ΑΒΔΗΡΑ: Ιστορία μιας θρακικής πόλης (Α΄)

της
Ιωάννας Αρβανιτίδου


ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ

Τα Άβδηρα είναι μια από τις σημαντικότερες πόλεις της αρχαιότητας, με ζωή από τα αρχαϊκά χρόνια. Πληροφορίες για την πόλη μας δίνουν ο Ηρόδοτος, ο Στράβωνας, ο Απολλόδωρος, ο Διόδωρος, ο Κικέρωνας και πολλοί άλλοι. Ήταν η πατρίδα του περίφημου σοφιστή Πρωταγόρα (485- 411 π.Χ.) και του κορυφαίου, πατέρα της ατομικής θεωρίας, Δημόκριτου.


ΔΙΨΥΧΙΑΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ..Καλλιόπη Ζιώγου

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ

Είναι δυνατόν να έχουμε δυο ψυχές; Είναι δυνατόν να σκέφτομαι και να αποζητώ κάτι που γνωρίζω πως είναι σε λάθος κατεύθυνση; Ναι είναι δυνατόν, όταν οι επιθυμίες μας συγκρούονται μετωπικά και σφοδρά με κάθε τι λογικό. Όταν τα «θέλω» μας και τα «πρέπει» μας ισορροπούν φαινομενικά, σε μιαν διελκυστίνδα, μα σύντομα η πλάστιγγα γέρνει υπέρ των «θέλω» μας, δηλαδή υπέρ των παθών μας, τις περισσότερες φορές.


ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ 2017: Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών
Μαθαίνω σχεδιάζοντας...

Της Μενελίας Τολόγλου
  
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ

Το παιδικό σχέδιο είναι μια γνωστική διεργασία, καθώς το παιδί “μαθαίνει σχεδιάζοντας”. Στη σημερινή σχολική τάξη παραμερίζεται στο δημοτικό και στις μεγαλύτερες εκπαιδευτικές βαθμίδες. Στο νηπιαγωγείο δε, θεωρείται μία δραστηριότητα “απασχόλησης” των μικρών παιδιών. Ωστόσο, είναι εξίσου σημαντικό με τα υπόλοιπα μαθήματα ή και δραστηριότητες μιας και μπορείς να εκπαιδεύσεις μέσω της τέχνης.

Επιπροσθέτως, μέσω του παιδικού σχεδίου μπορούμε να δούμε ενδείξεις για την κοινωνική, αντιληπτική, αισθητηριακή και συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού. Συν τοις άλλοις, όταν το παιδί ζωγραφίζει ταυτίζεται συναισθηματικά με το σχέδιο. Μολαταύτα, το παιδικό σχέδιο δεν αναπαριστά ούτε μιμείται την πραγματικότητα. Τα παιδιά ζωγραφίζουν έννοιες και σύμβολα που έχουν κατακτήσει.

Επίσης, στα πρώτα στάδια του παιδικού σχεδίου τα παιδιά μπορεί να κάνουν γραμμές και καμπύλες χωρίς όμως να έχουν κάποιο νόημα ή να αναπαριστούν συγκεκριμένες έννοιες, ανθρώπους ή πράγματα. Το λάθος που κάνουμε εμείς οι εκπαιδευτικοί είναι ότι πιέζουμε τα παιδιά να αποδώσουν κάποια σημασία στα σχέδια τους.

Αυτό που δεν γνωρίζουμε είναι ότι μπορούμε να αναπτύξουμε το σχέδιο των παιδιών με μια απλή πράξη. Όταν καθίσουμε δίπλα τους και ζωγραφίσουμε και εμείς. Τα παιδιά θα μιμηθούν, θα προβληματιστούν και στη συνέχεια θα εμπλουτίσουν το σχέδιο τους. Και όχι μόνο, αλλά μπορούμε να τους κάνουμε διάφορες εκμαιευτικές ερωτήσεις έτσι ώστε να προσπαθήσουν να εξελίξουν το κατά τα άλλα αυθόρμητο παιδικό τους σχέδιο.

Αυτό που σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να κάνουμε είναι να τους δίνουμε "εργοστασιακές" φωτοτυπίες με τυποποιημένες ασκήσεις, να κάνουμε κατασκευές για τα μάτια των γονιών και οποιαδήποτε άλλη πράξη μπορεί να καταστείλει την αυθόρμητη, ανεκτίμητη δημιουργική έκφραση.


ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ

Το μυστικό όλων των συλλογικών δεινών μας, βρίσκεται στην καταστολή της αυθόρμητης δημιουργικής ικανότητας του ατόμου. Η καταστροφικότητα είναι συνέπεια μιας ζωής που δεν έχει βιωθεί.
(Herbert Read, 1943)

Βιβλιογραφικές Παραπομπές

Τολόγλου Μενελία - Μαρία (2017), Η “αυθόρμητη” ανάπτυξη του παιδικού σχεδίου, Ημερίδα με θέμα: Η ανάπτυξη του παιδιού, IST College, Αθήνα.

Read H. (1943), Education through Art, N.Y., Pantheon.


Διαγώνισμα Λατινικῶν Β’ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2017)«ΛΑΤΙΝΙΚΑ»
2o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Λατινικά Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών
2ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ - ΘΕΜΑΤΑ
(ΚΕΦ. 11-15)
των
Αργυροπούλου Μαρίας
Πλακίδα Γεωργίου

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ


Α. Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα :

Ob repentīnum monstrum terror animos militum invaserat et exercitus fiduciam amiserat.Tum Sulpicius Gallus de caeli ratiōne et de stellārum lunaeque statu ac motibus disputāvit eōque modo exercitum alacrem in pugnam misit. Sic liberāles artes Galli aditum ad illustrem illam Pauliānam victoriam dedērunt.
.............................................................................................
Ibi vix animum sollicitum somno dederat, cum repente apparuit ei species horrenda. Existimāvit ad se venīre hominem ingentis magnitudinis et facie squalidā, similem effigiēi mortui. Quem simul aspexit Cassius, timōrem concēpit nomenque eius audīre cupīvit. Respondit ille se esse Orcum.

Μονάδες 40
ΑΥΤΟ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΤΗΣ ΒΙΚΥΣ ΣΙΑΜΑΝΤΑ

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ


    Στο σχολείο η έμφαση δίνεται στο σωστό αποτέλεσμα κάθε φορά, άποψη που απορρέει από την εφαρμοσμένη εκπαιδευτική πολιτική. Η τελευταία τείνει να δίνει έμφαση στην αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης. Αυτή με τη σειρά της συνδέεται με την αποδοτικότητα των μαθητών, οι οποίοι πρέπει να έχουν κατακτήσει συγκεκριμένες γνώσεις και δεξιότητες σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές. Εξάλλου, είναι γνωστός ο προσανατολισμός του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος στις αρχές της επίδοσης και απομνημόνευσης, που κατηγοριοποιεί τους μαθητές σε αυτούς που μπορούν να ανταπεξέλθουν και σε αυτούς που δε μπορούν. 

    Η ακαδημαϊκή αυτή αυτο-αποτελεσματικότητα συντελείται ουσιαστικά μέσα από διαδικασίες κοινωνικής σύγκρισης. Ο μαθητής κατατάσσει τον εαυτό του σε σχέση με τους άλλους, με βάση όμως τα κριτήρια που τίθενται αδιαφοροποίητα από το κυρίαρχο πλειοψηφικά πληθυσμό. Αυτή η πρακτική φυσικά βρίσκεται μακριά από τις αρχές της προσωποποιημένης και ενταξιακής εκπαίδευσης δημιουργώντας εκπαιδευτικό και κοινωνικό αποκλεισμό στους μαθητές εκείνους που δε συμβαδίζουν με αυτά τα κριτήρια. 

    Έρευνες αναδεικνύουν το γεγονός ότι οι αντιλήψεις των παιδιών για την αυτο- αποτελεσματικότητά τους καθορίζουν την κινητοποίησή τους για προσπάθεια και κατάκτηση στόχων. Για παράδειγμα, παιδιά με χαμηλή αίσθηση αυτό-αποτελεσματικότητας συχνά αποφεύγουν να εμπλακούν σε δραστηριότητες που θεωρούν ότι θα αποτύχουν με αποτέλεσμα να αυξάνονται τα ποσοστά σχολικής αποτυχίας για τα ίδια. Οι αξιολογικές αυτές κρίσεις που το σύστημα ορίζει χαρακτηρίζοντας τους μαθητές λειτουργούν με τη μορφή αυτο-εκπληρούμενης προφητείας για τους ίδιους, αυξάνοντας ή μειώνοντας τις προσπάθειες που καταβάλλουν και τον τρόπο που διαχειρίζονται τα δρώμενα στα πλαίσια του σχολείου.

       Για αυτό το λόγο, είναι καίριας σημασίας η διαφοροποιημένη και προσωποποιημένη αξιολόγηση, ώστε να αποφεύγεται αυτή η κοινωνική σύγκριση. Η διαχείριση συναισθημάτων που σχετίζονται με την επιτυχία και την αποτυχία, η αντιμετώπιση της τελευταίας προς όφελος τους, η εκμάθηση ανάπτυξης στρατηγικών αυτο-ρύθμισης συνιστούν σημαντικά συστατικά ώστε οι μαθητές να αναπτύσσονται ομαλά και συναισθηματικά δυνατοί. Η αποτελεσματικότητα θα πρέπει να εξεταστεί σε ένα ευρύτερο πλαίσιο και όχι μόνο στο επίπεδο των μαθητών. 

Ἡ Χρυσή Ἐποχή τῆς Παιδικῆς Ἡλικίαςτοῦ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡ. ΚΑΤΣΟΥΛΗ
-Πτυχιούχου Κλασσικῆς Φιλολογίας
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
-Μεταπτυχιακοῦ(Med) Ἐφηρμοσμένης Παιδαγωγικῆς
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
-Ὑποψηφίου Διδάκτορος(Dph) Κλασσικῆς Φιλολογίας 
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ


Ο άνθρωπος σπανίως γνωρίζει να ζή το παρόν, να βιώνη τη κάθε στιγμή του. Συμβαίνει κυρίως το παράδοξον, και είναι ακόμα πιο παράδοξον το να ευαρεστήται εξ αυτού, να απασχολήται με το μέλλον και το παρελθόν, με άλλα λόγια με την ελπίδα και την ανάμνησιν(1). Και αν η ζωή του μέλλοντος ταιριάζει ως ενασχόλησιν εις την νεότητα, η ζωή και η αναπόλησις του παρελθόντος ταιριάζει εις την προχωρημένην ηλικία.


ΕΝΑΣ 13ΧΡΟΝΟΣ ΘΕΟΛΟΓΕΙ..Καλλιόπη Ζιώγου

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ

Καθισμένη στο γραφείο μου αρκετή ώρα προσπαθώντας να τελειώσω με τις εργασίες των παιδιών, μια που τελειώνει το Α΄ Τετράμηνο και κοντοζυγώνει η ώρα να βαθμολογήσω, το μυαλό μου μονίμως στριφογυρνάει σε κάτι..Νέο Πρόγραμμα Θρησκευτικών φέτος..τί να βαθμολογήσω και πώς..χωρίς βιβλία..μα με διαγωνίσματα, tests, ατελείωτες εργασίες, εργασίες..δυο στοίβες, ομαδοσυνεργατικές και ατομικές..Πώς να αξιολογήσω, χωρίς να αδικήσω;


4.000 Προσλήψεις Πραγματικών Ανέργων στην Υγεία;
ΝΙΚΟΥ ΚΑΤΣΟΥΛΗ
μέλους της Ενώσεως Συντακτών Διαδικτύου


ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ


ΤΟΝ προηγούμενο Δεκέμβρη προκηρύχθηκε από τον ΟΑΕΔ ένα πρόγραμμα για διορισμό 4.000 ανέργων όλων των μορφωτικών επιπέδων σε διάφορους τομείς της υγείας

Το πρόγραμμα είχε ως στόχο – όπως και όλα τα αντίστοιχα του ΟΑΕΔ βεβαίως βεβαίως – ΠΡΟΣΕΞΑΤΕ ΤΟΝ ΒΑΡΥΓΔΟΥΠΟ ΣΤΟΧΟ - την άμεση αντιμετώπιση της μακροχρόνιας ανεργίας πληθυσμιακών ομάδων που πλήττονται εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και της μακράς ύφεσης που υφίσταται η ελληνική οικονομία, βάσει των στοιχείων της εγγεγραμμένης ανεργίας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.


Ιεροί Πανελλήνιοι Αγώνες: Τα Νέμεα (Μέρος Β’)


της
Ιωάννας Αρβανιτίδου


Οι Ιεροί Πανελλήνιοι Αγώνες ξεκίνησαν για να τιμήσουν κάποιον ήρωα ή κάποιον θεό και σώζονται και οι αντίστοιχοι μύθοι που συνδέονται με αυτούς. Συγκεκριμένα, η ίδρυση των Νεμέων, που άρχισαν επίσημα το 573π.Χ., συνδέεται δύο μύθους εκ των οποίων ο πρώτος αποδίδει την καθιέρωση των αγώνων στον μεγάλο ήρωα Ηρακλή, ενώ ο δεύτερος, που ίσως είναι ο εγκυρότερος, συνδέει τη δημιουργία των αγώνων με την αποστολή των Επτά επί Θήβας (Παυσανίας, VIII, XLVIII, 2).

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ Κ

Οι Νέμεοι Αγώνες, όμως, όπως όλα τα λαοφιλή δρώμενα από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα, θεωρήθηκαν ιδανική ευκαιρία προκειμένου να εξυπηρετηθούν διάφορα πολιτικά συμφέροντα, με αποτέλεσμα η πολιτική να επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τον τόπο διεξαγωγής των αγώνων.

Η Νεμέα βρισκόταν σε γεωπολιτικό σημείο και ήταν διεθνές πολιτιστικό κέντρο στην αρχαιότητα, αλλά μόνο κατά τη διάρκεια των αγώνων. Η θέση της πόλης ανάμεσα στους λόγους των αρκαδικών βουνών και σε υψόμετρο περί τα 350μ. ήταν μια πολύ καλή θέση για ένα αθλητικό θρησκευτικό κέντρο.

Αρχικά, η προεδρία των αγώνων ανήκε στην γειτονική κωμόπολη Κλεωνές, γεγονός που επιβεβαιώνεται από τον Πίνδαρο, ο οποίος αναφερόμενος στις νίκες των αθλητών στα Νέμεα χρησιμοποιεί τη φράση «Κλεωναίου τ’ ἀπ’ ἀγῶνος». Η ανάθεση των αγώνων στις Κλεωνές αποκαλύπτει τις καλές σχέσεις των Κλεωνών με το Άργος, οι οποίες φαίνεται πως κλονίστηκαν όταν οι Αργείοι πήραν στα χέρια τους την προεδρία των αγώνων, το 460 π.Χ. Ωστόσο, οι αγώνες συνέχισαν να διεξάγονται κανονικά στην Νεμέα μέχρι τα μέσα του 3ου αι. π.Χ., όταν θεωρήθηκε καλύτερο η οργάνωση τους να γίνεται στο Άργος.

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ Κ

Την ίδια περίοδο, οι αγώνες πραγματοποιήθηκαν μια φορά στις Κλεωνές από τον Άρατο, ο οποίος βρισκόταν σε πόλεμο με το Άργος (Πλούταρχος, Ἄρατος XXVIII). Ταυτόχρονα, όμως, οι αγώνες τελούνταν και στο Άργος. Ο Άρατος και οι σύμμαχοι της Αχαϊκής Συμπολιτείας, χωρίς να σεβαστούν την εκεχειρία, συνέλαβαν όσους αθλητές πήραν μέρος στους αγώνες του Άργους και τους πούλησαν ως δούλους.

Το γεγονός αυτό δείχνει με σαφήνεια την ισχύ που είχε μια πόλη, η οποία τελούσε Ιερούς Πανελλήνιους Αγώνες. Ο Άρατος θέλοντας να αποδείξει την κυριαρχία του, μετέφερε τους αγώνες στις Κλεωνές και όταν οι Αργείοι τόλμησαν να τελέσουν ξεχωριστούς αγώνες στο Άργος τιμωρήθηκαν με τη βαρύτατη ποινή της δουλείας.

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ Κ

Η εκεχειρία κατά τη διάρκεια των Πανελλήνιων Αγώνων ήταν ιερή. Ωστόσο, ενίοτε χρησιμοποιούσαν την εκεχειρία για να εξυπηρετηθούν πολιτικά συμφέροντα, όπως φάνηκε στο παραπάνω επεισόδιο στο οποίο οι Αργείοι προσπάθησαν να “κρυφτούν” πίσω από την εκεχειρία που επέβαλε η διεξαγωγή των αγώνων και να εναντιωθούν στον Άρατο. Και δεν ήταν η πρώτη φορά! Οι Αργείοι προσπάθησαν και παλαιότερα να χρησιμοποιήσουν την ιερή εκεχειρία για να εξυπηρετήσουν τα δικά τους πολιτικά συμφέροντα. Το 390 π.Χ., προκειμένου να αποφύγουν εισβολή των Σπαρτιατών, κατά τη διάρκεια εχθροπραξιών, έστειλαν κήρυκες να αναγγείλουν την έναρξη της ιερής εκεχειρίας των αγώνων. Οι Σπαρτιάτες, ωστόσο, αντιλήφθηκαν την τακτική αυτή και παίρνοντας τη συγκατάθεση των μαντείων του Απόλλωνα και του Διός εισέβαλλαν στο Άργος και τιμώρησαν σκληρά τους Αργείους.Επιλεγμένη Βιβλιογραφία
1. S. G. Miller, Excavations at Nemea 1973 – 1974, Hesperia XLIV, 2 (1975), 143 – 172.
2. S. G. Miller (ed.), Nemea. A Guide to the Side and Museum, Berkeley, Los Angeles and London 1990.
3. Ι. Μουρτίδης, Ιστορία Φυσικής Αγωγής (με στοιχεία φιλοσοφίας), Θεσσαλονίκη 2000.
4. Οι Νέμεοι ΑγώνεςΙΩΑΝΝΑ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ

Η Ιωάννα Αρβανιτίδου είναι πτυχιούχος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΑΠΘ, με ειδίκευση στην Αρχαιολογία και Ιστορία της Τέχνης.

Κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Βυζαντινή Αρχαιολογία, από το ίδιο πανεπιστήμιο, και διδακτορικό τίτλο στην Βυζαντινή/Μεσαιωνική Αρχαιολογία από το πανεπιστήμιο Sapienza της Ρώμης.


Τα Θεάματα παρά τοῖς Ῥωμαίοις
ἐπιμελεία τοῦ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡ. ΚΑΤΣΟΥΛΗ

-Πτυχιούχου Κλασσικῆς Φιλολογίας
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
-Μεταπτυχιακοῦ(Med) Ἐφηρμοσμένης Παιδαγωγικῆς
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
-Ὑποψηφίου Διδάκτορος(Dph) Κλασσικῆς Φιλολογίας
Πανεπιστημίου ἈθηνῶνΕν Ρώμη υπήρχε παλαιά συνήθεια να τελούν εορτάς προς τιμήν των θεών δι’ αγώνων. Έκαστος αγών ηδύνατο να διαρκέση πλείστας ημέρας και απετελείτο εκ σειράς δημοσίων θεαμάτων. Ο αριθμός των αγώνων ηυξάνετο αδιακόπως. Επί Αυγούστου υπήρχον επτά εορταί του έτους, αι οποίαι διήρκουν 66 ημέρας. Κατά δε το τέλος της αυτοκρατορίας υπήρχον κατ’ έτος 175 ημέραι θεαμάτων, 101 θεάτρων, 64 ιπποδρομιών, 10 δι’ αγώνας μονομάχων. Τα θεάματα ηδύναντο να διαρκούν από πρωίας μέχρι εσπέρας. Οι πολίται εκάθηντο εις αυτά ευχαρίστως. Το θέαμα κατέστη πάθος δεσπόζον του ρωμαϊκού λαού.Ιεροί Πανελλήνιοι Αγώνες: Τα Νέμεα (Μέρος Α')
της
Ιωάννας Αρβανιτίδου
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ

Άραγε πόσοι ξέρουν σήμερα ότι στην Αρχαία Ελλάδα εκτός από τους Ολυμπιακούς Αγώνες υπήρχαν ακόμη τρεις ιεροί πανελλήνιοι αγώνες και όλοι μαζί αποτελούσαν τον λεγόμενο Κύκλο των Ιερών Πανελληνίων Αγώνων; Πιθανότατα ελάχιστοι.


ΠΑΤΕΡΑΣ-ΠΑΙΔΙ: ΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΑΝΕΚΤΙΜΗΤΗ...!

ΤΗΣ ΒΙΚΥΣ ΣΙΑΜΑΝΤΑ


ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ


       Παραδοσιακά, η μητέρα είναι αυτή που αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανατροφή των παιδιών, ενώ ο πατέρας είναι αυτός που έχει την ευθύνη να εργαστεί για να συντηρηθεί η οικογένεια. Η κατανομή, εξάλλου, των ρόλων κάθε φύλου έχει ιδεολογικές, πολιτισμικές και κοινωνικές αφετηρίες, όπως συμβαίνει και σε αυτήν την περίπτωση.

    Ωστόσο, όλο και περισσότερες έρευνες πλέον τονίζουν ότι ο ρόλος του πατέρα είναι εξίσου σημαντικός με αυτόν της μητέρας. Η στροφή των ερευνών στη διερεύνηση αυτού του ζητήματος κρίθηκε αναγκαία αφού οι κοινωνικές συνθήκες πλέον έχουν αλλάξει δραματικά. Η μητέρα εργάζεται και απουσιάζει πολλές ώρες από το σπίτι, ενώ αυξήθηκαν κατά πολύ τα διαζύγια με αποτέλεσμα τη δημιουργία περισσότερων μονογονεϊκών οικογενειών.

      Η δομή της οικογένειας και η ποιότητα της σχέσης των δύο συζύγων μεταξύ τους επηρεάζει την ολιστική ανάπτυξη του παιδιού. Ο κάθε γονέας πρέπει να αντιληφθεί ότι από τη στιγμή κιόλας της κυήσεως αναλαμβάνει ευθύνες σε διαφορετικά επίπεδα. Ο πατέρας, λοιπόν, δεν αποτελεί απλά θεατή του έργου του μεγαλώματος του παιδιού με τη μητέρα πρωταγωνιστή να προσπαθεί να καλύψει τις ανάγκες του. 

      Η σχέση παιδιού και πατέρα χαρακτηρίζεται ως πιο ενεργητική, ενώ αυτή ανάμεσα στη μητέρα και στο παιδί ως πιο συναισθηματική. Η πατρική φιγούρα δημιουργεί την αίσθηση της ασφάλειας και της προστασίας. Σε όλους μας είναι γνωστές οι εικόνες όπου ο πατέρας μαθαίνει στο παιδί να κάνει τις πρώτες βουτιές, το κρατά ψηλά στους ώμους του όταν πάνε βόλτα, το μαθαίνει ποδήλατο… Οι απλές αυτές στιγμές, αυθόρμητες τις περισσότερες φορές, είναι σημαίνουσες καθώς εκείνη την ώρα το παιδί όχι μόνο εξερευνεί τον κόσμο αντιμετωπίζοντας φοβίες και ανασφάλειες, αλλά οξύνει και τις γνωστικές του λειτουργίες (Rosenberg & Wilcox, 2006). Επίσης, όταν ο πατέρας λειτουργεί υποστηρικτικά ως προς τη μητέρα, ενισχύει την αίσθηση ισορροπίας μέσα στην οικογένεια και βοηθάει το παιδί να αντιληφθεί καλύτερα τα όρια που υπάρχουν μέσα σε αυτήν. Έτσι, μετριάζονται οι συνέπειες μιας πιθανής διαταρακτικής συμπεριφοράς που θα έρθει να πλήξει τη σχέση ανάμεσα στο παιδί και σε κάποιον από τους δυο γονείς, (Papadaki & Giovazolias, 2013).

      Παρατηρείται, λοιπόν, ότι ο ρόλος του πατέρα είναι καίριος και πολυδιάστατος στην ανατροφή του παιδιού, και η επίδραση του στο συναισθηματικό του κόσμου μεγάλη.


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

Papadaki E. & Giovazolias T. (2013). The Protective Role of father acceptance in the relationship between maternal rejection and bullying: A moderates-mediation model., Journal Of Child and Family Studies, pp 330-340.
Rosenberg J. & Wilcox W. B. (2006). The importance of fathers on the healty development of children. Office on Child Abuse and Neglect.


ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΘΡ/ΚΩΝ ΣΠΟΥΔ. - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ I (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2017)
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
1ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ - ΘΕΜΑΤΑΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ
ancient roman hairstyles rome vatican museum
Διδαγμένο κείμενο
Πλάτωνος Πρωταγόρας 323Α-Ε

Ἵνα δὲ μὴ οἴῃ ἀπατᾶσθαι ὡς τῷ ὄντι ἡγοῦνται πάντες ἄνθρωποι πάντα ἄνδρα μετέχειν δικαιοσύνης τε καὶ τῆς ἄλλης πολιτικῆς ἀρετῆς, τόδε αὖ λαβὲ τεκμήριον. Ἐν γὰρ ταῖς ἄλλαις ἀρεταῖς, ὥσπερ σὺ λέγεις, ἐάν τις φῇ ἀγαθὸς αὐλητὴς εἶναι, ἢ ἄλλην ἡντινοῦν τέχνην ἣν μή ἐστιν, ἢ καταγελῶσιν ἢ χαλεπαίνουσιν, καὶ οἱ οἰκεῖοι προσιόντες νουθετοῦσιν ὡς μαινόμενον· ἐν δὲ δικαιοσύνῃ καὶ ἐν τῇ ἄλλῃ πολιτικῇ ἀρετῇ, ἐάν τινα καὶ εἰδῶσιν ὅτι ἄδικός ἐστιν, ἐὰν οὗτος αὐτὸς καθ’ αὑτοῦ τἀληθῆ λέγῃ ἐναντίον πολλῶν, ὃ ἐκεῖ σωφροσύνην ἡγοῦντο εἶναι, τἀληθῆ λέγειν, ἐνταῦθα μανίαν, καί φασιν πάντας δεῖν φάναι εἶναι δικαίους, ἐάντε ὦσιν ἐάντε μή, ἢ μαίνεσθαι τὸν μὴ προσποιούμενον [δικαιοσύνην]· ὡς ἀναγκαῖον οὐδένα ὅντιν’ οὐχὶ ἁμῶς γέ πως μετέχειν αὐτῆς, ἢ μὴ εἶναι ἐν ἀνθρώποις. Ὅτι μὲν οὖν πάντ’ ἄνδρα εἰκότως ἀποδέχονται περὶ ταύτης τῆς ἀρετῆς σύμβουλον διὰ τὸ ἡγεῖσθαι παντὶ μετεῖναι αὐτῆς, ταῦτα λέγω· ὅτι δὲ αὐτὴν οὐ φύσει ἡγοῦνται εἶναι οὐδ’ ἀπὸ τοῦ αὐτομάτου, ἀλλὰ διδακτόν τε καὶ ἐξ ἐπιμελείας παραγίγνεσθαι ᾧ ἂν παραγίγνηται, τοῦτό σοι μετὰ τοῦτο πειράσομαι ἀποδεῖξαι. Ὅσα γὰρ ἡγοῦνται ἀλλήλους κακὰ ἔχειν ἄνθρωποι φύσει ἢ τύχῃ, οῦδεὶς θυμοῦται οὐδὲ νουθετεῖ οὐδὲ διδάσκει οὐδὲ κολάζει τοὺς ταῦτα ἔχοντας, ἵνα μὴ τοιοῦτοι ὦσιν, ἀλλ’ ἐλεοῦσιν· οἷον τοὺς αἰσχροὺς ἢ σμικροὺς ἢ ἀσθενεῖς τίς οὕτως ἀνόητος ὥστε τι τούτων ἐπιχειρεῖν ποιεῖν; Ταῦτα μὲν γὰρ οἶμαι ἴσασιν ὅτι φύσει τε καὶ τύχῃ τοῖς ἀνθρώποις γίγνεται, τὰ καλὰ καὶ τἀναντία τούτοις· ὅσα δὲ ἐξ ἐπιμελείας καὶ ἀσκήσεως καὶ διδαχῆς οἴονται γίγνεσθαι ἀγαθὰ ἀνθρώποις, ἐάν τις ταῦτα μὴ ἔχῃ, ἀλλὰ τἀναντία τούτων κακά, ἐπὶ τούτοις που οἵ τε θυμοὶ γίγνονται καὶ αἱ κολάσεις καὶ αἱ νουθετήσεις. Ὧν ἐστιν ἓν καὶ ἡ ἀδικία καὶ ἡ ἀσέβεια καὶ συλλήβδην πᾶν τὸ ἐναντίον τῆς πολιτικῆς ἀρετῆς.Διεθνές Συνέδριο: «Χίλια χρόνια Ελληνορωσικές σχέσεις: Ιστορία και Πολιτισμός»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Εργαστήριο Κοινωνικών Επιστημών 
του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης 
του Πανεπιστημίου Αθηνώνέχει την τιμή να σας προκαλέσει στο Διεθνές Συνέδριο 
που συνδιοργανώνει στις 13 - 14 Ιανουαρίου 2017, 
με την Εταιρεία Θεωρίας, Έρευνας και Διδακτικής της Ιστορίας 

με θέμα
«Χίλια χρόνια Ελληνορωσικές σχέσεις: Ιστορία και Πολιτισμός».

Η έναρξη του Συνεδρίου θα γίνει την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2017, ώρα 10.00 
στο Κεντρικό Κτήριο του Πανεπιστημίου Αθηνών, 
Αμφιθέατρο «Άλκης Αργυριάδης».

Σε όσους φοιτητές και φοιτήτριες παρακολουθήσουν τις εργασίες του Συνεδρίου θα δοθεί ονομαστική Βεβαίωση παρακολούθησης. Η συμμετοχή στο συνέδριο είναι δωρεάν.Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα «Ο Αριστοτέλης διαχρονικός και επιστημονικώς επίκαιρος»


Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα 

«Ο Αριστοτέλης διαχρονικός και επιστημονικώς επίκαιρος»

Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα 
«Ο Αριστοτέλης διαχρονικός και επιστημονικώς επίκαιρος» 

θα πραγματοποιηθεί 
από Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2017 έως Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2017 
στην Ακαδημία Αθηνών 
με τη συμπλήρωση 2400 ετών από τη γέννηση του σημαντικού φιλοσόφου.

Έναρξη Συνεδρίου Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2017, ώρες 16:00 έως 19:00.

Το Συνέδριο οργανώνεται 
από την Ακαδημία Αθηνών, 
το Κέντρο Ιστορικής Οντολογίας 
και το Φινλανδικό Ινστιτούτο Αθηνών 
και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
με την ευγενική υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.Ποια Σχολή Ἀπηχεί τας Ἀπόψεις τοῦ Σωκράτους;τοῦ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡ. ΚΑΤΣΟΥΛΗ

-Πτυχιούχου Κλασσικῆς Φιλολογίας
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
-Μεταπτυχιακοῦ(Med) Ἐφηρμοσμένης Παιδαγωγικῆς
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
-Ὑποψηφίου Διδάκτορος(Dphil) Κλασσικῆς Φιλολογίας
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν


ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣΜετά την καταδίκη και τον θάνατον του Σωκράτους, ο Πλάτων αηδιασμένος και αγανακτισμένος, όπως και άλλοι μαθηταί του μεγάλου διδασκάλου, απεσύρθησαν πικραμένοι όλοι στα Μέγαρα. Εκεί κυρίως έμειναν στο σπίτι του συμμαθητού των του Ευκλείδου, του ιδρυτού της Μεγαρικής σχολής(1). Λένε ότι η διαμονή εκεί του Πλάτωνος υπήρξεν πολλαπλά καρποφόρος, αφ’ ού ο Μεγαρισμός επέδρασεν εξαιρετικά στον σχηματισμό και την θεμελίωσιν της πλατωνικής θεωρίας των Ιδεών.Η ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ


Καλλιόπη Ζιώγου


ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ


Πολλοί άνθρωποι αντιμετωπίζουν την Εκκλησία σαν έναν από τους χιλιάδες υπάρχοντες οργανισμούς, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Να διοικείται από αρμόδιους, να έχει έναν αρκετά μεγάλο αριθμό μελών, με πολύ καλό οργανωτικό υπόβαθρο και πολλές ευκαιρίες συνάθροισης όλων αυτών, για πολλούς και διάφορους λόγους.


Ὑπέρ Σωκράτους: Ἡ Ἀναίρεσις τῶν Κατηγοριῶν
τοῦ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡ. ΚΑΤΣΟΥΛΗ

-Πτυχιούχου Κλασσικῆς Φιλολογίας
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
-Μεταπτυχιακοῦ Ἐφηρμοσμένης Παιδαγωγικῆς
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
-Ὑποψηφίου Διδάκτορος Κλασσικῆς Φιλολογίας
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ
Diotti, Ο θάνατος του Σωκράτη, Μουσείο Κρεμώνας (Ιταλία)


Το Α’ βιβλίον των Απομνημονευμάτων του Ξενοφώντος περιλαμβάνει επτά κεφάλαια.

Εις το Α’ κεφάλαιον ο Ξενοφών αναιρεί την οποίαν κατά του Σωκράτους προσήψαν τινές κατηγορίαν, ότι δηλ. άλλους παρά τους της πόλεως ελάτρευε θεούς, δια των εφεξής επιχειρημάτων:
Πρώτον ο Σωκράτης και κοινή και ιδία εθυσίαζεν εις τους θεούς, και μετεχειρίζετο μάλιστα και την μαντικήν με την διαφοράν όμως ότι, όσα οι άλλοι άνθρωποι ενόουν δια των ορνέων και διαφόρων άλλων οιωνών, αυτός έλεγεν, ότι τα εννοεί δια του δαιμονίου, όπερ αείποτε αυτόν απέτρεπεν από των κακών. Υπηνίττετο δε την συνείδησιν.
Δεύτερον οσάκις υπό του δαιμονίου οδηγούμενος συνεβούλευε τους φίλους αυτού, περί μεν των αναγκαιοτάτων πραγμάτων ακωλύτως καθωδήγει αυτούς, περί δε των αδήλων εις τα των θεών μαντεία παρέπεμπεν αυτούς.
Τρίτον και σπουδαιότερον καίτοι δημοσίως εδίδασκεν δεν ηκούσθη ποτέ ούτε ασεβών ούτε μετεωρολογών κατά τους τότε σοφιστάς, αλλά πάντοτε κατεδεικνύετο διαλεγόμενος περί αρετής και δικαιοσύνης και των λοιπών αρετών. Επί τούτω δε και ηναντιώθη, βουλευτής ών, εις την κατά των δέκα στρατηγών άνομον του δήμου καταδίκη.
Ώστε συνάγεται εκ τούτων ότι παραλόγως οι Αθηναίοι επίστευσαν εις την τοιαύτην ανυπόστατον κατ’ αυτού κατηγορίανΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΛΙΦΙΕΡΑΚΗΣΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ


Ο Στέφανος Αλιφιεράκης κατάγεται από την Αθήνα και ζει στην Αθήνα. 
Είναι φοιτητής του τμήματος κλασσικής φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού πανεπιστημίου Αθηνών. Αντικείμενο μελέτης του ειναι η αρχαία ελληνικη και λατινική γραμματεια. 
Κατέχει γνώση α επιπεδου στη γερμανικη γλώσσα (zertificat b2), γνώση γαλλικής γλώσσας β επιπέδου (sorbonne c2 ) καθώς και γνώση β επιπέδου στην αγγλική γλώσσα (profieciency).
Έχει διατελέσει εισηγητής στο β διεθνές επιστημονικό συνέδριο αρχαίας κυπριακής γραμματείας με θέμα τη σύγκριση ερωτικής και πολεμικής αριστείας.


Σφαγιάσθηκε ὁ Ἀγαμέμνων ἀπ' την Κλυταιμήστρα;

τοῦ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡ. ΚΑΤΣΟΥΛΗ
-Πτυχιούχου Κλασσικῆς Φιλολογίας
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
-Μεταπτυχιακοῦ Ἐφηρμοσμένης Παιδαγωγικῆς
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
-Ὑποψηφίου Διδάκτορος Κλασσικῆς Φιλολογίας
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ

ΚΑΙ ξάφνου, μετά από δέκα ολόκληρα χρόνια η βασίλισσα Κλυταιμήστρα καλεί το συμβούλιο των γερόντων του Άργους εκτάκτως σε συνέλευσιν. Το συμβούλιο υπακούει. Από πρωίας σε όλο το παλάτι ακουγόταν ότι εκείνη, η αντιβασιλέας έκανε θυσίες στους θεούς. Τι συμβαίνει τάχα;

Ήρθα με σέβας, Κλυταιμνήστρα, της αρχής σου γιατί σαν λείψη ο άρχοντας από το θρόνο το δίκιο, τη γυναίκα του να προσκυνούμε. Και τώρα, αν έχης τίποτε καλό ακουσμένα, ή κ' έτσι για καλές ελπίδες θυσιάζεις, πρόθυμα ακούω· κι αν σιωπάς, δικαίωμά σου.ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Οδηγίες Αξιολόγησης Μαθητών Γενικών Λυκείων)(2016-2017)ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Α'-Β' ΤΑΞΕΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ


ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τον τρόπο εξέτασης του μαθήματος της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας στις Α΄, Β΄ τάξεις Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολ. έτος 2016 – 2017 

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ


Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 42/20-10-2016 του Δ.Σ.) πρόκειται να τροποποιηθεί το Π.Δ. 46/2016 (Α΄ 74) όσον αφορά τον τρόπο αξιολόγησης της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας. Σας αποστέλλουμε σχετικές οδηγίες για τον τρόπο εξέτασης του μαθήματος της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας στις Α΄, Β΄ τάξεις Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις Εσπερινού Γενικού Λυκείου που θα ισχύσει από το σχολ. έτος 2016 – 2017: