ αλλιώς κατανόησα το β ζητούμενο.. απλώς αντέκρουσα τα επιχειρήματα του συγγραφέα περί άκαρπης και απόλυτης ανυποταγής και ο τρόπος που αναπτύξατε την έκθεση με έφερε πολύ κοντά στην καρδιακή ανακοπή! παρακαλώ απαντήστε μου πριν πάθω νευρικό κλονισμό =ρ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ είπε...

Προς θεού....
Η ανάπτυξη της απάντησης θέλησε να καλύψει όλη την πτυχή της θεματικής και δεν αρκέστηκε να καλύψει μόνον το εύρος του συγκεκριμένου θέματος.
Αύριο αφού το θέσατε θα σας πω για την δομή πώς θα έπρεπε να είναι...
Μην ταράζεσθε..

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ είπε...

Γειά σας και πάλι. Σας παραθέτω εδώ μερικές σκέψεις για την δομή της έκθεσης, όπως θα έπρεπε να συγγραφή εν τέλει:

Κατ’ αρχήν φαίνεται ένα θέμα με ζητούμενα μόνον. Όμως τέτοια θέματα δεν υπάρχουν. Απαιτείται ΠΑΝΤΟΤΕ ένα δεδομένο. Και αυτό νοείται στην περίπτωσή μας και είναι «η νεανική αμφισβήτηση»… προσοχή!!! Όχι γενικά η αμφισβήτηση αλλά όπως αυτή υπάρχει στην νεότητα κι όπως εκδηλώνεται σ’ αυτήν.
Έτσι αφού αναπτύξωμε στην αρχή πως νοείται η έννοια της αμφισβήτησης και πως συνδέεται με τους νέους…..
Άμεσα περνάμε στο ΓΙΑΤΙ εκδηλώνεται αυτή στους νέους, ήτοι στην απάντηση του Α’ ζητουμένου. Τα ερωτήματα/ζητούμενα πάντοτε παρουσιάζονται πάλι με την εξής σειρά, έστω και καμουφλαρισμένα:
1. ΑΙΤΙΑ
2. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ/ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
3. ΛΥΣΕΙΣ
Αφού το πρώτο λοιπόν ζητούμενο είναι εμφανές ότι είναι αίτια, το β’ θα είναι ή αποτελέσματα ή λύσεις. Στην περίπτωσή μας είναι αποτελέσματα. Είναι σαν να λέει «διατυπώσατε αποτελέσματα/εκφάνσεις του σύγχρονου βίου όπου είναι εμφανής αυτή η αμφισβήτηση των νέων» δεν θα βάλουμε λύσεις αφού δεν μας ζητάει; Ασφαλώς αλλά όχι σε έκταση μεγάλη αλλά προς το τέλος και μάλλον στον επίλογο θα αναφέρουμε μιαν γενική λύση. Προέχει η απάντηση σε έκταση στο κύριο μέρος του άρθρου μας των δύο ζητουμένων μας.
Σας έδωσα ΥΛΙΚΟ για την έκθεση. Όχι πως θα έπρεπε να είναι γραμμένη. Κάτι γενικότερο δηλαδή.
Απ’ αυτό το υλικό η ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ δηλοί πως συνυφαίνεται η αμφισβήτησις με την νεότητα κι αυτό θα χρησιμοποιήσουμε πρώτα. Για το Α’ ζητούμενο θα χρησιμοποιήσουμε το «ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΞΕΓΕΙΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΥΝ ΝΑ ΑΜΦΙΣΒΗΤΟΥΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ»
Αλλά με προσοχή. Όταν έγραψα το «της εποχής μας» περικλείει και υλικό για το β ζητούμενο για εκείνες τις εκφάνσεις που μας ρωτά αυτό να δηλώσουμε που πιστοποιούν ότι τα αίτια ενυπάρχουν και δικαιολογούν την εμφάνιση του φαινομένου. Έχομε για παράδειγμα την συνέπεια της ανεργίας που δικαιολογεί την αμφισβήτηση στο έπεκρο.
Τα προτεινόμενα μέτρα που έδωσα τα έδωσα πιο πολύ προς κάλυψιν γενικώς του φαινομένου.
Να είσθε καλά