ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 / ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΘΕΩΡ.Κ.) - ΘΕΜΑΤΑ


επιμελεία του
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡ. ΚΑΤΣΟΥΛΗ
-κλασσικού φιλολόγου-





ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διδαγμένο κείμενο
Πλάτωνος Πολιτεία 514A–515Α

Μετὰ ταῦτα δή, εἶπον, ἀπείκασον τοιούτῳ πάθει τὴν
ἡμετέραν φύσιν παιδείας τε πέρι καὶ ἀπαιδευσίας. Ἰδὲ γὰρ
ἀνθρώπους οἷον ἐν καταγείῳ οἰκήσει σπηλαιώδει,
ἀναπεπταμένην πρὸς τὸ φῶς τὴν εἴσοδον ἐχούσῃ μακρὰν
παρὰ πᾶν τὸ σπήλαιον, ἐν ταύτῃ ἐκ παίδων ὄντας ἐν δεσμοῖς
καὶ τὰ σκέλη καὶ τοὺς αὐχένας, ὥστε μένειν τε αὐτοὺς εἴς τε
τὸ πρόσθεν μόνον ὁρᾶν, κύκλῳ δὲ τὰς κεφαλὰς ὑπὸ τοῦ
δεσμοῦ ἀδυνάτους περιάγειν, φῶς δὲ αὐτοῖς πυρὸς ἄνωθεν
καὶ πόρρωθεν καόμενον ὄπισθεν αὐτῶν, μεταξὺ δὲ τοῦ πυρὸς
καὶ τῶν δεσμωτῶν ἐπάνω ὁδόν, παρ’ ἣν ἰδὲ τειχίον
παρῳκοδομημένον, ὥσπερ τοῖς θαυματοποιοῖς πρὸ τῶν
ἀνθρώπων πρόκειται τὰ παραφράγματα, ὑπὲρ ὧν τὰ
θαύματα δεικνύασιν.
Ὁρῶ, ἔφη.
Ὅρα τοίνυν παρὰ τοῦτο τὸ τειχίον φέροντας ἀνθρώπους
σκεύη τε παντοδαπὰ ὑπερέχοντα τοῦ τειχίου καὶ ἀνδριάντας
καὶ ἄλλα ζῷα λίθινά τε καὶ ξύλινα καὶ παντοῖα εἰργασμένα,
οἷον εἰκὸς τοὺς μὲν φθεγγομένους, τοὺς δὲ σιγῶντας τῶν
παραφερόντων.
Ἄτοπον, ἔφη, λέγεις εἰκόνα καὶ δεσμώτας ἀτόπους.
Ὁμοίους ἡμῖν, ἦν δ’ ἐγώ.

Α1. Από το παραπάνω κείμενο να γράψετε στο τετράδιό σας
τη μετάφραση του αποσπάσματος: «Μετὰ ταῦτα δή... τὰ
θαύματα δεικνύασιν».
Μονάδες 10

Β1. Να ερμηνεύσετε, με βάση το κείμενο που σας δίνεται,
τους συμβολισμούς: πρὸς τὸ φῶς, ἐν δεσμοῖς,
ἀνδριάντας.
Μονάδες 15

Β2. Με ποιους εκφραστικούς τρόπους αισθητοποιείται η
εικόνα του σπηλαίου και των δεσμωτών (μονάδες 8) και
ποιος ο ρόλος του καθενός; (μονάδες 7)
Μονάδες 15

Β3.Ποιες είναι, κατά τον Πλάτωνα, οι ενασχολήσεις των
φυλάκων-αρχόντων (βασιλέων) μετά την ολοκλήρωση
της αγωγής τους και ποια τα χαρακτηριστικά τους ως
φιλοσόφων-βασιλέων;
Μονάδες 10

Β4. Να βρείτε στο διδαγμένο κείμενο μία ετυμολογικά
συγγενή λέξη, απλή ή σύνθετη, για καθεμιά από τις
παρακάτω λέξεις της νέας ελληνικής:
γεωμετρία, σχήμα, ευφυής, υπόδημα, διένεξη, οπτασία, άξονας,
διεργασία, πυρετός, δίφθογγος.
Μονάδες 10

Αδίδακτο κείμενο
Ξενοφῶντος Ἑλληνικ Στ΄ ΙV, 6-7
Ὁ μὲν δὴ Κλεόμβροτος ταῦτα ἀκούων παρωξύνετο πρὸς
τὸ μάχην συνάπτειν. τῶν δ’ αὖ Θηβαίων οἱ προεστῶτες
ἐλογίζοντο ὡς εἰ μὴ μαχοῖντο, ἀποστήσοιντο μὲν αἱ
περιοικίδες αὐτῶν πόλεις, αὐτοὶ δὲ πολιορκήσοιντο· εἰ δὲ μὴ
ἕξοι ὁ δῆμος ὁ Θηβαίων τἀπιτήδεια, ὅτι κινδυνεύσοι καὶ ἡ
πόλις αὐτοῖς ἐναντία γενέσθαι. ἅτε δὲ καὶ πεφευγότες
πρόσθεν πολλοὶ αὐτῶν ἐλογίζοντο κρεῖττον εἶναι
μαχομένους ἀποθνῄσκειν ἢ πάλιν φεύγειν. πρὸς δὲ τούτοις
παρεθάρρυνε μέν τι αὐτοὺς καὶ ὁ χρησμὸς ὁ λεγόμενος ὡς
δέοι ἐνταῦθα Λακεδαιμονίους ἡττηθῆναι ἔνθα τὸ τῶν
παρθένων ἦν μνῆμα, αἳ λέγονται διὰ τὸ βιασθῆναι ὑπὸ
Λακεδαιμονίων τινῶν ἀποκτεῖναι ἑαυτάς.

Γ1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τη μετάφραση του
παραπάνω κειμένου.
Μονάδες 20

Γ2. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους για καθεμιά από
τις παρακάτω λέξεις του κειμένου:
παρωξύνετο : το α΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής
του παρακειμένου στην ίδια φωνή
συνάπτειν : το β΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής
του αορίστου στην ίδια φωνή
προεστῶτες : την ονομαστική ενικού στο θηλυκό γένος
πεφευγότες : το απαρέμφατο του αορίστου β΄ στην
ίδια φωνή
πολλοί : τον ίδιο τύπο στον υπερθετικό βαθμό
κρεῖττον : τη δοτική πληθυντικού στο ίδιο γένος
: και στον ίδιο βαθμό
δέοι : το γ΄ ενικό πρόσωπο του παρατατικού
ἡττηθῆναι : το γ΄ ενικό πρόσωπο της ευκτικής του
ενεστώτα
μνῆμα : τη δοτική ενικού
ἑαυτάς : τον ίδιο τύπο στο α΄ πρόσωπο.
Μονάδες 10

Γ3.α. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω
λέξεων και φράσεων:
ταῦτα, αὐτοῖς, αὐτῶν (το δεύτερο στο κείμενο),
μαχομένους, ἀποθνῄσκειν, πρὸς τούτοις, Λακεδαιμονίους.
(μονάδες 7)

Γ3.β. «τῶν δ’ αὖ Θηβαίων ... αὐτῶν πόλεις»: να μετατρέψετε
τον πλάγιο λόγο σε ευθύ. (μονάδες 3)
Μονάδες 10



DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him

8 σχόλια:

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ είπε...

Τι είναι ετούτοι στο υπουργείο!!!!!
Βάλανε τα παιδιά να γράψουν καθημερινή αρχαία, ενώ την ιστορία μετά απο 4ήμερη ανάπαυλα, αν και έπρεπε να γίνει το αντίθετο; Ποιό είναι κύριοι εκεί στο υπουργείο το απαιτητικότερο μάθημα και εκείνο το οποίο απαιτεί περισσότερη προετοιμασία και είναι και το βασικό μάθημα της κατεύθυνσης;;;;
Γιατί δεν δώσατε στα παιδιά το 4ήμερο να διαβάσουν λίγο παραπάνω; Σε επαναληπτικές έρχονται όχι απο καλοπέραση...
Έλεος πια! Όλα στα χαμένα και άνευ σχεδίου

Ανώνυμος είπε...

αγχωνομαι...

Ανώνυμος είπε...

δεν θα πρεπει καποιος υπευθυνος να μιλησει στο υπουργειο για την δυσκολια των επαναληπτικων θεματων της θεωρητικης κατευθυνσης ωστε να υπαρχει μειωση των βασεων ΚΑΙ του 1ου πεδιου?? γιατι προς το παρον εχει γινει ντορος για την φυσικη και τα μαθηματικα των θετικων επιστημων... ο λογος και τα συμφεροντα αυτου θα παραμεινουν κρυμμενα...αλλα ΑΣ ΜΙΛΗΣΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ.. ΕΜΕΙΣ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΦΩΝΗ...

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ είπε...

Σωστά... απο την πρώτη στιγμή μιλάω,Ιδείτε και τα σχόλια στην ιστορία και στα λατινικά) και προσπαθώ να ακούσω απο εσάς την άποψή σας, μπάς και γιγαντωθεί το θέμα και μπορέσουμε να κάνουμε κάτι... όχι πολλά αλλά κατι, να το πουμε στον σύλλογο της ένωσης φιλολόγων, να στείλουν καμιά παρεμβατική τους επιστολή στο υπουργείο, να στείλω κι εγώ σε εφημερίδες που συνδέομαι άρθρα να το ανακινήσουμε κάπως. Τόσες μέρες ήμουν μόνος. Τώρα δειλά δειλά μιλάτε. Σας ευχαριστώ και αναμένουμε....

Ανώνυμος είπε...

οπως και εσεις αναφερετε ημασταν αρρωστοι,δεν καναμε ταξιδι αναψυχης... παρ'ολα αυτα χρονος δεν ηπυρχε και η δυσκολια ηταν απεριγραπτη..σαν να θελουν να μας εκδικηθουν,για ποιο λογο? επειδη ημασταν αρρωστοι? οι επαναληπτικες δεν θα διεξαγωνταν αν το ιδιο το συστημα δεν μας ειχε κανει τοσο ευαλωτους και κουρασμενους σωματικα και ψυχικα..εκτιμουμε πολυ το οτι προσπαθειτε για το καλο μας...

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ είπε...

τι να πει κανείς;;; θλίβομαι με αυτές τις καταστάσεις!!

Ανώνυμος είπε...

εχοντας τελειωσει φετος τις ημερισιες πανελλαδικες διαπιστωνω οτι ηταν δυσκολοτερα τα αρχαια στις επαναλληπτικες. το ερμηνευτικο μαλιστα με τους εκφραστικους τροπους με προβληματισε ιδιαιτερα αφου παραπεμπει σε λογοτεχνια και οχι σε λογικη και αναφορικη αναλυση περιεχομενου.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ είπε...

Εν μέρει σωστή εκτίμηση...ωστόσο για αυτό διαφέρει το διδαγμένο απο το αδίδακτο. Διότι στο γνωστό οφείλουμε να έχουμε δώσει στους μαθητές όλες τις πτυχές των κειμένων, ώστε να μην το κρίνουν την ώρα των εξετάσεων σαν αδίδακτο.
Δεξιά θα βρείτε εντός πίνακος τον σύνδεσμο που οδηγεί στο "επαναληπτικές πανελλήνιες με δάκρυα και πόνο", όπου μπορείτε να πάρετε μέρος στην διαβούλευση για όλα τα κακώς κείμενα και άδικα των εξετάσεων αυτών.