Τα ιδεώδη των σύγχρονων ολυμπιακών αγώνων!


Είδηση βόμβα !!!
Βιβλίον ἀποκαλύπτει τά ὄργια τῶν Ὀλυμπιακῶν ἀγώνων!ΛΙΓΕΣ ἡμέρες πρὶν τὴν ἔναρξη τῶν ὀλυμπιακῶν ἀγώνων τοΛονδίνου κυκλοφόρησε ἕνα βιβλίο βόμβα γιὰ τὰ «παρασκήνια» τοῦ «κορυφαίου» αὐτοῦ θε-σμοῦ, ἀπὸ πρώην βρεταννὸ ὀλυμπιονίκη τῆς κωπηλασίας, ὁ ὁποῖος εἶχε λάβει μέρος στοὺς ὀλυμπιακοὺς ἀγῶνες τοῦ 2004 στὴν Ἀθήνα. Ὁ ἐν λόγῳ ἀθλητὴς στὸ βιβλίο του περιγράφει μὲ ἀκρίβεια καὶ ἀδιάσειστα στοιχεῖα τὸ τι ἔγινε στοὺς ὀλυμπιακοὺς ἀγῶνες τῆς Ἀθήνας καὶ δὲν ἔγινε γνωστὸ στὸν πολὺ κόσμο. Μεταξὺ τῶν ἄλλων ἀποκαλύπτει: «Ὁ τόπος διαμονῆς τῶν ἀθλη-τῶν ἦταν ἕνα τεράστιο πάρτι ὅπου, ὅταν ἐρχόταν τὸ ἀπόγευμα, ὅλοι ἔπιναν, μεθοῦσαν καὶ ἔκαναν σὲξ μέχρι τὰξημερώματα, εἰδικὰ ἂν δὲν εἶχαν κάτι νὰ κάνουν τὴν ἑπόμενη ἡμέρα. Τὸ Χωριὸ  εἶχε παντοῦ μηχανήματα ὅπου μοίραζαν δωρεὰν προφυ-λακτικὰ διὰ πᾶσα χρήση»!καὶ συνεχίζει ὁ συγγραφέας ἀθλητὴς πὼς τὰ πράγματα ἦταν τόσο ἐκτροχιασμένα ποὺ «Ἀρκετοὶ ἐκ τῶν συναθλητῶν μου δὲν ἄντεχαν ὅλο αὐτὸ τὸ συνεχὲς πάρτι μέχρι πρωΐας κι ἔφευγαν ἀπὸ τὸ Χωριό, προτιμώντας νὰ πληρώσουν ἀπὸ τὴ τσέπη τους καὶ νὰ μείνουν σὲ ἕνα ξενοδοχεῖο ἐκτός τοῦ χώρου, ὅπου θὰ εἶχαν τὴν ἡσυχία τους»! Ἰδοὺ λοιπὸν οἱ «εὐγενεῖς» θεσμοὶ, ποὺ ἀνασύρθηκαν ἀπὸ τὸ χρονοντούλαπο τῆς ἱστορίας, γιὰ νὰ μᾶς ξανασυνδέσουν μὲ τὸ προχριστιανικὸ ἐφιαλτικὸ εἰδωλολατρικὸ παρελ-θόν! Ἰδοὺ οἱ «ἀξίες», ποὺ προωθεῖ τὸ «ὀλυμπιακὸ ἰδεῶδες»! Ἰδοὺ ποῦ πῆγαν τὰ δισεκατομμύρια τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ στὶς ἠλίθιες τελετὲς-δεήσεις πρὸς τοὺς δαιμονικοὺς «θεοὺς» Δία καὶ Ἀπόλλωνα, στὶς «μίζες» τῶν ἐπιτηδείων καὶ στὰ ἀτέλειωτα σεξουαλικὰ ὄργια! Κανένας δὲ μιλάει γιὰ τὸ μέγα σκάνδαλο τῶν 50.000.000.000, εὐρὼ ποὺ χρεωθήκαμε γιὰ νὰ «τελεσθοῦν» οἱὀλυμπιακοὶ ἀγῶνες καὶ ποὺ ἀποτελοῦν τὴν κύρια αἰτία καὶ τὴν ἀπαρχὴ τῆς σημερινῆς δεινῆς μας οἰκονομικῆς κρίσεως! Πνίγηκε κυριολεκτικὰ ἡ φωνὴ πληθώρας πνευματικῶν ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι ἔλεγαν ὄχι στὴν παρωδία τῶν ὀλυμπιακῶν ἀγώνων! Ἡ ἀρχαία εἰδωλολατρικὴ θρησκεία (μέρος τῆς ὁποίας ἦταν οἱ ὀλυμπιακοὶ ἀγῶνες) εἶχε ὁδηγήσει τὸν ἀρχαῖο Ἑλληνισμὸ στὸν τάφο. Τώρα γίνεται προσπάθεια γιὰ τὴν ἀνασύστασή της, μὲ στόχο νὰ ὁδηγήσει καὶ τὸν νέο Ἑλληνισμὸ στὸν τάφο! Κάνουμε μήπως λάθος;

 
Πηγή:
Ὀρθόδοξος Τύπος • 27 Ἰουλίου 2012, φ. 1937
DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him