ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 / ΛΑΤΙΝΙΚΑ (ΘΕΩΡ.Κ.) – ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ / ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
επιμελεία του
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡ. ΚΑΤΣΟΥΛΗ
-κλασσικού φιλολόγου-

Για επανάληψη στα λατινικά κατεύθυνσης διαβάστε τα εξής:

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2012 / ΛΑΤΙΝΙΚΑ (ΘΕΩΡ.Κ.) – ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ / ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ / ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ (ΜΕΡΟΣ Α’)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2012 / ΛΑΤΙΝΙΚΑ (ΘΕΩΡ.Κ.) – ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ / ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ / ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ (ΜΕΡΟΣ Β’)
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2012 / ΛΑΤΙΝΙΚΑ (ΘΕΩΡ.Κ.) –ΜΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2012 / ΛΑΤΙΝΙΚΑ (ΘΕΩΡ.Κ.) - ΘΕΜΑΤΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2012 / ΛΑΤΙΝΙΚΑ (ΘΕΩΡ.Κ.) – ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him

6 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

καλησπερα σας..νομιζω πως τ θεματα των αρχαιων ηταν βατα..ειδικα τ γνωστο μερος για εναν πολυ καλα προετοιμασμενο μαθητη θα ηταν 'περιπατος'..πιστευετε κ τς ιστοριας θα ειναι ευκολα??θα ειστε εδω να μας βοηθησετε??

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ είπε...

Εύγε για την εκτίμησή σας στα θέματα.Μέχρι στιγμής οι επαναληπτικές κυλούν ομαλότατα άνευ καμμίας περίεργης δύσκολης καταστάσεως. Για την ιστορία ήδη ανάρτησα συγκεντρωτικό προετοιμασίας ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 / ΙΣΤΟΡΙΑ (ΘΕΩΡ.Κ.) – ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ / ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ όπως κι εδώ για τα λατινικά. Εδώ θα είμαι παιδιά να συνεισφέρω σε ό,τι μπορώ. Ιδίως για την ιστορία να διαβάσετε καλά τις ερωτήσεις που έχω συγκεντρώσει γιατί στις πανελλήνιες ο θρίαμβος ! απο εκεί προήλθε. Όλες οι ερωτήσεις που δώσανε ήταν απο αυτές που έχω αναρτήσει. Καλή μελέτη και σε ότι χρειαστείτε μη διαστάσετε να μου το πείτε. Τώρα είναι η ώρα σας. Να είσθε καλά

Ανώνυμος είπε...

εννοεειται θα σας συμβουλευθουμε...και οι ερωτησεις σας η μεγιστη βοηθεια..!!ευχαριστομε πολυ!!

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ είπε...

ΚΕΙΜΕΝΟ 21

1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ
§ divisam= quae divisa erat.
§ absens= etsi aberat.
§ abeuntes= cum abirent.
§ rogatus= ubi rogatus est/cum rogatus esset.
§ Brenno duce= cum Brennus dux esset.
§ deletis legionibus= cum legiones delevissent.
§ quibus interemptis= cum eos interemisset.

2. ΣΥΜΠΤΥΞΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
§ Nam Pisaurum dicitur, quod illic aurum pensatum est= Nam Pisaurum dicitur, illic auro pensato (αφαιρετική απόλυτη ) .

3. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΠΑΘΗΤΙΚΗ
§ Galli everterunt urbem Romam praeter Capitolium, pro quo immensam pecuniam acceperunt= A Gallis urbs Roma eversa est praeter Capitolium, pro quo immensa pecunia accepta est.
§ Camillus aurum omne recepit= Aurum omne a Camillo receptum est.
§ Quod illic apensum civitati nomen dedit= A quo nomen civitati illic appenso datum est.

4. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ
§ Tum Camillus absens dictator factus est= Tum Romani Camillum absentem dictatorem fecerunt.
§ Nam Pisaurum dicitur, quod illic aurum pensatum est= Nam Romani civitatem Pisaurum dicunt, quod illic aurum pensaverunt.


ΚΕΙΜΕΝΟ 23

1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ
§ interroganti= qui interrogabat.
§ cohibitae= quae cihibitae sunt.

2.ΣΥΜΠΤΥΞΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
§ Deinde, cum lacrimae suae, diu cohibitae, vincerent prorumperentque, egerediebatur= Deinde, lacrimis suis, diu cohibitis, vincentibus prorumpentibusque, egrediebatur (αφαιρετικές απόλυτες ) .
§ Arria milites orabat, ut simul imponeretur= Arria milites orabat, simul imponi ( τελικό απαρέμφατο, παθητικής φωνής ) .
§ Aegrotabat Caecina Paetus, maritus Arriae, aegrotabat et fillius= Aegrotante Caecina Paeto, marito Arriae, aegrotabat et fillius ( αφαιρετική απόλυτη ).
§ Cum illa cubiculum mariti intraverat, vivere fillium simulabat= Cubiculο mariti intrato, vivere fillium simulabat ( αφαιρετική απόλυτη ).
§ Conduxit piscatoriam naviculam ingentemque navem secuta est= Piscatoria navicula conducta, ingentemque navem secuta est
( αφαιρετική απόλυτη ) .

3. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΠΑΘΗΤΙΚΗ
§ Huic Arria funus ita paravit= Funus huic ab Arria ita paratum est.
§ Quid ageret puer= Quid a puero ageretur.
§ Puer libenter cibum sumpsit= Cibus a puero sumptus est.
§ Tum Arria se dolori dabat= Tum Arria dolori dabatur ( αυτοπάθεια ) .
§ Scribonianus arma in Illyrico contra Claudium moverat= Arma in Illyrico contra Claudium a Scriboniano mota errant.
§ Arria conduxit piscatoriam naviculam= Piscatoria navicula ab Arria conducta est.
§ Arria milites orabat= Milites ab Arria orabantur.

4. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ
§ Ut ignoraretur a marito= Ut maritus funus ignoraret.
§ Paetus Romam trahebatur= Milites Paetus trahebant.
§ Arria milites orabat, ut simul imponeretur= Arria milites orabat, ut simul imponerent milites.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ είπε...

ΚΕΙΜΕΝΟ 24

1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ
§ quaerenti= qui quaerebat.
§ indignatus= cum indignatus esset ( η αιτιολογία είναι το αποτέλεσμα μιας εσωτερικής, λογικής διεργασίας ) .

2. ΣΥΜΠΤΥΞΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
§ Ego, cum te quaererem, ancillae tuae credidi= Ego te quaerens ancillae tuae credidi ( χρονική μετοχή, συνημμένη στο υποκείμενο ego ) .
§ Tum Ennius indignatus, quod Nasica tam aperte mentiebatur, inquit= Tum Ennius indignatus, Nasica tam aperte mentiente, inquit ( αφαιρετική απόλυτη ) .

3. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΠΑΘΗΤΙΚΗ
§ Ego non cognosco vocem tuam?= Vox tua a me non cognoscitur?
§ Visne scire quid Nasica Responderit?= Visne scire quid a Nasica responsum sit?
§ Accipe nunc quid postea Nasica fecerit= Accipe nunc quid postea a Nasica factum sit.
§ Cum Ennius eum a ianua quaereret, exclamavit Nasica= Cum is ab Ennio a ianua quaereretur, id a Nasica exclamatum est.
§ Cum ei ab ostio quaerenti Ennium ancilla dixisset domi non esse, Nasica sensit illam domini iussu id dixisse= Cum ei ab ostio quaerenti Ennium ab ancilla dictum esset eum domi non esse, Nasica sensit illam domini iussu id dictum esse.
§ Tu mihi ipsi non credis?= Ego ipse a te non credor?ΜΑΘΗΜΑ 25

1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ
§ ostendens= dum ostendit ( δηλώνει το σύγχρονο και μάλιστα μία συνεχιζόμενη πράξη κατά τη διάρκεια της οποίας συμβαίνει η πράξη της κύριας ) .

2. ΣΥΜΠΤΥΞΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
§ Statimque sumptum est Punicum bellum tertium, quo Carthago deleta est= Statimque sumptum est Punicum bellum tertium, Carthagine deleta ( αφαιρετική απόλυτη ) .

3. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΠΑΘΗΤΙΚΗ
§ Cato attulit quodam die in curiam ficum praecocem ex Carthagine ostendensque patribus inquit= Ficus praecox ex Carthagine a Catone quodam die in curiam allata est; Ostenta ficu patribus a Catone id dictum est.
§ Itaque cavete periculum= Itaque periculum caveatur a vobis (μετατρέπω την προστακτική σε προτρεπτική υποτακτική ) .

4. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ
§ Quando hanc ficum decerptam esse putetis= Quando hanc ficum decerpisse aliquem putetis
§ Scitote decerptam esse Carthagine= scitote aliquem decerpisse hanc ficum.
§ Statimque sumptum est Punicum bellum tertium, quo Carthago deleta est= Romani Punicum bellum tertium sumpserunt, quo Carthaginem deleverunt.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ είπε...

ΜΑΘΗΜΑ 27

1.ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ
§ desideranti= quod desiderabat ( η αιτιολογική πρόταση δηλώνει αντικειμενική αιτιολογία ) .
§ notus= qui notus est/qui notus erat.

2. ΣΥΜΠΤΥΞΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
§ Quae dura et acerba nascuntur, post fiunt mitia et iucunda= Dura et acerba nascentia, post fiunt mitia et iucunda ( μετοχή συνημμένη στο υποκείμενο του ρήματος ea ).
§ Tum Pacuvius dixit sonora quidem esse et grandia, quae scripsisset= Tum Pacuvius dixit sonora quidem esse et grandia, scripta ab Accio ( μετοχή συνημμένη στο υποκείμενο του απαρεμφάτου ea ).

3. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΠΑΘΗΤΙΚΗ
§ Accius tragoediam suam ei desideranti legit= Tragoedia Acci ab illo ei desideranti lecta est.
§ Tum Pacuvius dixit sonora esse quae scripsisset= Tum a Pacuvio dictum est sonora esse quae ab eo scripta essent.
§ Meliora enim fore spero, quae deinceps scribam= Meliora enim fore spero quae deinceps a me scribentur.

4. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ
§ Quae dura et acerba nascuntur, post fiunt mitia et iucunda; Sed quae gignuntur statim vieta et mollia, non matura mox fiunt sed putria= Quae dura et acerba nascuntur, post natura facit mitia at iucunda; Sed quae natura gignit statim vieta et mollia, natura non matura mox facit sed putria.ΜΑΘΗΜΑ 28

1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ
§ notus= qui notus est ( αναφορική μετοχή, συνημμένη στο υποκείμενο ) .
§ rediens= dum redibis ( χρονική μετοχή, συνημμένη στο υποκείμενο, δηλώνει το σύγχρονο στο μέλλον ) .

2. ΣΥΜΠΤΥΞΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
§ Postea Plato quidam Sardianus, cum eum fugitivum esse ex Aesopi litteris cognovisset, hominem comprehendit et in custodiam Ephesi tradidit= Postea a Platone quodam Sardiano homo cognitus ex litteris Aesopi fugitivus esse comprehensus est et in custodiam traditus est ( χρονική μετοχή συνημμένη στο υποκείμενο του ρήματος homo, μετατροπή της ενεργητικής σύνταξης σε παθητική ) .

2. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΠΑΘΗΤΙΚΗ
§ Postea quidam Plato Sardianus hominem comprehendit et in custodiam tradidit= Postea a Platone quodam Sardiano homo comprehensus est et in custodiam traditus est.
§ Tu hominem investiga summaque diligentia vel Romam mitte vel Epheso rediens tecum deduc= A te homo investigetur summaque diligentia vel Romam mittatur vel Epheso deducatur redeunte tecum.

3. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ
§ Sed propter servi scelus et audaciam tanto dolore Aesopus adfectus est= Sed scelus et audacia servi tanto dolore Aesopum adfecerunt.