Ὁ ἰδιωτικός βίος τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων (ΜΕΡΟΣ Α’)
Δοκίμιον περί του ιδιωτικού βίου
των αρχαίων Ελλήνων


υπό
Χαραλάμπους Βουλοδήμου

Εκδίδοντος Εμμανουήλ Γ. Βουτζινά,
τύποις Λ. Νίτσε, Εν Οδησσώ 1875

Λείπουν οι σελίδες 17-32 στη θέση των οποίων επαναλαμβάνονται οι σελίδες 49-64. Το βιβλίο πρσφέρθηκε ως Βραβείον Α΄ Βαθμού στην Αθηνά Κυπριάδου, μαθήτρια της Δ΄Ελληνικής τάξης του Ροδοκανακείου Ελληνικού Παρθεναγωγείου, σχολικό έτος 1877-1878


ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝ Α'. ΒΟΥΛΟΔΗΜΟΥ


ΠΗΓΗ: ψηφιακή βιβλιοθήκη Σερρῶν

DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him