Η φραγκοκρατία της νέας εποχής (Μέρος Γ')

του
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡ. ΚΑΤΣΟΥΛΗ
-φιλολόγου

«ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΕΛΑΒΑΝ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥΣ ΑΠ' ΤΟΥΣ ΤΕΥΤΟΝΕΣ, (TEUTSCH Η' DEUTSCH) ΑΠΟ ΤΟ ΛΑΤΙΝΙΚΟΝ DEUS < ΘΕΟΣ, ΟΝΟΜΑ ΠΟΥ ΕΠΕΖΗΣΕ ΚΑΙ ΔΟΘΗΚΕ Σ' ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΑΟΥΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΥΛΗΣ»


Οι Τεύτονες ήταν αρχαίο γερμανικό φύλο, που κατοικούσε στη Γιουτλάνδη, στις δυτικές ακτές της Βαλτικής. Στο τέλος του 2ου π.Χ και κάτω από την πίεση άλλων γερμανικών λαών, οι Τεύτονες μετακινήθηκαν προς τον Δούναβη και εισέβαλαν μαζί με τους Κίμβρους στη Γαλάτια και την Ιταλία (114 έως 101 π.Χ). Το 102 π.Χ κατανικήθηκαν από τον Ρωμαίο στρατηγό Μάριο στην Προβηγκία και μετά τη συντριβή τους, οι εναπομείναντες Τεύτονες αναμείχθηκαν με άλλα γερμανικά φύλα και οι παραδόσεις τους άσκησαν μεγάλη επίδραση στον γερμανικό πολιτισμό. Μπορεί οι Φράγκοι να έγιναν το κυρίαρχο φύλο των γερμανών – ιδέ και πρβλ το α' μέρος των σημειώσεών μας – ωστόσο οι Τεύτονες είχαν επιζήσει μετά την ανάμειξη στο πνεύμα.


Τον 9ο αι.μ.Χ έως τον 13ο αι, στον Μεσαίωνα συμβαίνει το εξής σημαντικό στα γερμανικά φύλα. Οι καθολικοί μοναχοί, κυρίως οι Βενεδικτίνοι, μονοπωλούσαν την επιστήμη της κατασκευής των μεγάλων οικοδομημάτων. Επειδή είχαν την ανάγκη πολυάριθμου προσωπικού, αναγκάστηκαν να δημιουργήσουν και μαθητές μεταξύ των λαϊκών. Τον 13ο αι. όμως οι γερμανοί μαθητές οικοδόμοι αποτίναξαν τον ζυγό των μοναστηριακών αρχηγών τους και εσχημάτισαν μία ομάδα ως επίσημο σωματείο για να οικοδομούν δίχως να είναι υφιστάμενοι των μοναχών. Ήταν η εποχή που οι Τεύτονες έγιναν και Τέκτονες. Ομαδοποιημένοι για να οικοδομούν σύμφωνα με τον γερμανικό αρχιτεκτονικό ρυθμό, τον γοτθικό ρυθμό, οργανώθηκαν κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να μονοπωλούν την οικοδόμηση αυτού του ρυθμού, εξασφαλίζοντας τους τρόπους και τα μέσα γι' αυτό, να παραμένουν απολύτως μυστικά. Κρίθηκε απαραίτητο κιόλας να δώσουν όρκο, να μην αποκαλύπτουν ποτέ τα μυστικά της οικοδομήσεως του γοτθικού ρυθμού σε κάποιον που δεν θα μπορούσε να αποδείξει πλήρως ότι είχε το δικαίωμα να κατέχει αυτά ως κανονικό μέλος του σωματείου.

Όταν ο τεκτονισμός πέρασε στην Αγγλία και ανακατεύτηκε με τη Λογοκρατία και τον φιλελευθερισμό οι Τέκτονες δέχθηκαν και μη τεχνίτες στους κόλπους τους, με την ιδέα ότι μοιραζόμενοι όλοι αυτές τις ιδέες τους και φιλοσοφούντες θα αύξαναν την αξία και τη σημασία και την επίδραση της κοινωνικής των θέσης και περιουσίας. Οι Τέκτονες με τον καιρό, ή αλλιώς μασόνοι, έθεσαν σαν στόχο τους την προπαγάνδα και τον θρίαμβο του καθαρού γνωστικισμού και ορθολογιστικού φιλελευθερισμού σε ολόκληρο το σύμπαν, με άλλα λόγια την πνευματική πρόοδο ως πανάκεια της ανθρώπινης δυστυχίας, και την ελευθερία στον οικονομικό, πολιτικό, φιλοσοφικό και θρησκευτικό τομέα. Ό,τι δεν κατάφεραν να πράξουν με τη δύναμη των όπλων, οι Φράγκοι, είναι εμφανές ότι πλέον θα χρησιμοποιούσαν τις μεθοδεύσεις και τις ιδέες της μασονίας για να το επιτύχουν.

Την αρχή την έκαναν με την επίτευξη του οικονομικού φιλελευθερισμού. Οι τάσεις στην οικονομία είδαμε ότι μετά τον Β' παγκόσμιο πόλεμο μεταβάλλονταν από εθνικού χαρακτήρα σε διεθνή, επέβαλαν την αναδιοργάνωση της κυρίως σε μια μορφή οικονομικής συνεργασίας και συγκρότησης κοινής αγοράς. Στις 25 Μαρτίου του 1957 υπεγράφη στη Ρώμη από τις αντιπροσωπείες των κρατών του Βελγίου, της Γαλλίας, της Ιταλίας, του Λουξεμβούργου, της Ολλανδίας και της Γερμανίας η συνθήκη ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (ΕΟΚ). Με την ίδρυσή της θα συντονιζόταν η κοινή αγορά που θα επέτρεπε την ελεύθερη μετακίνηση ανθρώπων, αγαθών, υπηρεσιών, εργασιών και κεφαλαίων. Τα κράτη μέλη εκχωρούσαν το κυρίαρχο δικαίωμα της δασμολογικής πολιτικής, το οποίο περιερχόταν στη δικαιοδοσία των οργάνων της ΕΟΚ.


DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him