Η ΦΡΑΓΚΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ (ΜΕΡΟΣ ΄Β)Άρθρον του
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡ. ΚΑΤΣΟΥΛΗ
-φιλολόγου-


 
 
Εμείς (ο πάπας),δεν έχουμε καμιά
Πρόθεσιν να διεκδικήσομεν για τον
Εαυτόν μας,ό,τι είναι δίκαιον ν’ανήκη
Στους άρχοντας της Γερμανίας.Όπως
Λοιπον είναι χρέος μας,αναγνωρίζομεν
Στους άρχοντας αυτούς να εκλέγουν
Βασιλέαν,που στην συνέχεια θα λάβη
Το αυτοκρατορικόν αξίωμα.

(εκ του ΄΄ευσεβούς δόγματος-1202- Του πάπα Ιννοεντίου Γ’)Η φιλοδοξία του Καρλομάγνου ήταν να ιδρύση μιαν αυτοκρατορία σαν την ρωμαική και να περιβληθή με το κύρος του κοσμοκράτορα.Στην φιλοδοξίαν του όμως αυτή ορθωνόταν εμποδιον το Βυζάντιον,που ήταν φυσικος κληρονόμος και συνεχιστής του ρωμαικού κράτους.Το 797 μ.Χ ανέβηκε στον θρόνο του Βυζαντίου,μετα τον παραμερισμόν του υιού της Κωνσταντίνου ΣΤ’,η Ειρήνη.Η άνοδος μιας γυναίκας στο αυτοκρατορικό αξίωμα δεν κρίθηκε νόμιμη απ’τον Κάρολο,ο θρόνος της ρωμαικής αυτοκρατορίας θεωρήθηκε κενός,άποψη που υποστηρίχθηκε και από τον Πάπα,και το 800 ο Κάρολος στέφθηκε στην Ρώμη αυτοκράτορας.Οι βυζαντινοί είδαν την στέψη σαν μια προσπάθεια σφετερισμού του αυτοκρατορικού αξιώματος.Ο ίδιος ο Κάρολος κατάλαβε ότι χωρίς την συγκατάθεσι του Βυζαντίου,ο τίτλος του δεν είχε καμιαν πραγματική αξία,γι’αυτό κατέφυγε στον διπλωματικό ελιγμό να ζητήση σε γάμο την Ειρήνη.Αυτή δέχτηκε την πρότασι αλλα το 802 εκθρονίσθηκε και τα σχέδια του Καρόλου ματαιώθηκαν.

Σαν πέθανε ο Κάρολος,οι διάδοχοι του χώρισαν το κράτος σε μικρά κρατίδια και στα 843 με την συνθήκη του Βερντέν χωρίστηκε οριστικά σε δυο μεγάλα κράτη,στο κράτος των Γαλλων και στο κράτος των Γερμανών.Στα 943 ο βασιλιάς της Γερμανίας ΌΘΩΝ ο μέγας,αφου κατέλαβε την Ιταλία,στέφθηκε αυτοκράτορας,όπως είχε κάνει και ο Καρλομάγνος.Απο τότε η Γερμανία ονομάζεται ΄΄Αγία Ρωμαική Αυτοκρατορία του Γερμανικού έθνους΄΄.Ήταν η δέυτερη φορά μετα την διάλυσιν του φραγκικού κράτους που η Δύσι παρουσιαζόταν σχεδόν ενωμένη κάτω από έναν ισχυρόν μονάρχη που έπαιρνε τον τίτλον του αυτοκράτορα.Η Δ΄ σταυροφορία με αρχηγόν τον κόμητα της Φλάνδρας Βαλδουίνο,κυρίευσε την Κων/πολι το 1204,επι της δυναστείας των Αγγέλων,κατέλυσε την βυζαντινή αυτοκρατορία και ίδρυσε φραγκική δυναστεία με αυτόν τον ίδιο για αυτοκράτορα.Αμέσως μετα την άλωσι,οι φράγκοι κατακτητές έκαμαν την διανομή των επαρχιών του κράτους.Ετσι δημιουργήθηκαν μικρά κρατίδια υποτελή στον Βονιφάτιο και οι ηγεμόνες τους ωρκίσθηκαν πίστι σάυτόν.Ετσι εγεννήθη και η φεουδαρχία στην ανατολή.Ο βασιλιάς δηλαδή παραχωρούσε σε κάποιον ευγενή μιαν έκτασι γης-επαρχία-και κρατούσε ο ίδιος την κυριότητα.Οι κάτοικοι της περιοχής-φεούδου είχαν για αφέντη τους τον ευγενή.Τα φέουδα ήταν μικρά κρατίδια,σχεδόν ανεξάρτητα με δική τους διοίκησι,νόμους,δικαστική εξουσία,οικονομική ζωή και πολλες φορές και νόμισμα.Οι γερμανοί φράγκοι και σήμερα διατηρούν αυτά.

Αργότερα τον 15ο αι. η προώθησι των οθωμανών τούρκων,ήταν ένα εμπόδιο για την ελέυθερη διακίνησι των εμπορευμάτων που έρχονταν απ΄τις Ινδίες.Στο εμπόριο δε μεταξυ Ινδίας και Ευρωπης μεσολαβούσαν οι Αραβες και οι Βενετοι.Τα φραγκικά φύλα τότε με την επιθυμία να διαφυλάξουν μόνοι τους,δίχως μεσολάβησι το εμπόριον,για να απολαμβάνουν ολόκληρον το κέρδος βάλθηκαν στην κατάκτησι των θαλασσών και οι πρώτες εξερευνήσεις ήταν η απαρχή μιας μακράς πορείας,που κατέληξε στην οργάνωσι μεγάλων αποικιακών κρατών που οι αποικίες τους γνώρισαν μιαν στυγνή εκμετάλλευσι για κάμποσους αιώνες.

Στα 1879 στο γαλλικό φραγκικό κράτος (france)>φρανκιά>φραγκιά) ξεσπάει η μεγαλύτερη εσωτερική κρίσι όλων των εποχών.Το σύστημα των μεγάλων γαιοκτημόνων-φεουδαρχών,των οποίων η κοινωνική τους τάξιήταν κληρονομική,ήδη από την εποχή του Καρλομάγνου,και που την πραγματική εξουσία είχαν στα χέρια τους οι μαγιορδόμοι,οι αυλάρχες της βασιλικής αυλής,μαζί με τους ανώτερους κληρικούς ,δεν ήταν πια ανεκτό στα κατώτερα στώματα των Γαλατών που είχαν εξαθλιωθεί.Κατα των φράγκων έγινε επανάστασι με σύνθημα ‘ελευθερία-ισότης-δικαιοσύνη’.Ο βασιλιάς ωδηγήθηκε στην λαιμητόμο και η Γαλλία ανακηρύχθηκε δημοκρατία.Οι φιλελεύθερες ιδέες βρήκαν απήχησι και στην Ελλάδα.Ο Φεράιος και ο Κοραής εμπνέυστηκαν επανάστασι αλλα μάλλον έπεσαν θύμα του Ναπολέοντα Βοναπάρτη,ο οποίος αν και γέννημα θρέμμα της γαλλικής επαναστάσεως εγκατέλειψεν τις αρχές της και στέφθηκε έπειτα ο ίδιος αυτοκράτορας,επιθυμώντας να καταλάβη όλην την Ευρώπη.Στα σχεδιά του οι Έλληνες θα μπορούσαν να γίνουν υποτελείς του,διώχνοντας τους οθωμανούς,αρκεί να παρέδιδαν το ορθόδοξον φρόνημα τους.Η ‘ελληνική Νομαρχία’ κάποιου ανωνύμου του έλληνος καταφερόταν ενάντια στην ορθοδοξία και προωθούσε τον παπισμό,εν ώ ο ίδιος ο Ρήγας ωνειρέυτηκε ελεύθερα βαλκάνια,ανεξαρτήτου θρησκεύματος.

Το γερμανικό φραγκικό κράτος προώθησε κατά τον 20ον αι. τα σχεδιά του κι αυτό για την κατάκτησι της γηραιάς ηπείρου,πρώτα με την συνένωσι των μικρών δουκάτων της Πρωσσίας επι Γουλιέλμου Α΄ο οποίος στέφθηκε αυτοκράτορας της γερμανικής αυτοκρατορίας το 1870 φθάνοντας στον Α΄παγκόσμιο πόλεμο όπου και νικήθηκε,και αργότερα με τον Χίτλερ,που ωνομάσθηκε φύρερ και διεξήγαγε τον πιο καταστροφικο πόλεμον της ιστορίας.Ο πόλεμος αυτός που εξαπέλυσε η γερμανική φραγκική αυτοκρατορία πλημμύρισε την ανθρωπότητα μια αίμμα και δάκρυα.Πάνω από 50 εκατομμύρια οι νεκροι,αμέτρητοι οι ανάπηροι και ανυπολόγιστες οι υλικές καταστροφές.

Ο β΄ παγκόσμιος πόλεμος άφησε την Ευρώπη κατεστραμμένη,διαιρεμένη και ελεγχόμενη από εξωευρωπαικά κέντρα.Απ’την μια μεριά η πρώην αποικί ΗΠΑ και από την άλλη οι Σλάυοι-ΕΣΣΔ.Δυο τινά συμβαίνουν στους φράγκους της Ευρώπης αυτην την περίοδο.Απ΄την μια ο εμφύλιος μεταξύ τους ωδήγησεν στην σταδιακή απώλεια των αποικιών και περιόρισε την ήδη κλονισμένη οικονομική και πολιτική ισχύ των κρατών τους αλλά παράλληλα οι εκατόμβες των θυμάτων των δυο πολέμων κλόνισαν ανεπανόρθωτα την ιδέαν του εθνικού κράτους.Ταυτόχρονα μετα τον πόλεμο,το κράτος έχασε βαθμιαίως τον δεσπόζοντα ρόλον του στην οικονομία της οποίας ο έλεγχος πέρασε σε πολυεθνικά κεφάλαια,για τα οποία τα εθνικά σύνορα αποτελούσαν εμπόδιο στην διέυρυνσι των δραστηριοτήτων τους.Πως ανασχηματίσθησαν οι φράγκοι της δύσης και τι νέους μηχανισμούς εφήυραν για να αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις της νέας εποχής θα το δούμε στο επόμενο.Στην αρχή με την ΕΟΚ και ύστερα με την Ευρωπαική Ένωσι,πάντως ποτέ δεν έπαψαν να μην πιστέυουν στην κατάληψη της γηραιάς ηπείρου.
 
 
DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him