ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2012


ΤΟ
ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ
ΜΑΣ
ΡΙΧΝΕΤΑΙ  ΣΤΗΝ
ΜΑΧΗ
ΤΩΝ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ


 
Δια όσο διαρκούν οι εξετάσεις, σε όλα τα φιλολογικά μαθήματα
θα δίδονται τα θέματα, οι απαντήσεις
και συμβουλές δια το τελευταίο διάβασμα, τα επικίνδυνα
και άλλα παρόμοια.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!
 
  ............


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδίας μου για την αμέριστη συμπαράσταση από πλευράς σας, για όσα προσπάθησα να πετύχω αυτές τις ημέρες, ήτοι την μερική προετοιμασία σε κάθε μάθημα, δίδοντας τα κομβικά σημεία και τα επικίνδυνα, την άμεση ανάρτηση των θεμάτων και τον σχολιασμό και απαντήσεις αυτών. Στο σχετικό ερώτημα δεξιά για το πώς βλέπετε την προσπάθεια 85% απάντησε ότι βοήθησα πάρα πολύ, ενώ 16% ότι ελάχιστα. Τους ευχαριστώ όλους. Διότι έστω κι ένας να εθεώρησε ότι τον βοήθησα τις μέρες αυτές, τις γεμάτες αγωνία και μόχθο πνευματικό, αληθώς σας λέγω είναι για μένα σαν να βοήθησα του πάντες. Η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσα και καλύτερα να προσφέρω, αλλά την μια η συνεχής παράδοσις μαθημάτων και η εύρεσις μου εις τους δρόμους και από την άλλη η αδιάκοπη παρουσία μου στις μεταπτυχιακές μου παρακολουθήσεις έδρασαν ανασταλτικά εις αυτό. Όπως και να έχη και στα αρχαία και στην ιστορία όπου έκανα σημαντικές υποδείξεις στους μαθητές μου αλλά και σε εσάς, κάτι καλό βγήκε. Σας ευχαριστώ ξανά και εύχομαι καλά αποτελέσματα στα παιδιά μας, καλή ευόδωση στους κόπους των γονέων και στους συναδέλφους καλό κουράγιο στην συνεχή μας μάχη που επιλέξαμε να δίδουμε σε όλην μας την ζωή.

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ
01/06/2012

……………
Μέχρις τώρα έχουν δημοσιευτεί τα εξής:

·        ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2012 / ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΓΠ) - ΘΕΜΑΤΑ·        ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2012 / ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΓΠ) – ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ·        ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2012/ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΘΕΩΡ.Κ.) – ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ/ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ (ΜΕΡΟΣ Α’)

http://filologos-hermes.blogspot.com/2012/05/2012_2819.html

 

·        ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2012 / ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΓΠ) – ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ / ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ (ΜΕΡΟΣ Α’)

http://filologos-hermes.blogspot.com/2012/05/2012_22.html

 

·        ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2012 / ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΓΠ) – ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ / ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ (ΜΕΡΟΣ Β’)

http://filologos-hermes.blogspot.com/2012/05/2012_5386.html

 

·        ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2012 / ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΓΠ) – ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ / ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ (ΜΕΡΟΣ Γ’)

http://filologos-hermes.blogspot.com/2012/05/2012_4946.html

 

·        ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2012 / ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΓΠ) - ΘΕΜΑΤΑ

http://filologos-hermes.blogspot.com/2012/05/2012_23.html

 

·        ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2012 / ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΓΠ) – ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

http://filologos-hermes.blogspot.com/2012/05/2012_2904.html

 

 ·        ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2012/ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΘΕΩΡ.Κ.) – ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ / ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ (ΜΕΡΟΣ Β’)

http://filologos-hermes.blogspot.com/2012/05/2012_5770.html

 

·        ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2012/ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΘΕΩΡ.Κ.) – ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ / ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ (ΜΕΡΟΣ Γ’)

 

http://filologos-hermes.blogspot.com/2012/05/2012_7226.html

 

 ·        ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2012/ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΘΕΩΡ.Κ.) – ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ / ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ (ΜΕΡΟΣ Δ’)

http://filologos-hermes.blogspot.com/2012/05/2012_24.html

 

·        ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2012/ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΘΕΩΡ.Κ.) – ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ / ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ (ΜΕΡΟΣ Ε’) (ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ)

http://filologos-hermes.blogspot.com/2012/05/2012_2882.html

 
 

·        ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2012 / ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΘΕΩΡ.Κ.) - ΘΕΜΑΤΑ

http://filologos-hermes.blogspot.com/2012/05/2012_25.html

 
 

·        ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2012 / ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΘΕΩΡ.Κ.) – ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

http://filologos-hermes.blogspot.com/2012/05/2012_3761.html

 

·        ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2012/ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΘΕΩΡ.Κ.) – ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ / ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ (ΜΕΡΟΣ Α’)

http://filologos-hermes.blogspot.com/2012/05/2012_9359.html

 

·        ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2012/ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΘΕΩΡ.Κ.) – ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ / ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ (ΜΕΡΟΣ Β’)

http://filologos-hermes.blogspot.com/2012/05/2012_8885.html

 

·        ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2012/ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΘΕΩΡ.Κ.) – ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ / ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ (ΜΕΡΟΣ Γ’)

http://filologos-hermes.blogspot.com/2012/05/2012_7662.html

 
 

·        ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2012/ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΘΕΩΡ.Κ.) – ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ / ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ (ΜΕΡΟΣ Δ’)

http://filologos-hermes.blogspot.com/2012/05/2012_26.html

 

 

·        ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2012/ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΘΕΩΡ.Κ.) – ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ / ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ (ΜΕΡΟΣ Ε’)

http://filologos-hermes.blogspot.com/2012/05/2012_4790.html

 

 

·        ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2012/ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΘΕΩΡ.Κ.) – ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ / ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ (ΜΕΡΟΣ ΣΤ’) (ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΝ)

http://filologos-hermes.blogspot.com/2012/05/2012_6851.html

 

 

 ·        ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2012/ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΘΕΩΡ.Κ.) – ΑΔΙΔΑΚΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΕΞΑΣΚΗΣΙΝ

http://filologos-hermes.blogspot.com/2012/05/2012_27.html

 

 

·        ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2012 / ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΘΕΩΡ.Κ.) - ΘΕΜΑΤΑ

http://filologos-hermes.blogspot.com/2012/05/2012_28.html

 

 

·        ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2012 / ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΘΕΩΡ.Κ.) – ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

http://filologos-hermes.blogspot.com/2012/05/2012_8558.html

 

·        ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2012 / ΙΣΤΟΡΙΑ (ΘΕΩΡ.Κ.) – ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ / ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ (ΜΕΡΟΣ Α’)

http://filologos-hermes.blogspot.com/2012/05/2012_4359.html

 

·        ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2012 / ΙΣΤΟΡΙΑ (ΘΕΩΡ.Κ.) – ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ / ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ (ΜΕΡΟΣ Β’)

http://filologos-hermes.blogspot.com/2012/05/2012_9095.html

 

 

·        ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2012 / ΙΣΤΟΡΙΑ (ΘΕΩΡ.Κ.) – ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ / ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ (ΜΕΡΟΣ Γ’)

http://filologos-hermes.blogspot.com/2012/05/2012_29.html

 

·        ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2012 / ΙΣΤΟΡΙΑ (ΘΕΩΡ.Κ.) – ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ / ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ (ΜΕΡΟΣ Δ’)

http://filologos-hermes.blogspot.com/2012/05/2012_7466.html

 

·        ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2012 / ΙΣΤΟΡΙΑ (ΘΕΩΡ.Κ.) – ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ / ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ (ΜΕΡΟΣ Ε’)

http://filologos-hermes.blogspot.com/2012/05/2012_1296.html

 

·        ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2012 / ΙΣΤΟΡΙΑ (ΘΕΩΡ.Κ.) – ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ / ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ (ΜΕΡΟΣ ΣΤ’) (ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΝ)

http://filologos-hermes.blogspot.com/2012/05/2012_360.html

 

·        ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2012 / ΙΣΤΟΡΙΑ (ΘΕΩΡ.Κ.) - ΘΕΜΑΤΑ

http://filologos-hermes.blogspot.com/2012/05/2012_1631.html

 

 

·        ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2012 / ΙΣΤΟΡΙΑ (ΘΕΩΡ.Κ.) – ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

http://filologos-hermes.blogspot.com/2012/05/2012_6261.html

 

 

·        ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2012 / ΛΑΤΙΝΙΚΑ (ΘΕΩΡ.Κ.) – ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ / ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ / ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ (ΜΕΡΟΣ Α’)

http://filologos-hermes.blogspot.com/2012/05/2012_9851.html

 

 

·        ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2012 / ΛΑΤΙΝΙΚΑ (ΘΕΩΡ.Κ.) – ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ / ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ / ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ (ΜΕΡΟΣ Β’)

http://filologos-hermes.blogspot.gr/2012/05/2012_31.html

 

 

·        ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2012 / ΛΑΤΙΝΙΚΑ (ΘΕΩΡ.Κ.) - ΘΕΜΑΤΑ

http://filologos-hermes.blogspot.gr/2012/06/2012_01.html

 

 

·        ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2012 / ΛΑΤΙΝΙΚΑ (ΘΕΩΡ.Κ.) – ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

http://filologos-hermes.blogspot.gr/2012/06/2012_6617.html

 ΤΕΛΟΣ 

 

 


DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him