Ένα παιδί με ΔΕΠ/ΔΕΠΥ έχει απαραίτητα και μαθησιακές δυσκολίες;της Δρος Αριστονίκης Θεοδοσίου-Τρυφωνίδου

Η ΔΕΠΥ είναι ένα αμφισβητούμενο, ακομη, σύνδρομο στο οποίο, ωστόσο, εμπλέκονται διαταραχές στις πιο κάτω περιοχές, σύμφωνα με την βιβλιογραφία:

1. στην αυτορρύθμιση
2. στον ρυθμό
3. στην οπτική και ακουστική αντίληψη
4. στην μνήμη
5. στην αντιληπτική αφύπνιση και εγρήγορση
6. στην αυτοσυγκράτηση

Ερευνητές που μελέτησαν την συννοσηρότητα της ΔΕΠ/ΔΕΠΥ και των Μαθησιακών δυσκολιών διαπίστωσαν πως τα εκτελεστικά συστήματα του εγκεφάλου στους μετωπιαίους λοβούς των παιδιών και των δύο ομάδων παρουσίαζαν ελλείμματα.


ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ (Ασκήσεις Γραμματικής)


Αλέξανδρος Μητσέλος – Κατερίνα Μπουκόρου • Α΄ και Β΄ Κλίση Ουσιαστικών
 • Το ρήμα εἰμί
 • Βαρύτονα ρήματα (λύω)
 • Αύξηση – Αναδιπλασιασμός
 • Σχηματισμός χρόνων βαρύτονων ρημάτων
 • Συνηρημένα ρήματα σε άω - ῶ, - έω - ῶ, όω - ῶ
 • Δεύτεροι χρόνοι ρημάτων
 • Σχηματισμός Αφωνόληκτων Ρημάτων
 • Σχηματισμός Ενρινόληκτων - Υγρόληκτων Ρημάτων
 • Παραθετικά επιθέτων κι επιρρημάτων
 • Αντωνυμίες
 • Γ΄ Κλίση
 • Γ΄ Κλίση
 • Β΄ Συζυγία, Συμφωνόληκτα σε - μι
 • Το ρήμα δίδωμι
 • Φωνηεντόληκτα ἵστημι, ἵημι, τίθημι
 • Δευτερόκλιτα επίθετα
 • Τριτόκλιτα επίθετα
 • Ανώμαλα επίθετα
 • Αριθμητικά
 • Κλίση μετοχών
 • Αόριστοι Β΄ Βαρύτονων Ρημάτων κατά τα - μι
 • Εἶμι, Φημί, Οἶδα
 • Ανώμαλα Ουσιαστικά
 • Συνηρημένα Ουσιαστικά Α΄ και Β΄ κλίσης
 • Αττικόκλιτα Ουσιαστικά
 • Τονισμός σύνθετων ρημάτων
 • Μέλλοντες
 • Αρχικοί Χρόνοι Βασικών Ρημάτων
 • Γραμματική Πανελλαδικών Εξετάσεων (Ημερήσια Λύκεια)
 • Ασκήσεις γραμματικής των πανελλαδικών εξετάσεων Β΄ Λυκείου
 • Ασκήσεις Επανάληψης
 • Ενεστώτας - παρατατικός ενεργητικής ή μέσης φωνής των ρημάτων α΄ και β΄ συζυγίας
 • Χρονικές Αντικαταστάσεις Βαρύτονων Ρημάτων
 • Εγκλιτικές Αντικαταστάσεις Βαρύτονων Ρημάτων
 • Χρονικές κι Εγκλιτικές Αντικαταστάσεις 74 Παράλληλα Κείμενα της Έκφρασης – Έκθεσης Γ´ Λυκείου
Κατανόηση ενός κειμένου δεν είναι απλώς η απόκτηση των γνώσεων (σκέψεων, ιδεών κτλ.) που περιέχονται σ' αυτό και η δυνατότητα να τις αποδώσουμε, όπως τις έχουμε διαβάσει - η ενέργεια αυτή μένει στο τι λέει το κείμενο. Κατανόηση σημαίνει ανακάλυψη του βαθύτερου νοήματος μιας γνώσης, τι θέλει να πει, επανατοποθέτησή της ως προβλήματος και απόδοσή της με δικά μας λόγια.
 


ΠΕΡΙ ΕΚΘΕΣΕΩΣ (Είδη - αρετές - σχέδιο - βασικές αρχές - ανάπτυξη)
Είδη εκθέσεων
 
Οι εκθέσεις, ανάλογα με το περιεχόμενο τους μπορεί να είναι

1. Περιγραφικές.

Σ’ αυτές περιγράφουμε:

 • Τοπία ή τόπους που κατοικούμε ή επισκεφτήκαμε.
 • Υλικά δημιουργήματα του ανθρώπου (κατοικίες, εργοστάσια, έργα).
 • Φυσικά φαινόμενα. -Μεταβολές στη φύση. -Εποχές
 • Φυτά. -Ζώα. -Σχέσεις και επιδράσεις στη ζωή μας.-
 • Πράξεις και εκδηλώσεις των ανθρώπων. -
 • Πολιτιστικές δραστηριότητες.
 • Γεγονότα της καθημερινής ζωής..
 • Περιγραφή προσώπων, χαρακτήρων.
 


Επανάληψις στα "Πολιτικά" του Αριστοτέλους μετά ΣχολίωνΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  
ΣΤΟ  ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ    ΚΕΙΜΕΝΟ  
ΤΩΝ  ΑΡΧΑΙΩΝ  ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ   ΤΗΣ  Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ  //   ΣΧΟΛΙΑ


της Ζωής Παπαϊωάννου
 
 


ΕΝΟΤΗΤΑ 11η

Κοινότητα ονομάζεται μια ομάδα ανθρώπων που συνυπάρχουν , συνεργάζονται σε ενέργειες ή διαδικασίες , έχοντας ένα κοινό συμφέρον , επιδιώκοντας έναν κοινό σκοπό ( π.χ. αυτοί που πολεμούν επιδιώκουν τη νίκη ή τη κατάκτηση μιας πόλης ή τον πλούτο , κλπ. ) . Η «πόλις» ( = πόλη – κράτος ) , η πολιτική κοινότητα , δηλαδή η πολιτειακά οργανωμένη κοινότητα , ορίζεται ως η τελειότερη μορφή κοινωνικής συνύπαρξης που στοχεύει σε ένα υπέρτατο αγαθό ( = ευδαιμονία των πολιτών ). Ο Αριστοτέλης θεωρεί ότι όλες οι επιμέρους κοινότητες είναι μόρια της πολιτικής κοινότητας και υποδεέστερες από αυτήν. Η πόλη – κράτος στοχεύει στο ανώτερο από όλα τα αγαθά , την ευδαιμονία των πολιτών .


ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΥΠΙΔΗ (Β΄ Επεισόδιο, 4η Σκηνή)
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (από μετάφραση)
Α΄: Κείμενο: Ευριπίδη Ελένη, Β΄ Επεισόδιο, 4η Σκηνή (στ.979, 987-1021)ΘΕΟΝΟΗ: Η τύχη σου όμως κρέμεται από μένα 979

…………………………………………………....................................

ΕΛΕΝΗ: Ικέτισσα, ω! παρθένα, σου προσπέφτω
και σε παρακαλώ απ’ της δυστυχίας
τη θέση αυτή, για μένα και για κείνον,
να μην τον χάσω, τώρα που τον βρήκα. 990
Στον αδελφό σου μην το μαρτυρήσεις
πως ήρθε ο άντρας μου. έλα, γλίτωσέ τον,
σε ικετεύω, την παλιά σου ευσέβεια
για χάρη του αδελφού σου μην προδώσεις
κερδίζοντάς του την ευγνωμοσύνη 995
με ταπεινές κι άδικες πράξεις. Πάντα
μισεί ο θεός τη βία και προστάζει
ν’ αποκτούν όλοι δίκαια τ’ αγαθά τους. 


Δημοσθένης, Ἐπιστολαί, Β’ 3-4 (ΚΡΙΤΗΡΙΟΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΣ)
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
(Δημοσθένης, Ἐπιστολαί, Β’ 3-4)

Εἰκότως δ’ ἂν ὑμῖν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, μέλοι τῆς ἐμῆς σωτηρίας οὐ μόνον κατὰ τοῦθ’, ὅτι οὐδὲν ὑμᾶς ἀδικῶνδεινὰ πέπονθα, ἀλλὰ καὶ τῆς παρὰ τοῖς ἄλλοις ἀνθρώποις ἕνεκ’ εὐδοξίας. Μὴ γάρ, εἰ μηδεὶς ὑμᾶς ἀναμιμνῄσκειτοὺς χρόνους μηδὲ τοὺς καιροὺς ἐν οἷς τὰ μέγιστ’ ἐγὼ χρήσιμος ἦν τῇ πόλει, τοὺς ἄλλους Ἕλληνας ἀγνοεῖννομίζετε, μηδ’ ἐπιλελῆσθαι τῶν ἐμοὶ πεπραγμένων ὑπὲρ ὑμῶν, ἃ ἐγὼ δυοῖν ἕνεκα νῦν ὀκνῶ γράφειν καθ’ἕκαστον, ἑνὸς μέν, τὸν φθόνον δεδιώς, πρὸς ὃν οὐδέν ἐστιν προὔργου τἀληθῆ λέγειν, ἑτέρου δέ, ὅτι πολλὰκαὶ ἀνάξι’ ἐκείνων διὰ τὴν τῶν ἄλλων Ἑλλήνων κακίαν νῦν πράττειν ἀναγκαζόμεθα. Ἐν κεφαλαίῳ δὲ τοιαῦτ’ἐστὶν ἐφ’ οἷς ἐξηταζόμην ὑπὲρ ὑμῶν ἐγώ, ὥσθ’ ὑμᾶς μὲν ἐπ’ αὐτοῖς ὑπὸ πάντων ζηλοῦσθαι, ἐμοὶ δ’ ἐλπίδατῶν μεγίστων δωρεῶν προσδοκᾶσθαι παρ’ ὑμῶν.Απόσπασμα από την παλινωδία του Σωκράτη για την υπεράσπιση του έρωτα (ΠΛ Φαιδρ 243e–247c)

 

Απόσπασμα από την παλινωδία του Σωκράτη για την υπεράσπιση του έρωτα

 
 
 
ΣΩ. Έχε λοιπόν στο νου σου, όμορφο παιδί μου, πως ο προηγούμενος λόγος ήτανε του Φαίδρου που είναι γιος του Πυθοκλή από το Μυρρινούντα· αυτός όμως που θε να ειπώ τώρα είναι του Στησίχορου, που είναι γιος του Εύφημου από την Ιμέρα.

Και πρέπει να λέη τ' ακόλουθα· πως «δεν είναι αληθινός ο λόγος» που λέει ότι πρέπει να χαρίζεται κανείς πιο πολύ σ' έναν που δεν κατέχεται από έρωτα, την ώρα που έχει μπροστά του έναν εραστή, γιατί τάχα ο ένας είναι μανιακός, ενώ ο άλλος είναι φρόνιμος. Αν βέβαια ήταν απλό να ειπή κανείς πως η μανία είναι κάτι κακό, τότε ο προηγούμενος λόγος θα ήταν καλά ειπωμένος· μα εδώ τα μεγαλύτερα καλά μας έρχονται από τη μανία, που μας χαρίζεται σαν ένα θείο δώρο. Γιατί και η προφήτισσα στους Δελφούς και οι ιέρειες στη Δωδώνη, όταν τις έπιασε η μανία, έκαμαν στην Ελλάδα πολλά και καλά και σε ανθρώπους και σε πόλεις, ενώ όταν ήτανε φρόνιμες έκαμαν λίγα ή και τίποτε. Κι αν βέβαια αρχίσωμε να λέμε και για τη Σίβυλλα και για τους άλλους, όσοι με τη μαντική τέχνη προφήτεψαν πολλά σε πολλούς και τους έκαμαν καλό στο μέλλον τους, θα μακραίναμε το λόγο μας λέγοντας πράγματα φανερά στον καθένα.


Επιμορφωτικό υλικό για το Ειδικό μέρος του Προγράμματος Σπουδών (Ειδικότητα ΠΕ02)
Η μεγάλη ανάγκη για την προσαρμογή της εκπαιδευτικής πράξης στις σύγχρονες επιστημονικές και παιδαγωγικές εξελίξεις που εστιάζουν στην ανανέωση της διδακτικής των μαθημάτων όλων των βαθμίδων της Εκπαίδευσης με την εισαγωγή καινοτομιών, οδηγεί αναπόφευκτα στην αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών, στη διδασκαλία και τη μάθηση.

Στα πλαίσια του εγχειρήματος ενσωμάτωσης και αξιοποίησης των σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων στη διδασκαλία των μαθημάτων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σχεδιάστηκε το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Επιμορφωτών στη χρήση και αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία, σε μια προσπάθεια να αξιοποιήσει τις σύγχρονες τάσεις, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τα πορίσματα της παιδαγωγικής εμπειρίας και έρευνας των τελευταίων ετών

Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Επιμορφωτών Κλάδου ΠΕ02 (Φιλολόγων), διαρθρώνεται σε:

1. Γενικό Μέρος: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.

2. Ειδικό Μέρος: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ.

Το Ειδικό μέρος του Προγράμματος για τους Φιλολόγους – Επιμορφωτές αναφέρεται στα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας και της Ιστορίας.
 
 


Η Ιστορία του Εθνικού Διχασμού
Όταν η Αντάντ επιχείρησε να καταλάβει τα Δαρδανέλια (Φεβρουάριος 1915), ο Βενιζέλος έκρινε ότι η Ελλάδα θα έπρεπε να πάρει μέρος στην προσπάθειά της. Η άρνηση του Κωνσταντίνου οδήγησε τον πρωθυπουργό σε παραίτηση. Στις εκλογές που ακολούθησαν (Μάιος 1915) ο Βενιζέλος αναδείχτηκε νικητής. Όταν, όμως, κήρυξε την Ελλάδα σε επιστράτευση, ο βασιλιάς διαφώνησε και πάλι και τότε ο Βενιζέλος παραιτήθηκε για δεύτερη φορά. Ακολούθησαν νέες εκλογές (Δεκέμβριος 1915) από τις οποίες οι Φιλελεύθεροι απείχαν. Έτσι, η νέα κυβέρνηση που προέκυψε ήταν απολύτως πιστή στα Ανάκτορα.∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Στο νέο Πρόγραµµα Σπουδών η διδασκαλία/µάθηση της γλώσσας οργανώνεται µεβάση το µαθητή. Η συγκεκριµένη επιλογή του ΠΣ, εξυπηρετεί ευρύτερουςπαιδαγωγικούς σκοπούς της διδασκαλίας και ταυτόχρονα διευκολύνει την επιτυχήυλοποίηση των ειδικότερων διδακτικών στόχων του συγκεκριµένου γνωστικούαντικειµένου. Κεντρική στόχευση του προγράµµατος είναι η ‘διαφοροποιηµένηδιδασκαλία’ σε επίπεδο διδακτικού σχεδιασµού και εκπαιδευτικής πράξης. Οιµαθητές/τριες µιας τάξης δεν θεωρούνται ένα ενιαίο σύνολο εκπαιδευοµένων στοοποίο εφαρµόζεται µια κοινή διδασκαλία, επειδή διαφέρουν ως προς τις γλωσσικέςκαι επικοινωνιακές τους ικανότητες, τη γλωσσική ποικιλία ή τις γλώσσες πουοµιλούν, τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες τους, τους τρόπους µε τους οποίουςµαθαίνουν κ.ά. Eξίσου κεντρική επιλογή του νέου ΠΣ για τη διδασκαλία/µάθηση τηςγλώσσας στην υποχρεωτική εκπαίδευση είναι η αυτονόµηση του µαθητή απέναντιστη µάθηση, η οποία µπορεί να υλοποιηθεί µε τη χρήση στρατηγικών. Μέσω της‘γνωσιακής µαθητείας’ οι µαθητές υποστηρίζονται από τους εκπαιδευτικούς να αναπτύξουν και να χρησιµοποιήσουν γνωστικά εργαλεία και στρατηγικές γιατηνκατανόηση και παραγωγή προφορικών και γραπτών κειµένων


ΙΛΙΑΔΑ: Σημειώσεις Και Σχόλια Στη Ραψωδία ΑΒαρβάρα Αληγιάννη


Πηλεύς και Θέτις, του Ν. Εγγονόπουλου, 1976. Συλλογή Ε. Εγγονοπούλου.

Δέκα χρόνια οι Αχαιοί πολιορκούν την Τροία και στα βάσανά τους έρχεται να προστεθεί ο θυμός του Αχιλλέα με τις ολέθριες συνέπειές του, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με την απόφαση του Δία. Όλα ξεκίνησαν από την άρνηση του Αγαμέμνονα να επιστρέψει στον ιερέα του Απόλλωνα, Χρύση, την κόρη του, την οποία κρατούσε στη σκηνή του ως πολεμικό γέρας (=τιμητικό βραβείο). Αυτό προκάλεσε την οργή του Φοίβου, που έστειλε φοβερό λοιμό στο αχαϊκό στρατόπεδο. Τότε ο Αχιλλέας συγκάλεσε συνέλευση του στρατού, όπου ο μάντης Κάλχας αποκάλυψε την αιτία του κακού· προέβλεψε μάλιστα κι άλλες συμφορές αν ο Αγαμέμνονας δεν ικανοποιήσει το αίτημα του Χρύση.


Πώς να διαβάζω πιο γρήγορα;


της Δρος Αριστονίκης Θεοδοσίου-Τρυφωνίδου

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ


Διάβασμα δεν σημαίνει αποστηθίζω στείρες γνώσεις. Διάβασμα δεν σημαίνει αντιλαμβάνομαι τι θέλει να πει ο συγγραφέας του βιβλίου. Διάβασμα σημαίνει κάνω την γνώση κτήμα μου, δικιά μου καθότι καταφέρνω να συσχετίσω αυτά που διάβασα με όλο το συμβολικό πληροφοριακά χαρακτήρα της διαδικασίας της Ανάγνωσης.


Για να κατανοήσει κανείς αυτό που διαβάζει χρειάζεται να αφομοιώσει με επιτυχία τα πιο κάτω επτά στάδια:


Ιλιάδα Β Γυμνασίου - Ερωτήσεις Εισαγωγής
 
Η Ιλιάδα, ακολουθώντας το κύριο γνώρισμα της επικής ποίησης, που είναι ο ηρωικός χαρακτήρας στο περιεχόμενό της, αναφέρεται σε ένα ένδοξο παρελθόν γεμάτο ηρωικές πράξεις. Έτσι, αν και το έπος συντέθηκε τον 8ο αιώνα, αναφέρεται σε αναμνήσεις μιας άλλης εποχής, της μυκηναϊκής, στο τέλος της οποίας έγινε ο Τρωικός πόλεμος (12ος αιώνας π.Χ.). Επειδή, λοιπόν, ο ποιητής αναπαριστά μιαν εποχή πολύ πιο μακρινή από τη δική του και αγνοεί πολλές λεπτομέρειες της καθημερινότητάς της, απεικονίζει μέσα στο έργο του έναν κόσμο που του είναι πιο πρόσφατος και οικείος. 
 


Αρχαία Α΄ Γυμνασίου - Κριτήρια Αξιολόγησης με ΑπαντήσειςΧριστίνας Σμαραγδάκη
- Φιλολόγου


ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 1
Το ταξίδι των λέξεων στον χρόνο...
Οι Έλληνες και η ελληνική γλώσσα
Η καταγωγή του ελληνικού αλφαβήτου
Οι διάλεκτοι της Αρχαίας Ελληνικής – Από τις αρχαίες ελληνικές διαλέκτους στη Νέα Ελληνική
ΕΝΟΤΗΤΑ 2
Η εκπαίδευση των παιδιών στην αρχαία Αθήνα (Πλάτων, Πρωταγόρας 325c-326c, ελεύθερη διασκευή)
Α. Κείμενο
Β. Πώς έγραφαν οι αρχαίοι Έλληνες;
Γ. Φθόγγοι και γράμματα
ΕΝΟΤΗΤΑ 3
Επαγγέλματα των αρχαίων Αθηναίων (Ξενοφῶν, Ἀπομνημονεύματα 2.7.6, ελεύθερη διασκευή)
Α. Κείμενο
Β. Ετυμολογικά: Η ετυμολογία των λέξεων – Παραγωγή και Σύνθεση
Γ. Γραμματική: 1. Τόνοι και πνεύματα 2. Μέρη του λόγου 3. Τα παρεπόμενα των πτωτικών 4. Τα παρεπόμενα του ρήματος
ΕΝΟΤΗΤΑ 4
Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας (Λουκιανός, Ἀληθὴς Ἱστορία 2.3-4, διασκευή)
Α. Κείμενο
Β1. Λεξιλογικός Πίνακας: ἡ φωνή
Β2. Ετυμολογικά: Παραγωγή ουσιαστικών από ουσιαστικά (α΄ μέρος): – υποκοριστικά – περιεκτικά – τοπικά
Γ. Γραμματική: 1. Το άρθρο 2. Β΄ κλίση ουσιαστικών 3. Προσωπικές αντωνυμίες
ΕΝΟΤΗΤΑ 5
Ο πλούτος της αττικής γης (Ξενοφῶν, Πόροι 1.1-5, διασκευή)
Α. Κείμενο
Β1. Λεξιλογικός Πίνακας: ἡ γῆ
Β2. Ετυμολογικά: Παραγωγή ουσιαστικών από ουσιαστικά (β΄ μέρος): παρώνυμα – εθνικά – πατρωνυμικά – γονεωνυμικά
Γ. Γραμματική: 1. Οριστική ενεστώτα ρ. εἰμί 2. Οριστική ενεστώτα και μέλλοντα ε.φ. βαρύτονων ρημάτων 3. Oριστική μέλλοντα ε.φ. αφωνόληκτων βαρύτονων ρημάτων
ΕΝΟΤΗΤΑ 6
Η ομορφιά δεν είναι το παν (Μύθος του Αισώπου, διασκευή)
Α. Κείμενο
Β1. Λεξιλογικός Πίνακας: πίνω
Β2. Ετυμολογικά: Παραγωγή ουσιαστικών από ρήματα (α΄ μέρος): ουσιαστικά που δηλώνουν το πρόσωπο που ενεργεί, ενέργεια, πάθος, κατάσταση, το αποτέλεσμα ενέργειας
Γ. Γραμματική: Α΄ κλίση ουσιαστικών
ΕΝΟΤΗΤΑ 7
Η λύση του γόρδιου δεσμού (Ἀρριανός, Ἀλεξάνδρου Ἀνάβασις 2.3.1-8, διασκευή)
Α. Κείμενο
Β1. Λεξιλογικός Πίνακας: ζευγνύω (και ζεύγνυμι)
Β2. Ετυμολογικά: Παραγωγή ουσιαστικών από ρήματα (β΄ μέρος): ουσιαστικά που δηλώνουν όργανο ή μέσο, τόπο
Γ. Γραμματική: 1. Η αύξηση 2. Οριστική παρατατικού ρ. εἰμί 3. Οριστική παρατατικού και αορίστου ε.φ. βαρύτονων ρημάτων 4. Οριστική αορίστου ε.φ. αφωνόληκτων βαρύτονων ρημάτων
ΕΝΟΤΗΤΑ 8
Ένα μοιραίο λάθος (Λουκιανός, Νεκρικοὶ Διάλογοι 17, διασκευή)
Α. Κείμενο
Β1. Λεξιλογικός Πίνακας: ἐλεύθερος
Β2. Ετυμολογικά: Παραγωγή ουσιαστικών από επίθετα
Γ. Γραμματική: 1. Δευτερόκλιτα επίθετα 2. Η δεικτική αντωνυμία οὗτος, αὕτη, τοῦτο
ΕΝΟΤΗΤΑ 9
Ανυπέρβλητα πρότυπα (Ἰσοκράτης, Εὐαγόρας 1-6, διασκευή)
Α. Κείμενο
Β1. Λεξιλογικός Πίνακας: ὁ πατήρ
Β2. Ετυμολογικά: Παραγωγή ρημάτων (α΄ μέρος): παραγωγή ρημάτων από ονόματα
Γ. Γραμματική: 1. Ο αναδιπλασιασμός 2. Οριστική παρακειμένου και υπερσυντελίκου ε.φ. βαρύτονων ρημάτων 3. Οριστική παρακειμένου και υπερσυντελίκου ε.φ. αφωνόληκτων βαρύτονων ρημάτων
ΕΝΟΤΗΤΑ 10
Ο Σωκράτης για τη φιλία (Ξενοφῶν, Ἀπομνημονεύματα 2.4.1-7, διασκευή)
Α. Κείμενο
Β1. Λεξιλογικός Πίνακας: κτάομαι, κτῶμαι
Β2. Ετυμολογικά: Επαναληπτικές ασκήσεις
Γ. Γραμματική: Επαναληπτικές ασκήσεις
ΕΝΟΤΗΤΑ 11
Η αγάπη του Αλεξάνδρου για τον Βουκεφάλα (Ἀρριανός, Ἀλεξάνδρου Ἀνάβασις 5.19.4-6, διασκευή)
Α. Κείμενο
Β1. Λεξιλογικός Πίνακας: ἡ πόλις
Β2. Ετυμολογικά: Παραγωγή ρημάτων (β΄ μέρος): παραγωγή ρημάτων από άλλα ρήματα, επιρρήματα και επιφωνήματα
Γ. Σύνταξη: Οι βασικοί όροι μιας απλής πρότασης: υποκείμενο και κατηγόρημα
ΕΝΟΤΗΤΑ 12
Αθήνα και Ατλαντίδα (Πλάτων, Τίμαιος 25a-d, διασκευή)
Α. Κείμενο
Β1. Λεξιλογικός Πίνακας: κρατέω, κρατῶ
Β2. Ετυμολογικά: Παραγωγή επιθέτων από ουσιαστικά (α΄ μέρος): επίθετα τα οποία σημαίνουν αυτόν που ανήκει σε εκείνο που δηλώνει η πρωτότυπη λέξη ή έχει σχέση με αυτό, ύλη ή (σπάνια) χρώμα, τον κατάλληλο για εκείνο που δηλώνει η πρωτότυπη λέξη
Γ1. Γραμματική: Γ΄ κλίση ουσιαστικών: α. καταληκτικά διπλόθεμα φωνηεντόληκτα σε -ις (γεν. -εως) β. καταληκτικά μονόθεμα φωνηεντόληκτα σε -εύς (γεν. -έως) – ουδέτερα ακατάληκτα μονόθεμα οδοντικόληκτα σε (γεν. -ατος)
Γ2. Σύνταξη: Τα είδη των προτάσεων ως προς τους όρους τους: απλές, σύνθετες, ελλειπτικές, επαυξημένες
ΕΝΟΤΗΤΑ 13
Δάμων και Φιντίας (Διόδωρος Σικελιώτης, Βιβλιοθήκη 10.4.3-6, διασκευή)
Α. Κείμενο
Β1. Λεξιλογικός Πίνακας: ὁ τύραννος
Β2. Ετυμολογικά: Παραγωγή επιθέτων από ουσιαστικά (β΄ μέρος): επίθετα τα οποία σημαίνουν πλησμονή, χρόνο ή μέτρο
Γ1. Γραμματική: Απαρέμφατα και μετοχές ε.φ. βαρύτονων ρημάτων
Γ2. Σύνταξη: 1. Το απαρέμφατο 2. Η μετοχή
ΕΝΟΤΗΤΑ 14
Ένα άδικο παράπονο (Μύθος του Αισώπου, διασκευή)
Α. Κείμενο
Β1. Λεξιλογικός Πίνακας: ἄρχω
Β2. Ετυμολογικά: Παραγωγή επιθέτων από ρήματα (α΄ μέρος): κυρίως ρηματικά επίθετα με καταλήξεις -τέος, -τος
Γ. Γραμματική: 1. Γ΄ κλίση ουσιαστικών: α. ακατάληκτα διπλόθεμα οδοντικόληκτα σε -ων (γεν. -οντος) β. καταληκτικά μονόθεμα οδοντικόληκτα σε -ας (γεν. -αντος) 2. Οριστική ενεστώτα και μέλλοντα μ.φ. βαρύτονων ρημάτων 3. Οριστική μέλλοντα ρ. εἰμί
ΕΝΟΤΗΤΑ 15
Η μεταμόρφωση του Λευκίππου (Ἀντωνῖνος Λιβεράλις, Μεταμορφώσεων Συναγωγή 17, διασκευή)
Α. Κείμενο
Β1. Λεξιλογικός Πίνακας: φύω
Β2. Ετυμολογικά: Παραγωγή επιθέτων από ρήματα (β΄ μέρος)
Γ. Γραμματική: Οριστική παρατατικού και αορίστου μ.φ. βαρύτονων ρημάτων
ΕΝΟΤΗΤΑ 16
Το θλιβερό τέλος ενός τυράννου (Αἰλιανός, Ποικίλη Ἱστορία 6.12, διασκευή)
Α. Κείμενο
Β1. Λεξιλογικός Πίνακας: ἡ θάλαττα / θάλασσα
Β2. Ετυμολογικά: Παραγωγή επιθέτων από επιρρήματα
Γ. Γραμματική: Οριστική παρακειμένου και υπερσυντελίκου μ.φ. βαρύτονων ρημάτων
ΕΝΟΤΗΤΑ 17
Ένα διδακτικό παράδειγμα από τη φύση (Μέγας Βασίλειος, Ὁμιλίαι εἰς τὴν Ἑξαήμερον 7.3)
Α. Κείμενο
Β1. Λεξιλογικός Πίνακας: ἡ σάρξ
Β2. Ετυμολογικά: Παραγωγή επιρρημάτων: τοπικά, τροπικά, ποσοτικά, χρονικά
Γ1. Γραμματική: Απαρέμφατα και μετοχές μ.φ. βαρύτονων ρημάτων
Γ2. Σύνταξη: 1. Το υποκείμενο του απαρεμφάτου: ταυτοπροσωπία – ετεροπροσωπία 2. Το υποκείμενο της μετοχής: συνημμένη – απόλυτη
ΕΝΟΤΗΤΑ 18
Η ειλικρίνεια ανταμείβεται (Μύθος του Αισώπου, διασκευή)
Α. Κείμενο
Β1. Λεξιλογικός Πίνακας: ἡ δίκη
Β2. Ετυμολογικά: Επαναληπτικές ασκήσεις
Γ. Γραμματική – Σύνταξη: Επαναληπτικές ασκήσεις
ΕΠΙΜΕΤΡΟ
I. Παράλληλα κείμενα
ΙΙ. Το λεξιλόγιο των κειμένων
ΙΙΙ. Αρχικοί χρόνοι ρημάτων
ΙV. Συγκεντρωτικοί πίνακες φαινομένων (Γραμματική – Σύνταξη – Ετυμολογία)ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΚΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΕΝΤΑΞΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΤΗΣ ΒΙΚΥΣ ΣΙΑΜΑΝΤΑ


ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ


Σε ένα ενταξιακό πλαίσιο οι ρόλοι ανάμεσα σε γενικό και ειδικό παιδαγωγό τίθενται υπό διαπραγμάτευση. Επομένως, δεν υπάρχουν ιεραρχικές σχέσεις. Ένας ενταξιακός παιδαγωγός φέρει, λοιπόν, τα εξής χαρακτηριστικά (Ντεροπούλου- Ντέρου, 2011):


Παι-Ζωντας με το παιδί μέσα μας

της Δρος Αριστονίκης Θεοδοσίου-Τρυφωνίδου

Φιλόλογος Ερμής
Έχω την χαρά να σας παρουσιάσω το τέταρτο μου βιβλίο που μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Upbility.
Το βιβλίο περιλαμβάνει εικαστικές και άλλες δραστηριότητες για παιδιά και μεγάλους που νιώθουν σαν παιδιά. Το παιχνίδι είναι η δουλειά του παιδιού. Μέσα από το παιχνίδι το παιδί εκφράζεται, ενεργοποιείται, εξελίσσεται, κοινωνικοποιείται και αντιλαμβάνεται τον εαυτό του και τους άλλους (Batllori, 2003).
Το παρόν ψηφιακό βιβλίο αποτελεί ένα πλούσιο εγχειρίδιο δραστηριοτήτων κυρίως για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας με δομημένες προτάσεις σε μορφή φύλλων εργασίας.
Το εγχειρίδιο καλύπτει ένα ευρύ πλήθος δεξιοτήτων όπως: δραστηριότητες για να αντιμετωπιστούν συναισθηματικές δυσκολίες, για συγκέντρωση και προσοχή ΔΕΠ-Υ, θετικής παρακίνησης προς τη μάθηση, για τη συναισθηματική ανασφάλεια, για την αυτοπεποίθηση, ψυχική ανθεκτικότητα, για τον συναισθηματικό δεσμό γονιών-παιδιών, για χαλάρωση, κ.α. Περιλαμβάνει επίσης 31 βιωματικές ασκήσεις Εικαστικής θεραπείας και 22 δραστηριότητες Δημιουργικής παρακίνησης καθώς και δυο ψυχολογικά παραμύθια!
Κάθε δραστηριότητα, εκτός των άλλων, περιλαμβάνει, ηλικιακή ομάδα, αναλυτικές οδηγίες, προτεινόμενο χρόνο υλοποίησης, ερωτήσεις και χρησιμότητα. Αποτελείται από 230 σελίδες με σύντομο θεωρητικό υπόβαθρο και πάνω από 190 διαφορετικές δραστηριότητες. Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, θεραπευτές και γονείς.


Το Αναφορικό της Ομηρικής Παρομοίωσης (ΜΕΡΟΣ Α’)


τοῦ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡ. ΚΑΤΣΟΥΛΗ
Πτυχιούχου Κλασσικῆς Φιλολογίας Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
MSc Ἐφηρμοσμένης Παιδαγωγικῆς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
Ὑπ. Δρος(Dph) Κλασσικῆς Φιλολογίας Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

 
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ


Οι παρομοιώσεις είναι από τα πλέον σημαντικά χαρακτηριστικά της επικής τέχνης. Χρησιμεύουν στο να εξηγούν με παραδείγματα γεγονότα σχετικά με την εμφάνιση, τον ήχο, την απόσταση, τον χρόνο, τη φυσική ή ψυχική κατάσταση. Διακρίνουμε στον Όμηρο δύο είδη:

1. τις απλές παρομοιώσεις και

2. τις μακρές ή περιγραφικές παρομοιώσεις.

Οι απλές παρομοιώσεις είναι κατά κανόνα μονολεκτικές και εισάγονται στο κείμενο με ομοιωματικά μόρια ή επίθετα

π.χ σαν αετός, ήταν στο σώμα όμοιος με τους αθανάτους κλπ.


Η θεωρία του Νου και τα άτομα με Αυτισμό


της Δρος Αριστονίκης Θεοδοσίου-Τρυφωνίδου

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ


Η ικανότητα του ατόμου να κατανοεί το νου των άλλων αλλά και τον δικό του αναπτύσεται στην παιδική ηλικία. Σύγχρονες έρευνες ωστόσο δεικνύουν πως τα παιδιά με Αυτισμό δυσκολεύονται να αντιληφθούν νοητικές καταστάσεις. Η δυσκολία των παιδιών με Αυτισμό διαφαίνεται έντονα σε δοκιμασίες που σχετίζονται με την παραπλάνηση. Ακόμη τα παιδιά με Αυτισμό δεν κατανοούν επαρκώς τις πεπειθήσεις καθότι φαίνεται ότι η κατανοήση τους βρίσκεται σε επίπεδο τυπικής ανάπτυξης 6-7 ετών.


Τι είναι η ανακαλυπτική μάθηση;


της Δρος Αριστονίκης Θεοδοσίου-Τρυφωνίδου

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ

Ο νους «κρύβει» μέσα του γνώσεις. Η ανακαλυπτική μάθηση δίνει την δυνατότητα στον νου να ξεκλειδώσει αυτές τις γνώσεις προκειμένου να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα. 

Η ανακαλυπτική μαθηση στηρίζεται στην θεωρία του κριτικού ορθολογισμού. Η θεωρία του κριτικού ορθολογισμού έχει ως αφετηρία υποθέσεις, εικασίες ακόμη κι εκδοχές που μπορούν εν δυνάμει να δώσουν λύση στο πρόβλημα. Στη συνέχεια επαληθεύονται οι υποθέσεις με την αναζήτηση πηγών μάθησης. 


Η ΠΙΟ ΩΡΑΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΙΝΔΑΡΟΥ


της Αγγελικής Μουστάκου
- φιλολόγου


ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ

Ο Πίνδαρος θεωρείται ο εξοχότερος εκπρόσωπος της επινίκιας ποίησης. Η αξία του είχε αναγνωριστεί ήδη απ'την αρχαιότητα και οι Αλεξανδρινοί φιλόλογοι τον συμπεριέλαβαν στον περίφημο Κανόνα των Εννέα Λυρικών Ποιητών. Είνα αξιοσημείωτο πως πάρα πολλοί είν' εκείνοι που που εμμένουν πρωτίστως στο φιλοσοφικό υπόβαθρο των ωδών του και δευτερευόντως στο ποιητικό.


Τα δικά μου, δικά μου και τα δικά σου...δικά μου..!Καλλιόπη Ζιώγου
- ΘεολόγοςΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ

Όλα θέλουμε να τα αλλάξουμε, τα έχουμε βαρεθεί όλα, θέλουμε να δοκιμάσουμε τα πάντα. Επιζητούμε νέες συνήθειες, νέους συντρόφους, θέλουμε να αλλάξουμε ακόμη και τη Φύση γύρω μας. Με τίποτα δεν είμαστε ευχαριστημένοι, όλα επιθυμούμε διακαώς να τα αλλάξουμε, εκτός από ένα..τον εαυτό μας. Εκεί είμαστε ανυποχώρητοι, δεν δεχόμαστε ίχνος καλοπροαίρετης κριτικής, δεν συζητάμε ποτέ πλέον, αν δεν μας υποσχεθεί ο συνομιλητής μας πως θα συμφωνήσει μαζί μας. Ο εαυτούλης μας να’ ναι καλά και όλα τα άλλα, όλοι οι άλλοι να πεθάνουν.


Λόγος για τον αρχαιοελληνικό (και όχι μόνο) λόγοΤου Γαβριήλ Μπομπέτση


ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ

Τι ιδιαίτερο είχαν οι αρχαίοι Έλληνες; Τι τους διαφοροποιεί από τους ανατολικούς λαούς; Τι είναι αυτό που τους έκανε να θέσουν τα θεμέλια του δυτικού πολιτισμού; Τι είναι, με άλλα λόγια, αυτό που γέννησε τη δημοκρατία, τη φιλοσοφία και εν γένει τους τομείς του πνεύματος;


ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΤΗΣ ΒΙΚΥΣ ΣΙΑΜΑΝΤΑ


ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣΗ σχολική κουλτούρα αποτελεί έναν από τους πιο καθοριστικούς παράγοντες για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης των μαθητών με αναπηρία στο γενικό σχολείο.


Με Εξαιρετική Επιτυχία η Έκθεση Βρετανικών Πανεπιστημίων "BRITISH OPENDAYS"

Οι Καλύτεροι Μαθητές της Ελλάδας στα Καλύτερα Πανεπιστήμια της Ευρώπης 
 


Αθήνα, 17.10.2017. 
 
Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία η Έκθεση Βρετανικών Πανεπιστημίων BRITISH OPENDAYS που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, 14 Οκτωβρίου, στο RADISSON BLU PARK Hotel. Εκατοντάδες μαθητές, φοιτητές και γονείς είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά τους εκπροσώπους διακεκριμένων Πανεπιστημίων της Μεγάλης Βρετανίας και να ενημερωθούν για τα προσφερόμενα προγράμματα σπουδών τόσο σε Προπτυχιακό όσο και σε Μεταπτυχιακό επίπεδο.


Το πρόβλημα σε θετικό πλαίσιο: Η Τεχνική της Αναπλαισίωσης


Της Δρος Αριστονίκης Θεοδοσίου-Τρυφωνίδου

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ

Πολλοί εκπαιδευτικοί ή και γονείς προβληματίζονται για τα κίνητρα αλλά και την νοηματοδότηση της συμπεριφοράς της δικής τους και των άλλων. Τι κίνητρα έχει ένα παιδί που εμφανίζει μια προβληματική συμπεριφορά όταν την εμφανίζει; Ποιο είναι το νόημα αυτής της συμπεριφοράς; Ο χώρος και ο τρόπος έκφρασης μιας συμπεριφοράς ενδεχομένως να δίνει φως για την ερμηνεία και την νοηματοδότηση της συμπεριφοράς. 


Παιδί: Να Μάθει Ξένη Γλώσσα, Πριν τη Μητρική του;τοῦ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡ. ΚΑΤΣΟΥΛΗ
Πτυχιούχου Κλασσικῆς Φιλολογίας Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
MSc Ἐφηρμοσμένης Παιδαγωγικῆς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
Ὑπ. Δρος(Dph) Κλασσικῆς Φιλολογίας Πανεπιστημίου ἈθηνῶνΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Από το 1993 η Αγγλική Γλώσσα διδάσκεται στις Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις του δημοτικού για τρεις ώρες την εβδομάδα αρχικά σε 4θέσια σχολεία και πάνω. Το 2003 η διδασκαλία επεκτάθηκε και στη Γ΄ Δημοτικού για ίσο αριθμό ωρών. Το σχολικό έτος 2011-2012 αρχικά πιλοτικά και το 2016 πλέον οριστικά αποφασίζεται ότι η διδασκαλία των Αγγλικών θα ξεκινά από την Α' Δημοτικού από τη δε Γ' Δημοτικού η διδασκαλία αυτής θα γίνεται με συστηματικότερο τρόπο. Δεύτερη ξένη γλώσσα θα εισάγεται στην Ε' τάξη, σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας πλέον και στα τετραθέσια δημοτικά σχολεία.. Ως δεύτερη ξένη γλώσσα στην Ε΄ και την Στ΄ τάξη θεσπίζεται να είναι είτε η γαλλική είτε η γερμανική.

Ωστόσο βασανιστικά ερωτήματα υπάρχουν στον κάθε ένα λογικό άνθρωπο. Γιατί η πολιτεία υιοθέτησε τόσο άμεσα και πλήρως τις επιταγές των ξενόγλωσσων πτυχιούχων για την τάχα από νωρίς δέουσα διδασκαλία των ξένων γλωσσών; Μη και μια τέτοια υιοθέτηση αποβαίνει παιδαγωγικώς μη ορθή; Μη και κρύβονται πίσω από αυτήν την κίνηση συντεχνιακές σκοπιμότητες και οφέλη ή και φεύ πολιτικές αλλοιώσεως της ελληνικής γλώσσας από σκοτεινούς κύκλους; Τα ερωτήματα είναι εύλογα: 


ΑΡΩΜΑ JOHANN WOLFGANG GOETHE


της Αγγελικής Μουστάκου
- ΦιλολόγουΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ


Θεωρώ πως ο Goethe θαύμασε την τελειότητα της ελληνικής τέχνης σε όλους τους τομέίς, με έναν τρόπο ουσιαστικό και βαθύ, τέτοιον που μοιάζει με δυνατή αγάπη. Γεννήθηκε στη Φραγκφούρτη, στις 28 Αυγύστου 1749. Το 1765 πήγε στη Λειψία για να σπουδάσει νομικά και να μοιάσει στον νομομαθή πατέρα του. Αλλά η φύση του ήταν άλλη κι άλλα λαχταρούσε το πνεύμα του. Συναναστράφηκε με καλλιτέχνες και δεν χόρταινε να κάνει παρέα με ζωγράφους. Όσο σπούδαζε νομικά έγραφε παράλληλα και λυρικά ποιήματα. Το πάθος του για την τέχνη δεν μπορούσε να μείνει κρυφό.


ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (9η ενότητα)της Θεοδώρας Ανδρέσα
- Φιλολόγου

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ
Ο θάνατος του Σωκράτη, Cignaroli, Giambettino, 1706-1770

Στο έργο του Κρίτων ο Πλάτων παρουσιάζει τα επιχειρήματα που προέβαλε ο Σωκράτης αποκρούοντας τις προτάσεις των φίλων του να δραπετεύσει πριν από την εκτέλεση της θανατικής ποινής που του επιβλήθηκε από το δικαστήριο της Ηλιαίας (399 π.Χ.). Η κατηγορία που οδήγησε τον Σωκράτη στην καταδίκη ήταν ότι πίστευε σε άλλους θεούς από εκείνους που τιμούσε η πόλη του και ότι διέφθειρε τους νέους. Η δικαιολόγηση της άρνησής του να δραπετεύσει ήταν δύσκολη, καθώς οι φίλοι του υποστήριζαν ότι η δραπέτευσή του δε θα αποτελούσε αδικία αλλά θεραπεία μιας αδικίας. Στο απόσπασμα που ακολουθεί ο Σωκράτης παρουσιάζει τους νόμους προσωποποιημένους να του υποβάλλουν ερωτήματα σχετικά με τις συνέπειες μιας ενδεχόμενης δραπέτευσής του.Ο Ηθικός Χαρακτήρας (ΜΕΡΟΣ Β')

 
 
Κύριλλος Κ. Αφεντουλίδης
 
επιμελεία τοῦ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡ. ΚΑΤΣΟΥΛΗ
Πτυχιούχου Κλασσικῆς Φιλολογίας 
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ
Σάντρο Μποτιτσέλι, Η Συκοφαντία του Απελλή, π. 1495, Πινακοθήκη Ουφίτσι. Έργο βασισμένο σε περιγραφή έργου του Απελλή, όπως αυτή δίνεται από τον Λουκιανό.


Ο ηθικός χαρακτήρ, η ομοιόμορφος δηλ. σταθερά ηθική διάθεσις και ενέργεια του ανθρώπου δεν είναι απλή τις φυσική εκδήλωσις της ιδιοφυίας και ιδιοσυγκρασίας εκάστου, αλλ’ είναι έργον και καλλιτέχνημα της ελυθέρας και λογικής ενεργείας του ανθρώπου, ως μαρτυρεί η πείρα, ήτις δεικνύει σαφώς, ότι όπως πάσα φυσική ικανότης και ευφυία δια της ασκήσεως τελειοποιείται και γίνεται δεξιότης, ούτω και ο χαρακτήρ δια καταλλήλου μορφώσεως και ανατροφής βαθμηδόν διαμορφούται και διαπλάττεται. Το ζήτημα όμως είναι πώς δυνάμεθα να επιτύχωμεν τοιαύτην της βουλήσεως ημών κατεύθυνσιν, ώστε να ενεργή αύτη πάντοτε επί του αυτού ζητήματος κατά τον αυτόν τρόπον.


Πώς διακρίνουμε την δυσκολία προσαρμογής από την ομαλή συμπεριφορά


της Δρος Αριστονίκης Θεοδοσίου-Τρυφωνίδου


ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ


Επιχειρώντας να διακρίνει κανείς τις δυσκολίες προσαρμογής από την ομαλή συμπεριφορά ακολουθεί δύο είδη κριτηρίων: τα λειτουργικά και τα στατιστικά.

Όσον αφορά τα λειτουργικά κριτήρια εξετάζουμε κατά πόσον μια συμπεριφορά έχει ή όχι δυσάρεστες επιπτώσεις στη ζωή του παιδιού ή του εφήβου. Στην ουσία δηλαδή εξετάζουμε την ενδοπροσωπική και την διαπροσωπική προσαρμογή του. 


ΣΤΑΔΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ

ΤΗΣ ΒΙΚΥΣ ΣΙΑΜΑΝΤΑ

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ


Τα παιδιά οικοδομούν την αντίληψη τους για τη γραπτή γλώσσα σε μια εξελικτική πορεία που μπορεί εύκολα να γίνει αισθητή σε όλα. Τα στάδια εξέλιξης της γραφής έχουν περιγραφεί από τους Clay (1975), Ferreiro & Teberosky (1982), Temple et al (1993), Wortham Sue (2006) και είναι τα εξής:


Ο Ηθικός Χαρακτήρας (ΜΕΡΟΣ Α')Κύριλλος Κ. Αφεντουλίδης
επιμελεία τοῦ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡ. ΚΑΤΣΟΥΛΗ
Πτυχιούχου Κλασσικῆς Φιλολογίας 
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν


ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣΧαρακτήρ[1] είναι ο μόνιμος τρόπος του νοείν και βούλεσθαι και πράττειν, η ιδιότης δηλαδή εκείνη και ο ιδιαίτερος και συνήθης τρόπος τον οποίον έχει έκαστος εν τη ζωή του, εν τη ενεργεία του ανάλογος πάντοτε προς την ηλικίαν του, το φύλον, εις το οποίον ανήκει, την ιδιοσυγκρασίαν και ιδιοφυίαν του. Ο χαρακτήρ είναι το τιμιώτερον εξ όλων των ανθρωπίνων προτερημάτων. Αλλ’ ο χαρακτήρ είναι και ο σπουδαιότατος σκοπός ενός εκάστου καθώς η ύπαρξις ενός ιδεώδους χαρακτήρος ή η προσέγγισις προς τούτον εξασκεί μεγίστην επιρροήν μιας ευτυχούς ανθρώπινης ζωής. Πόθεν όμως αποκτάται; Εκ του αντικειμένου της ημετέρας εκλογής[2] ή απορρίψεως. Ομοιάζομεν εν τω σημείω τούτω τα έντομα, τα οποία από των ανθέων και φυτών παρά των οποίων ζώσι λαμβάνωσι και το χρώμα. Όπως εκείνα ούτω και ημείς γινόμεθα όμοιοι προς την πνευματικήν μας τροφήν, όμοιοι προς τα δημιουργήματα τα οποία εν τη καρδία μας ζώσιν. Εκάστη ενέργεια της ζωής μας, έκαστος σύνδεσμος ιδεών είναι εγκεχαραγμένος βαθύτατα εν τη ψυχή μας είναι γεγραμμένος δια χαλυβδίνης τρόπον τινά γραφίδος εν τω εσωτερικώ μας.


Η Γλώσσα Διαμορφώνει το Ήθος του Κοινωνικού Ανθρώπου


Κωνσταντίνου Λουκά
 
επιμελεία 
Νικολάου Γεωρ. Κατσούλη
- φιλολόγου


Αι ανάγκαι εις τας οποίας εκ φύσεως είναι καθυποβεβλημένοι οι άνθρωποι, κατηνάγκασαν αυτούς να μένουν στο αυτό μέρος συζώντες προς αμοιβαίαν βοήθειαν. Αλλά δυσκολώτατον και σχεδόν αδύνατον θα ήταν να λαμβάνωσι οι άνθρωποι παρ’ αλλήλων ταύτην την βοήθειαν, εάν δεν είχον σημεία τινά, δια των οποίων θα εδύναντο να φανερώσωσι προς αλλήλους τας διαθέσεις της ψυχής των και τας χρείας των. Η ανάγκη λοιπόν αύτη καθυποχρέωσεν αυτούς, πρώτον μεν να μεταχειρισθώσιν ανάρθρους τινάς φωνάς, έπειτα δε διάφορα του σώματος σχήματα και τελευταίον τας λέξεις, αίτινες είναι ο άριστος διερμηνεύς των εννοιών και των της ψυχής βουλευμάτων. Ούτος δε ωνομάσθη «Γλώσσα», διότι αύτη είναι το κυριώτερον αυτού όργανον.


Μήπως έχει Μαθησιακές Δυσκολίες αυτό το παιδί;


της Δρος Αριστονίκης Θεοδοσίου-Τρυφωνίδου

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ


Σε μια παραλία περπατούσε ένας μπαμπάς με την επτάχρονη κόρη του. Το κοριτσάκι ήταν ανήσυχο καθότι έψαχνε απεγνωσμένα να βρει κοχύλια, γυαλιστερές πετρούλες και αστερίες.


Ο δαίμονας του λάθους στη σχολική πράξηΤου Γαβριήλ Μπομπέτση


ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ

Έχουμε ανατραφεί έτσι ώστε να αντιμετωπίζουμε με φόβο και δυσμένεια την αποτυχία και το λάθος στη σχολική πράξη. Υπαίτιοι για το φόβο αυτό και τη δυσμένεια είναι σε μεγάλο βαθμό το οικείο περιβάλλον μας καθώς και το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα. Αλλά όχι μόνο. Ο αρκετά εγωκεντρικός χαρακτήρας της ανθρώπινης φύσης, επίσης, δεν αποδέχεται εύκολα την αστοχία. Ιδιαίτερα αν δεν έχει εξασκηθεί σε αυτό, αν δεν έχει δεχτεί μάθημα ζωής.


ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (Αίτια πολέμου)ΕΚΘΕΣΗ Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ


ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ


ΚΕΙΜΕΝΟ


Αίτια πολέμου

Ο πόλεμος είναι ηθικά και πολιτικά απαράδεκτος. Ηθικά, γιατί με τον πόλεμο καταστρέφεται η ζωή και ο πολιτισμός, καταρρακώνεται η ανθρώπινη αξιοπρέπεια και επικρατούν το μίσος και η κακία. Πολιτικά, γιατί καταργούνται ανθρώπινα δικαιώματα και στις σχέσεις των ανθρώπων δεν επικρατεί ο διάλογος, η συνεννόηση και η αλληλοκατανόηση, αλλά και η δύναμη που διαθέτει ο ισχυρότερος, για να επιβάλει με τη βία τη θέλησή του στους άλλους. Γι’ αυτό η ανθρωπότητα στο σύνολό της καταδικάζει τον πόλεμο.


ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΗ Ή ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΕΓΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ;

ΤΗΣ ΒΙΚΥΣ ΣΙΑΜΑΝΤΑ


ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ«Θα μάθει να διαβάζει και να γράφει; Πώς θα πάει στο Δημοτικό; Πιάνει στραβά το μολύβι; Πώς θα μάθει να γράφει έτσι;», αυτές είναι κάποιες από τις ερωτήσεις που γονείς θέτουν στους νηπιαγωγούς από την πρώτη ημέρα του σχολείου. 


Σχολική κοινότητα σε κρίση: Πώς αντιμετωπίζεται ένα γεγονός κρίσης;Της Δρος Αριστονίκης Θεοδοσίου-Τρυφωνίδου

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ


Ένα απρόβλεπτο γεγονός που επισυμβαίνει στο σχολικό πλαίσιο ενδέχεται να έχει την δύναμη να επηρεάσει ολόκληρη την σχολική κοινότητα. Κάποιες κατηγορίες γεγονότων κρίσης είναι οι ακόλουθες: 


Στρατηγικές Διδασκαλίας: Τεχνικές για να γίνεται το μάθημα ενδιαφέρον για τους μαθητές


της Δρος Αριστονίκης Θεοδοσίου-Τρυφωνίδου
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ


Οι στρατηγικές διδασκαλίας είναι τρόποι διδακτικής δράσης και χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:τις καθοδικές και τις ανοδικές. Οι ανοδικές κινούνται από το μερικό στο ολικό, δηλαδή επαγωγικά ενώ οι καθοδικές κινούνται από το ολικό στο μερικό, δηλαδή απαγωγικά.


Ω..ΤΙ ( ΚΑΚΟΣ ) ΚΟΣΜΟΣ ΜΠΑΜΠΑ..!!Καλλιόπη Ζιώγου
- Θεολόγος
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ

Παραφράζοντας τον τίτλο του βιβλίου του Κώστα Μουρσελά « Ω, τι κόσμος μπαμπά! » και ζώντας γύρω μου, με τόση ζηλοφθονία και κακία, δεν έχω παρά κάτι τέτοιο να αναφωνήσω. Το να είσαι ειλικρινής με τους συνανθρώπους σου κατάντησε κουσούρι. Έχουν διαστραφεί σχεδόν τα πάντα. Και όλα ξεκινούν από τον καθένα μας. Δείτε τα βλέμματα όλων δίπλα μας. Οι παλιοί λένε « τα μάτια είναι ο καθρέπτης της ψυχής », γεγονός, πέρα για πέρα αληθινό. Όταν σκέφτεσαι κακοπροαίρετα αργά ή γρήγορα θα φανεί, θα εκδηλωθεί πρωτίστως από τον τρόπο που κοιτάς και μετά από τον τρόπο που μιλάς.Πώς ενδυναμώνουμε τα παιδιά;της Δρος Αριστονίκης Θεοδοσίου-Τρυφωνίδου


ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ


Να κοιτάς από το παράθυρο τα παιδιά της γειτονιάς να παίζουν. Να κοιτάς από το παράθυρο και το δικό σου παιδί να κλωτσάει την μπάλα και να γελάει παίζοντας με τα άλλα παιδιά και ένα μητρικό ένστικτο να σε παρακινεί να σωπάσεις για να ακούσεις τι λένε τα παιδιά μεταξύ τους.


ΝΑ ΜΗΝ ΠΛΗΓΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΜΟΡΦΙΑτης Αγγελικής Μουστάκου
- Φιλολόγου


ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ

Πέρασα έξω απ'το Αρχαιολογικό Μουσείο της Θεσσαλονίκης και είδα που προστέθηκαν εκεί αντίγραφα απ'τα αγάλματα των Μαγεμένων της Θεσσαλονίκης. Το πρώτο που σκέφτηκα είναι γιατί στήθηκαν σ'αυτό το Μουσείο και όχι στον αρχαιολογικό χώρο της ρωμαϊκής αγοράς - εκεί όπου υπήρχαν και τ' αυθεντικά πριν κλαπούν. Εξάλλου λειτουργεί πλέον κι εκεί ένα καινούριο όμορφο Μουσείο. Η αλήθεια είναι πως αυτή η σκέψη μου εκτοπίστηκε σχετικά γρήγορα από πολλές άλλες. Με πήρε το παράπονο που η πατρίδα μου έχει μάθει να συμβιβάζεται με αντίγραφα. Όλο σε καλούπια μπαίνουμε και ξεχάσαμε σχεδόν την γνώση που υπήρχε μέσα στ' αληθινά αγάλματα και στις αληθινές δημιουργίες. Γκρινιάζουμε για την πολιτιστική κληρονομιά που μας έκλεψαν - αλλά νομίζω πως πιο πολύ για την γκρίνια το κάνουμε. Αν ήταν για τον πολιτισμό θα φαινόταν μέσα στις σύγχρονες μάχες μας,στις σύγχρονες δημιουργίες και γνώσεις μας. Αλλά εμείς προτιμούμε να είμαστε περήφανοι για 'κείνο που υπήρξαν οι πρόγονοί μας κι αυτό δίχως βασανισμένες γνώσεις κι απόψεις αλλά με την αλαζονία της ημιμάθειας και την ευκολία της αδιαφορίας. Οι ξένοι παίρνουν τους μύθους μας και πλάθουν λογοτεχνία όπως ταιριάζει στην δική τους θέαση-εμπνεύσεις που γίνονται ταινίες κι εμείς τρέχουμε να τις δούμε και παραχαράζεται οικτρά ο αυθεντικός μας τρόπος μέσα στην πολλή συνάφεια της πολιπολιτισμικής εποχής μας.


ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗΤΗΣ ΒΙΚΥΣ ΣΙΑΜΑΝΤΑ


ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ

Η οριοθέτηση της συμπεριφοράς σε μια τάξη τάξη ίσως είναι ένα από τα πιο δύσκολα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί, μέσα στις πολυπληθείς και ανομοιογενείς μαθητικούς πληθυσμούς όπου διδάσκουν.


Γράφοντας τις Πρώτες μου Προτάσεις (Α' & Β' Δημοτικού)του Νικολάου Γεωρ. Κατσούλη
- Φιλολόγου, Παιδαγωγού

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ


Ο Πιαζέ υποστήριξε την ιδέα ότι η νοημοσύνη αναπτύσσεται σε μια σειρά από στάδια τα οποία σχετίζονται με την ηλικία και είναι προοδευτικά, επειδή το ένα στάδιο πρέπει να ολοκληρωθεί προτού επέλθει το επόμενο. Για κάθε στάδιο ανάπτυξης το παιδί σχηματίζει μια άποψη για την πραγματικότητα στη συγκεκριμένη ηλικιακή περίοδο στην οποία βρίσκεται. Στο επόμενο στάδιο το παιδί πρέπει να διατηρήσει το προηγούμενο επίπεδο των ψυχικών ικανοτήτων, για να ανοικοδομήσει έννοιες. Ο Πιαζέ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η πνευματική ανάπτυξη είναι μια ανοδική επεκτεινόμενη σπείρα, στην οποία τα παιδιά πρέπει συνεχώς να τροποποιούν τις ιδέες που είχαν σχηματίσει στο προηγούμενο στάδιο και να τις αντικαθιστούν με νέες υψηλότερες έννοιες που απαιτούνται στο επόμενο επίπεδο. 


Ο ιδανικός έρωτας του Κίρκεγκωρ


Ο ιδανικός έρωτας του Κίρκεγκωρ στο έργο του Είτε-Είτε, σε διάλογο με τον ΠλάτωναΔρ. Παραγιουδάκη Γεωργία


ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣΗ «θεία μανία» για την οποία κάνει λόγο ο Πλάτων στο Φαίδρο, η «γιγνόμενη ἀπό θεῶν»,[1]είναι η θεϊκή τρέλα, που μόνο η ευσυγκίνητη ψυχή μπορεί να βιώσει, η οποία συγκλονίζεται ενώπιον αυτής της ανέκφραστης πλησμονής.[2] Ως εκ τούτου, συχνά θεωρείται παράφρων ο φιλόσοφος που βυθίζεται στην εκστατική «θεωρία»,[3] που έχει συναίσθημα «ἐκ τῆς φρίκης μεταβολή τε καὶ ἱδρώς καὶ θερμότης ἀήθης».[4] Ο « ἵμερος» τον καταλαμβάνει, τον μεταρσιώνει και τον αναβιβάζει σε σφαίρες όπου αντικρίζει το ποθητό.[5]
Το σύνδρομο « Έχω χρήματα αγοράζω ασφάλεια»


της Δρος Αριστονίκης Θεοδοσίου-ΤρυφωνίδουΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ

Είναι κοινώς αποδεκτό πώς το χρήμα τουλάχιστον σου εξασφαλίζει την ψευδαίσθηση του οτι μπορείς να ελέγχεις ακόμη και το απροσδόκητο, την ίδια την αβεβαιότητα. Όμως, η ανασφάλεια έχει εσωτερική ρίζα όχι εξωτερική. Και αυτή η εσωτερική ανασφάλεια γεννά αισθήματα κατωτερότητας που το χρήμα ντύνει με μια ελεεινή ψευδόανωτερότητα. Στην ουσία, τα συσσωρευμένα αισθήματα κατωτερότητας καταλήγουν να οδηγήσουν τον άνθρωπο να κάνει αντισταθμιστική κίνηση προς αισθήματα ψευδόανωτερότητας. Ο ψευδοανώτερος άνθρωπος έχει διαπαιδαγωγηθεί με τέτοιον τρόπο ώστε να μην μπορεί να είναι ανεξάρτητος. Κρινει τους άλλους με ευκολία ενώ ότι δεν είναι ο ίδιος είναι αδύνατον να είναι άλλος. Έτσι εκμεταλλεύεται και χειρίζεται τους γύρω του για να αναπληρώσουν τις αδυναμίες του. Μονιμως, αναζητεί τη δύναμη που θα τον καθιστά ικανό να ελέγχει και να κυριαρχεί.


Διδώ: Μια καταραμένη βασίλισσα
της Χριστίνας Σμαραγδάκη
- φιλολόγουΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ


Η ιστορία της βασιλοπούλας Διδώς, που κατάφερε μόνη της να κατακτήσει τα πάντα και να τα χάσει εν ριπή οφθαλμού εξαιτίας ενός άνδρα, αν και άκρως συνταρακτική, παραμένει για πολλούς άγνωστη.

Πρόκειται για την κόρη του βασιλιά της Τύρου η οποία κληρονόμησε από τον πατέρα της το θρόνο για να τον μοιραστεί με το σύζυγο της Σιχαίο, ιερέα του Ηρακλή. Ωστόσο, από την αρχή ακόμα στέκεται άτυχη στο γάμο της, καθώς ο αδερφός της Πυγμαλίων προχωρεί στη δολοφονία του Σιχαίου ώστε να ανέβει ο ίδιος στο θρόνο και να κρατήσει μονάχος τα γκέμια της εξουσίας. Η βασιλοπούλα Διδώ τότε, μη έχοντας πολλές επιλογές, αλλά με αποσκευές την εξαίρετη ευφυΐα της και τους θησαυρούς του νεκρού άνδρα της, φτάνει στις ακτές της Λιβύης συνοδευόμενη από κάποιους πιστούς της Τύριους και μερικούς δούλους. Στο μέρος όπου προσάραξε το πλοίο της αποφασίζει, και πετυχαίνει να χτίσει ξανά την πόλη της, αναγεννώμενη από τις στάχτες της, δείχνοντας για άλλη μια φορά την ευστροφία της. Όταν ο βασιλιάς της Λιβύης, Ιάρβας, απάντησε στο αίτημα για δημιουργία νέας δικής της πόλης σε μια ακτή της περιοχής, πως μπορεί να χτίσει μεν την πόλη που επιθυμεί, με απαράβατο όρο, όμως, η πόλη αυτή να μην ξεπερνά σε έκταση το τομάρι ενός βοδιού, εκείνη κατάφερε να χτίσει όντως μια πόλη τέτοιας έκτασης. Σκεπτόμενη έξυπνα και συγχρόνως πονηρά, η Διδώ έκοψε ένα τομάρι βοδιού σε λεπτές λωρίδες, τις ένωσε και εκτείνοντας τες έφτιαξε τα σύνορα μιας περιοχής τέτοιας, που αρκούσε για να χτιστεί ολόκληρη η Καρχηδόνα και η ακρόπολη της, Βύρσα, η οποία πήρε την ονομασία της από το βύρσο, το τομάρι του βοδιού. Ο Ιάρβας, όπως κι όλοι οι άλλοι, δε μπόρεσε παρά να θαυμάσει τη γυναίκα αυτή με την τόση σπιρτάδα και τη ζήτησε σε γάμο. Η Διδώ, έχοντας επιλέξει να παραμείνει για πάντα πιστή στη μνήμη του νεκρού συντρόφου της Σιχαίου, απορρίπτει την πρόταση αυτή, όπως και δεκάδες άλλες προτάσεις που έγιναν από βασιλείς γειτονικών κι όχι μόνο περιοχών, όπως μας αναφέρει χαρακτηριστικά κι ο Βιργίλιος στο τέταρτο βιβλίο της Αινειάδας. Κατά μία εκδοχή, η βασιλοπούλα προτίμησε να βάλει τέλος στη ζωή της προκειμένου να μην αναγκαστεί να παντρευτεί το βασιλιά Ιάρβα, προδίδοντας έτσι τη μνήμη του νεκρού άνδρας της.


Η πλατωνική προσέγγιση της ποίησης: Πολιτεία ΙΙ, ΙΙΙ και Χ.


 
της Ιωάννας Φάφκα
- φιλολόγουΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ


ΠΟΛΙΤΕΙΑ Η’ ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΙΟΥ

Στην Πολιτεία ή Περί Δικαίου ο πλατωνικός Σωκράτης και οι συνομιλητές του επιχειρούν να απαντήσουν στο ερώτημα «περὶ τοῦ ὅντινα τρόπον χρὴ ζεῖν» (352d) προσεγγίζοντας την έννοια της δικαιοσύνης. Κατά τη διάρκεια του διαλόγου και με την θεωρητική οικοδόμηση από μέρους τους μιας νέας πολιτείας εκ του μηδενός, αναφέρονται σε μια πληθώρα θεμάτων, στο επίκεντρο των οποίων βρίσκεται μεταξύ άλλων και η εκπαίδευση, η οποία με τη σειρά της φέρνει στην επιφάνεια την θέση της ποιητικής τέχνης στα πλαίσιά της. Τα βιβλία στα οποία οι συνομιλητές πραγματεύονται άμεσα το θέμα της ποίησης είναι το δεύτερο, το τρίτο και το δέκατο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι αναφορές σε ποιητές περιορίζονται μόνο σε αυτά. Στην ανάλυση, που ακολουθεί, γίνεται μια προσέγγιση του εν λόγω ζητήματος στα συγκεκριμένα βιβλία, προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα, τα οποία θα μας επιτρέψουν να διαμορφώσουμε μια εναργέστερη εικόνα για τις πλατωνικές αντιλήψεις σχετικά με το θέμα αυτό.


ΨΗΦΙΔΕΣ ΑΠ'ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΛΥΡΙΚΟΥ ΒΙΟΥ ΤΟΥ Α. ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ
της Αγγελικής Μουστάκου
- φιλολόγου

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ


Ιδιαίτερη είναι η φύση του Άγγελου Σικελιανού. Καθαρά ποιητική-συνεπώς πνέει πέρα από τα καλούπια του συνηθισμένου και του αναμενόμενου. Με αγωνίες ασίγαστες και πύρινη αγάπη για την δική του ιδεατή Ελλάδα αποτύπωσε στους πρωτοποριακούς στίχους των ποημάτων του το λαμπερό όραμά του.

Από τον Άγγελο είναι για μένα αρκετοί μερικοί διάσπαρτοι στίχοι που συγκρατώ μελετώντας τον ,για να μου φωτίζουν την διάθεση. Κάθε φορά κάνω στάσεις σε διαφορετικά σημεία των ποιητικών του στοχασμών του -και προϊόντος του χρόνου όλο και σε πιο απρόσμενα σημεία που άλλοτε ίσως και να μην κέντριζαν την προσοχή μου.