ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ

... με Πτυχίο Κλασσικῆς Φιλολογίας ἀπ' το Πρῶτο Πανεπιστήμιο τῆς Χώρας

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ

... με Χρόνια Διδακτικῆς Ἐμπειρίας στην Φροντιστηριακή Ἐκπαίδευση

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ

... με Ἀριστεία στην Παιδαγωγική Ἐπιστήμη σε Ἐπίπεδο Μεταπτυχιακῶν Σπουδῶν

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ

... με Δική του Διαδικτυακή Παρουσία ήδη ἀπ' το 2011

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ

... με Ὑποψηφιότητα ἐπί Διδακτορία στην Κλασσική Φιλολογία τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ

... με Λίαν Συντόμως Δικό του Διδασκαλεῖο Φιλολογικῶν Μαθημάτων στην Βίβλο Νάξου

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ

... Χρήσιμον Ἑαυτόν Καταστήσει προς Ἃπαντας τους Δεομένους τῆς Ἐκείνου Ἀρωγής ὑπό την Σκέπην της Σοφίας

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ

... με Πτυχίο Κλασσικῆς Φιλολογίας ἀπ' το Πρῶτο Πανεπιστήμιο τῆς Χώρας

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ

... με Χρόνια Διδακτικῆς Ἐμπειρίας στην Φροντιστηριακή Ἐκπαίδευση

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ

... με Ἀριστεία στην Παιδαγωγική Ἐπιστήμη σε Ἐπίπεδο Μεταπτυχιακῶν Σπουδῶν

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ

... με Δική του Διαδικτυακή Παρουσία ήδη ἀπ' το 2011

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ

... με Ὑποψηφιότητα ἐπί Διδακτορία στην Κλασσική Φιλολογία τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ

... με Λίαν Συντόμως Δικό του Διδασκαλεῖο Φιλολογικῶν Μαθημάτων στην Βίβλο Νάξου

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ

... Χρήσιμον Ἑαυτόν Καταστήσει προς Ἃπαντας τους Δεομένους τῆς Ἐκείνου Ἀρωγής ὑπό την Σκέπην της Σοφίας

Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 2012

Συντακτικά φαινόμενα Λατινικών

ΟΠΩΣ ΕΖΗΤΗΘΗΣΑΝ
ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ
2000-2011
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ
ΠΡΒΛ ΚΑΙ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ (συντακτικόν / ασκήσεις μετατροπών) → ΕΔΩ