Ούλριχ Μπεκ (Ulrich Beck)

Πολιτικός Λόγος (πολιτικό ένθετο του 24grammata.com) Επιμέλεια Μαυροζαχαράκης Μανόλης Πολιτικός Επιστήμονας –Κοινωνιολόγος Αρχισυντάκτης του Πολιτικού Λόγου στα 24γράμματα Σειρά “μεγάλοι στοχαστές”: Ούλριχ Μπεκ (Ulrich Beck) Γερρμανός Πολιτικός Επιστήμονας, κοινωνιολόγος (1944 – 2015) Free ebook- 24grammata.com/ κατηγορία: επιστημονικές μελέτες [κατέβασέτο] Ο Μανόλης Μαυροζαχαράκης έχει παρουσιάσει στη σειρά “μεγάλοι στοχαστές” του 24grammata.com και τα ακόλουθα ...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ / ΠΗΓΗ

via ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ


Ἡ ἐρωτική ζωή στην ἀρχαιότηταὈδυσσέως Γκιλή

Όλες οι εποχές, όλοι οι πολιτισμοί και όλοι οι άνθρωποι, ασχολήθηκαν, ασχολούνται και θα ασχολούνται με τον Έρωτα. Έχουν δοθεί πάρα πολλοί ορισμοί, εξηγήσεις και ερμηνείες, σε τέτοιο βαθμό ώστε δε θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι ο καθένας ταυτίζει τον Έρωτα μ’ αυτό που ο ίδιος αντιλαμβάνεται ότι είναι. Όπως η Φιλοσοφία σε κάθε εποχή αναζητάει τόσο για τον Έρωτα όσο και για κάθε τι που σχετίζεται με την ζωή και την ύπαρξη, αυτό που πραγματικά είναι και όχι τις υποκειμενικές και σχετικές αντιλήψεις.Ὁ ρόλος τοῦ Παιδαγωγού στην ἀρχαιότητατης
Παπαϊωάννου Ελένης

 Α) Ηρωϊκή εποχή


Οι παλαιότερες πληροφορίες για το ρόλο του παιδαγωγού προέρχονται από τα Ομηρικά έπη χωρίς όμως να είναι αρκετά ξεκάθαρες, ώστε να μας οδηγούν σε ασφαλή συμπεράσματα. Στην Ιλιάδα ο Φοίνικας, παιδαγωγός του  Αχιλλέως, όπως τον ονομάζει ο Πλούταρχος και ο Πλάτων, όταν παίρνει το λόγο, στην προσπάθειά του να πείσει τον Αχιλλέα να αφήσει πίσω του τη μάνητα και να βγει στη μάχη, του απευθύνεται με τρυφερότητα και τον συμβουλεύει με στοργή. Του υπενθυμίζει ότι τον φρόντιζε από μικρό και ότι ο ίδιος τον μεγάλωσε σαν παιδί του και πως ο ρόλος του είναι να τον δασκαλεύει και να τον κάνει άριστο στην τέχνη του λόγου και στα έργα του πολέμου.Ὁ ὃρος «Παιδαγωγός» στην γραπτήν παράδοσιν

της
Παπαϊωάννου Ελένης

Ο όρος παιδαγωγός είναι σύνθετο ουσιαστικό που αποτελείται από τις λέξεις «παῖς»  και «ἀγωγός» και σημαίνει το πρόσωπο που συνοδεύει το παιδί  στο σχολείο και γενικότερα το καθοδηγεί και το κατευθύνει, ώστε να συμπεριφέρεται σωστά.Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ


Α. ΛΑΖΑΡΟΥ - Δ. ΧΑΤΖΗΑ΄ ΓΕΝΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ

Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Τὴν περίοδον τῶν 300 περίπου ἐτῶν ἀπὸ τοῦ θανάτου τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου μέχρι τῆς ὑποταγῆς τῆς Αἰγύπτου εἰς τοὺς Ρωμαίους (323 - 31 π.Χ.) ὀνομάζουν ἑλληνιστικούς ἤ ἀλεξανδρινούς χρόνους .

Ὁ πολιτισμὸς τῶν χρόνων αὐτῶν εἶναι συνέχεια τοῦ ἀρχαίου ἑλληνικοῦ. Διὰ τῆς κατακτήσεως τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου ἔπεσεν ὁ φραγμός, ὁ ὁποῖος ἐχώριζε τοὺς Ἕλληνας ἀπὸ τοὺς βαρβάρους, καὶ ἡ Μ. Ἀσία, ἡ Αἴγυπτος, ἡ Συρία καὶ ἡ Μεσοποταμία μέχρι τῶν Ἰνδιῶν ἀνοίγονται εἰς τὸν ἑλλνηνισμόν. Οἱ Ἕλληνες μεταφέρουν εἰς τὰς χώρας αὐτὰς τὸν πολιτισμόν των. Οἱ λαοὶ τῆς Ἀνατολῆς ἀφυπνίζονται καὶ ἀρχίζουν νέαν ζωήν.

Ἀλλὰ συγχρόνως οἱ Ἕλληνες ὑφίστανται μοιραίως τὴν ἐπίδρασιν τῶν λαῶν, τοὺς ὁποίους εἶχον περιφρονήσει ἕως τότε ὡς βαρβάρους. Αἱ θρησκευτικαὶ πεποιθήσεις, τὰ ἔθιμα, αἱ περὶ ζωῆς ἀντιλήψεις τῶν ἀνατολικῶν λαῶν ἀναμειγνύονται μὲ τὰς ἰδέας καὶ τὰς ἀντιλήψεις τῶν Ἑλλήνων.Αἱ ἀντανακλάσεις τῶν ἰδεῶν. Τί εἶναι οἱ ἰδέες.
Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλου

Οἱ ἰδέες, εἶναι τῆς σκέψης καὶ τοῦ πνεύματος δημιουργήματα. Εἶναι τὸ νόημα καὶ ἡ πηγὴ ὅλων τῶν πραγμάτων. Κατὰ τὸν Βολτέρο «εἰκόνες εἶναι ποὺ ζωγραφίζονται μέσα στὸ μυαλό μας».TPOΠOI ANAΠTYΞHΣ ΠAPAΓPAΦOY
Μαρία Γαβριηλίδου,
Παναγιώτης Εμμανουηλίδης,
Έλλη Πετρίδου-ΕμμανουηλίδουTPOΠOI ANAΠTYΞHΣ ΠAPAΓPAΦOY

α. Θεωρητικό μέρος

Οι μαθητές έχουν διδαχθεί τα σχετικά με την παράγραφο ως νοηματική ενότητα και τα μέρη της παραγράφου. Παράλληλα έχουν έρθει σε μια πρώτη επαφή με τη γραφή του πλαγιότιτλου μιας παραγράφου καθώς και με τον εντοπισμό στην πράξη του τρόπου ανάπτυξης της παραγράφου .Ἑλληνική Μυθολογία ( e-book )
Μυθολογία,
περιέχουσα,
την Ιστορία των Θεών,
την ιεροπραξίαν την προς αυτούς,
και την ιστορίαν των Ηρωικών αιώνων


Στέφανος Κομμητάς
Εν Πέστη 1827
Εκδότης: Παρά τω ευγενεί 
Ματθαίω Τράττνερ τω εκ Πετρόζας


Ο όρος ελληνική μυθολογία καλύπτει το σύνολο των μύθων που σχετίζονται με την ελληνόφωνη παράδοση, έτσι όπως παρουσιάζονται στα κείμενα της αρχαίας ελληνικής συγγραφής. Ως ελληνική μυθολογία ορίζεται συγκεκριμένα η αφήγηση των μυθικών ιστορημάτων που δημιουργήθηκαν από τους αρχαίους Έλληνες και αφορούσαν τους θεούς και τους ήρωες τους, τη φύση του κόσμου και τις τελετουργικές πρακτικές της λατρείας τους.

Οι σύγχρονοι ερευνητές αναφέρονται στους μύθους και τους μελετούν για να κατανοήσουν τον συμβολισμό τους, τους θρησκευτικούς και πολιτικούς θεσμούς των αρχαίων Ελλήνων και γενικά τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό.[1] Οι χρονολογικά μεταγενέστεροι ελληνικοί μύθοι εντάσσονται στον χώρο της λαογραφίας και δεν αφορούν τη μυθολογία με την καθ'εαυτού έννοια του όρου.

Η ελληνική μυθολογία συνίσταται σε μια πλούσια συλλογή αφηγημάτων που αναφέρονται στην προέλευση του κόσμου και εξιστορούν την ζωή και τις περιπέτειες μιας ευρείας ποικιλίας θεών, ηρώων, ηρωίδων και άλλων μυθολογικών πλασμάτων. Αυτές οι ιστορίες αρχικά διαμορφώθηκαν μέσω της προφορικής και ποιητικής παράδοσης, πριν να διαδοθούν γραπτώς μέσα από τα έργα της ελληνικής λογοτεχνίας.

Οι παλαιότερες γνωστές λογοτεχνικές πηγές είναι τα δύο έπη, η Ιλιάδα και η Οδύσσεια του Ομήρου (8ος αιώνας π.Χ.), που είναι αφιερωμένα στα γεγονότα του τρωικού πολέμου και στις περιπέτειες του Οδυσσέα που ακολούθησαν. Θεωρούνται επίσης κατ'εξοχή πολύτιμη πηγή στοιχείων τα ποιητικά έργα του Ησίοδου (8ος αιώνας π.Χ.): η Θεογονία και τα Έργα και Ημέραι, που αναφέρονται στην αρχαία ελληνική αντίληψη για την δημιουργία του κόσμου, την διαδοχή των θείων κυβερνητών, τη διαδοχή των ανθρώπινων εποχών, την προέλευση του ανθρώπινου δράματος και των θυσιαστικών πρακτικών. Διάφοροι μύθοι έχουν επίσης συντηρηθεί από τους ομηρικούς ύμνους, τμήματα ποιημάτων του επικού κύκλου, λυρικά ποιήματα, έργα τραγωδών του 5ου αιώνα π.Χ., γραφές των μελετητών και των ποιητών της ελληνιστικής περιόδου και κείμενα από συγγραφείς των ρωμαϊκών χρόνων, όπως του Πλούταρχου και του Παυσανία.

Η ελληνική μυθολογία απεικονίστηκε επίσης σε χειροποίητα αντικείμενα. Η αγγειοπλαστική του 8ου αιώνα π.Χ απεικονίζει σκηνές από τον τρωικό κύκλο, καθώς επίσης και τις περιπέτειες του Ηρακλή. Στην αρχαϊκή, κλασσική και ελληνιστική περίοδο, οι ομηρικές και διάφορες άλλες μυθολογικές σκηνές συμπληρώνουν τα υπάρχοντα λογοτεχνικά στοιχεία.

Η ελληνική μυθολογία έχει ουσιώδη επιρροή στον δυτικό πολιτισμό γενικότερα, στην φιλοσοφία του, στην ιστορία του, στην πολιτική του, στις τέχνες και στη λογοτεχνία του και θεωρείται βασικό στοιχείο της δυτικής κληρονομιάς. Αποτελεί δε μέρος της εκπαίδευσης, από νεαρή ηλικία, σε πολλές δυτικές χώρες με σημαντική ελληνομάθεια. Ποιητές, διανοούμενοι και καλλιτέχνες από τους αρχαίους χρόνους μέχρι σήμερα έχουν αντλήσει από την ελληνική μυθολογία έμπνευση, έχουν αποδώσει σύγχρονες έννοιες και ανακαλύψει σχετικότητα με τα κλασσικά μυθολογικά θέματα και τον σύγχρονο κόσμο.

Η μυθολογική ιστορία διαιρείται σε 3 ή 4 ευρύτερες περιόδους:

1.    Η εποχή των Θεών ή Θεογονία(γέννηση των Θεών): μύθοι σχετικά με την προέλευση του κόσμου, των Θεών και της ανθρώπινης φυλής.
2.    Η εποχή Θεών και Ανθρώπων: ιστορίες αλληλεπιδράσεων μεταξύ Θεών, ημίθεων, και θνητών.
3.    Η εποχή των Ηρώων, όπου η θεία δραστηριότητα είναι περιορισμένη.
4.    Ο τελευταίος και μέγιστος των ηρωικών μύθων είναι του τρωικού πολέμου (θεωρείται από πολλούς ερευνητές ως ξεχωριστή τέταρτη περίοδος).Οι Μύθοι του Φαίδρου


Τέσσερεις μύθοι υπάρχουν στον Φαίδρον του Πλάτωνος. Εκτός απο τον βασικό που ο Σωκράτης παρουσιάζει την ψυχήν ως φτερωτό άρμα, άλλοι τρείς μύθοι πλαισιώνουν το έργο. Αναλυτικότερα οι μύθοι έχουν ως εξής:Ἡ παραμονή τῆς ναυμαχίας τῆς Σαλαμῖνος1.    Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΑΠΛΕΕΙ ΣΤΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑ
2.    ΟΙ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΑΦΗΝΟΥΝ ΕΡΗΜΗ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥΣ
3.    Η ΑΘΗΝΑ ΚΥΡΙΕΥΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΠΑΡΑΔΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΦΛΟΓΕΣ


ἐπιμελεία τοῦ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡ. ΚΑΤΣΟΥΛΗ
-πτυχιούχου κλασσικῆς φιλολογίας
πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
-μεταπτυχιακοῦ ἐφηρμοσμένης παιδαγωγικῆς
πανεπιστημίου Ἀθηνῶν  


ΗΡΟΔΟΤΟΣ

Ἱστορίαι (8.21.1 κ.ε)
1 . Οἱ μὲν δὴ ταῦτα ἔπρησσον, παρῆν δὲ ὁ ἐκ Τρηχῖνος κατάσκοπος... Οἱ δὲ ὡς ἐπύθοντο ταῦτα, οὐκέτι ἐς ἀναβολὰς ἐποιεῦντο τὴν ἀποχώρησιν, ἐκομίζοντο δὲ ὡς ἕκαστοι ἐτάχθησαν, Κορίνθιοι πρῶτοι, ὕστατοι δὲ Ἀθηναῖοι.Η ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΥΠΙΔΟΥ ( e-book )


ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΙΣ

ΕΥΡΥΠΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΒΙΒΛΙΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΠαιδαγωγικές και διδακτικές αρχές

Θεωρούμε ότι στόχος ενός σχολικού βιβλίου δεν μπορεί να είναι η απλή παράθεση γνώσεων και ερμηνειών αλλά η οργάνωσή τους με τέτοιον τρόπο, ώστε οι μαθητές να εμπλακούν στη μαθησιακή διαδικασία με ενεργητικό τρόπο. Όταν μάλιστα το σχολικό αυτό βιβλίο αναφέρεται στην προσέγγιση ενός λογοτεχνικού έργου, όπου στόχος δεν είναι τόσο οι συγκεκριμένες γνώσεις όσο η κατανόηση και η κατάκτηση μεταερμηνευτικών δεξιοτήτων, η προσωπική εμπλοκή των μαθητών στη διαδικασία αποτελεί προτεραιότητα.
Γι’ αυτόν το λόγο η διδακτική οργάνωση του συγκεκριμένου σχολικού βιβλίου βασίστηκε κατά κύριο λόγο στα παρακάτω παιδαγωγικά κριτήρια: την αναγνωσιμότητά του και την ελκυστικότητά του για το μαθητή.


Η αναγνωσιμότητα επιτυγχάνεται:
* με την αναπλαισίωση του επιστημονικού λόγου και των ποικίλων ερμηνευτικών πορισμάτων που παραθέτουμε στο βιβλίο˙
* με τη σταδιακή διερεύνηση σύνθετων και απαιτητικών όρων ή εννοιών άγνωστων στους μαθητές˙
* με τη διάταξη των στοιχείων από το συγκεκριμένο στο αφηρημένο και σύνθετο, από το γνωστό στο άγνωστο, από την επισήμανση στον προβληματισμό˙
* με τη συνολική και όχι κατά στίχο προσέγγιση των σκηνών˙
* με την όλη οργάνωση του υλικού, την τυπογραφική εμφάνιση και το εικονογραφικό υλικό.
Η ελκυστικότητα επιδιώκεται:
* με τη βιωματική προσέγγιση, που εμπλέκει τους μαθητές με άμεσο τρόπο στη διαδικασία˙
* με τις ανοικτές ερωτήσεις, που τους δίνουν ένα σημαίνοντα ρόλο στη διαδικασία, αφού τους καλούν να πάρουν προσωπική θέση˙
* με την επιλογή θεμάτων που να ανταποκρίνονται στις εφηβικές αναζητήσεις (αίσθημα δικαίου, επίμονη αναζήτηση σταθερών σημείων προσανατολισμού της συμπεριφοράς και προσδιορισμού της κοινωνικής τους θέσης…)˙
* με την αναζήτηση αναλογιών στη σύγχρονη ζωή.


Η έμφαση βέβαια που δίνουμε στα συγκεκριμένα κριτήρια δε σημαίνει ότι υποβαθμίζουμε τη γνωστική υποδομή. Δεν τη θεωρούμε όμως τον τελικό στόχο ούτε της δίνουμε ακαδημαϊκό προσανατολισμό. Οι γνώσεις παρατίθενται σταδιακά, ώστε να μπορούν οι μαθητές να παρακολουθήσουν την προσέγγιση. Τα βήματα οργανώνονται με τέτοιον τρόπο, ώστε το προηγούμενο να ενσωματώνεται στο επόμενο, που είναι απαιτητικότερο. Εισάγουμε, για παράδειγμα, μια έννοια και ζητάμε απλή επισήμανσή της από τους μαθητές και, σε μια πρώτη φάση, τη βιωματική πρόσληψή της. Η απλή αυτή επισήμανση γίνεται σε επόμενες ενότητες διερεύνηση της έννοιας ή του συγκεκριμένου στοιχείου, και σε άλλες ενότητες εμπέδωση και εφαρμογή. Έτσι οι μαθητές μπορούν να εξοικειωθούν με τη διαδικασία, σύμφωνα με την οποία επισημαίνουν στοιχεία στην ατομική και συγκεκριμένη περίπτωση και μπορούν στη συνέχεια να γενικεύσουν. Μέσα από την αξιοποίηση αυτών των γνώσεων εξοικειώνονται με την ειδική ορολογία και αρχίζουν σταδιακά να αναγνωρίζουν πεδία μελέτης της τραγωδίας.


Ένας εξίσου σημαντικός παιδαγωγικός προσανατολισμός της διδακτικής οργάνωσης του βιβλίου είναι η άμεση συνομιλία των μαθητών με το κείμενο, με στόχο την ενίσχυση της υποκειμενικότητάς τους. Οι μαθητές διατυπώνουν τις απόψεις τους, με την προΰπόθεση ότι επεξεργάζονται στοιχεία με συστηματικό τρόπο, και καταθέτουν τις δικές τους εμπειρίες σχετικά με τα θέματα που θίγονται. Έτσι μπορεί να αποκτήσει σημασία η δική τους προσφορά στη διαδικασία˙ να καταξιωθεί η προσωπική τους εμπειρία και το δικό τους πολιτισμικό πλαίσιο˙ να αναπτυχθούν η κατανόηση και ο σεβασμός στη διαφορετική άποψη. Γι’ αυτό η αναφορά στο παρόν του μαθητή ή και το συλλογικό παρόν αποτελεί το τέλος της διαδικασίας. Το κείμενο ή το θέμα που πραγματευόμαστε δεν αποτελεί αφορμή για αξιολογικές συγκρίσεις αλλά για αναφορά σε σύγχρονα δεδομένα.


Φροντίσαμε, τέλος, να αξιοποιήσουμε τις γενικές μορφωτικές εμπειρίες των μαθητών, οπότε λάβαμε υπόψη μας τις δυνατότητες συνεργασίας με τα άλλα μαθήματα. Γι’ αυτό με αφορμή κάποια θέματα επιχειρήσαμε διασυνδέσεις με άλλα μαθήματα. Έτσι, αφενός επιδιώκουμε την πληρέστερη και σφαιρικότερη μελέτη του θέματος και αφετέρου περιορίζουμε τον κατακερματισμό της γνώσης, που είναι απόρροια των διακριτών μαθημάτων. Η διαθεματική άλλωστε αυτή προοπτική εξασφαλίζει και την ενιαιοποίηση της σχολικής γνώσης.


Η όλη διδακτική οργάνωση προκρίνει τη διερευνητική μάθηση. Στόχος τελικός είναι η μετάβαση από την καθοδήγηση στην αυτόνομη δράση των μαθητών. Το βιβλίο δηλαδή σταδιακά δίνει τα ερεθίσματα που θα βοηθήσουν το μαθητή να νοηματοδοτήσει και με έναν προσωπικό τρόπο το κείμενο. Γι’ αυτό τον κατευθύνει σε διερευνητικές διαδικασίες, αλλά ταυτόχρονα του προτείνει και ποικίλες και, κάποιες φορές, εναλλακτικές νοηματοδοτήσεις, που θα του επιτρέψουν να αναπτύξει αναγνωστικές δεξιότητες.“Μια τεράστια αγκαλιά από παραμύθια”
“Μια τεράστια αγκαλιά από παραμύθια” Συγγραφείς: Άννα Γιαννακίδου – Αντρέας Ελματζόγλου – Helene Winsky – Ειρήνη Μαντά – Ελένη Βασιλείου-Αστερόσκονη – Πάνος Παπαδάκης – Φώτης Πάνος – Δημήτρης Αργασταράς -’Ολγα Χάνουζα – Αθανασία Μαυροειδή – Μιχάλης Ανδριτσόπουλος -Νικολέτα Προυσουνούδη – Αθανάσιος Χαλβαντζής –Silvia Okaliova -Ελένη Τζιαμουράνη ...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ / ΠΗΓΗ

via ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ


Ἡ παθητική μετοχή τοῦ Μέλλοντος στα Λατινικά

ἐπιμελεία τοῦ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡ. ΚΑΤΣΟΥΛΗ
-πτυχιούχου κλασσικῆς φιλολογίας
πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
-μεταπτυχιακοῦ ἐφηρμοσμένης παιδαγωγικῆς
πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
Η μετοχή είναι ένας από τους 5 ονοματικούς τύπους των ρημάτων. Πρόκειται για ρηματικό επίθετο που εκφράζει το σύγχρονο (μετοχή ενεστώτα ενεργητικής φωνής), το προτερόχρονο (μετοχή παρακειμένου παθητικής φωνής) και το υστερόχρονο (μετοχή μέλλοντα ενεργητικής φωνής) σε σχέση με το ρήμα της πρότασης που αναφέρεται είτε στο παρόν είτε στο παρελθόν. Η ΡΩΜΑΪΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ - Ο ΑΙΩΝ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥΑ. ΛΑΖΑΡΟΥ - Δ. ΧΑΤΖΗἐπιμελεία τοῦ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡ. ΚΑΤΣΟΥΛΗ
-πτυχιούχου κλασσικῆς φιλολογίας
πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
-μεταπτυχιακοῦ ἐφηρμοσμένης παιδαγωγικῆς
πανεπιστημίου Ἀθηνῶν 

1.   Η ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ

Τὸ θέρος τοῦ 29 ὁ ᾽Οκταβιανὸς ἐπέστρεψεν εἰς τὴν Ρώμην, τὴν ὁποίαν ἐθάμβωσε κυριολεκτικῶς μὲ τὸν μεγαλοπρεπῆ θρίαμβον καὶ τὰς πολυτελεῖς ἑορτάς, ῎Εκλεισε τὸν ναὸν τοῦ ᾽Ιανοῦ, διὰ νὰ δείξῃ ὅτι ἡ περίοδος τῶν πολέμων ἔληξεν.Ἐπαναληπτικά Θέματα Προηγουμένων Ἐτῶν (Ο.Ε.Φ.Ε)  • επαναληπτικά θέματα προηγουμένων ετών
  • θέματα προσομοιώσεως πανελληνίων εξετάσεωνΗ ιστορία του ΟιδίποδαΨευδο – Απολλόδωρος, Βιβλιοθήκη 3.48 – 56

[Μτφρ. Απόστολου Παπανδρέου : Απολλοδώρου Βιβλιοθήκη, τόμος Β', εκδ. Αφών Τολίδη Ο.Ε., Αθήνα 1984]48 Μετά το θάνατο του Αμφίονος παρέλαβε τη βασιλεία (εννοείται στη Θήβα) ο Λάιος. Παντρεύτηκε την Ιοκάστη ή, όπως λένε μερικοί, Επικάστη, θυγατέρα του Μενοικέως, και, ενώ οι χρησμοί του μηνούσαν να μην κάμει παιδιά, γιατί το παιδί που θα γεννηθεί θα τον σκοτώσει, αυτός τύφλα στο μεθύσι πλάγιασε με τη γυναίκα του. Κι όταν γεννήθηκε το παιδί τό ‘δωσε στο βοσκό να το παραπετάξει, αφού πρώτα του τρύπησε τους αστραγάλους με καρφιά.
49 Ο βοσκός λοιπόν απόθεσε το βράφος στον Κιθαιρώνα, το βρίσκουν όμως οι βουκόλοι του Πολύβου, του βασιλιά των Κορινθίων και το πηγαίνουν στη γυναίκα του βασιλιά, την Περίβοια (η βασίλισσα παραδίδεται αλλού και ως Μερόπη. Μια άλλη, πάντως, παράδοση θέλει τον βοσκό να λυπάται το βρέφος και να το παραδίδει ο ίδιος). Εκείνη υιοθέτησε το παιδί (το βασιλικό ζεύγος της Κορίνθου δεν είχε παιδιά), του θεράπευσε τα πόδια και το ονόμασε Οιδίποδα γιατί είχε πρήξιμο στα πόδια απ’ τις πληγές (Οἰδίπους : από το οἰδέω = πρήζομαι και πούς = πόδι).50 Όταν μεγάλωσε το παιδί οι συνομήλικοί του τον έβριζαν νόθο από φθόνο, γιατί ξεχώριζε απ’ όλους στη δύναμη και το θάρρος. Κι αυτός ρωτούσε και ξαναρωτούσε την Περίβοια για να μάθει την αιτία, αλλά τίποτε. Πηγαίνει λοιπόν κι αυτός στους Δελφούς και ζητά να μάθει για τους γονείς του. Κι ο θεός του απάντησε να μη γυρίσει στην πατρίδα, γιατί θα σκοτώσει τον πατέρα του και θα ζευγαρωθεί με τη μάνα του.51 Μόλις τ’ άκουσε, νομίζοντας πραγματικούς τους θετούς γονείς του, αφήνει την Κόρινθο και περνώντας με το άρμα του μεσ’ απ΄τη Φωκίδα συναντά σ’ ένα δρόμο στενό το Λάιο που περνούσε πάνω στο άρμα. Κι όπως ο Πολυφόντης, ο κήρυκας του Λάιου, τον διέταξε να παραμερίσει και του σκότωσε μάλιστα το ένα απ’ τ’ άλογά του, επειδή δεν υπάκουσε κι αργοπορούσε, ο Οιδίπους πάνω στο θυμό του σκοτώνει τον Πολυφόντη και το Λάιο μαζί και τραβάει για τη Θήβα.52 Το Λάιο τον έθαψε ο Δαμασίστρατος, ο βασιλιάς των Πλαταιέων και τη βασιλεία την παίρνει ο Κρέων, ο γιος του Μενοικέως. Επί της βασιλείας του Κρέοντος μεγάλη συμφορά πλάκωσε στη Θήβα. Η Ήρα δηλαδή έστειλε εκεί τη Σφίγγα, ένα τέρας γεννημένο απ’ τον Τυφώνα και την Έχιδνα, που είχε πρόσωπο γυναίκας, στήθος, πόδια και ουρά λιονταριού και φτερούγες πουλιού. Έμαθε λοιπόν απ’ τις μούσες ένα αίνιγμα και θρονιασμένη στο Φίκιο όρος το πρότεινε στους Θηβαίους.


53 Να ποιο ήταν το αίνιγμα : Τί είν’ αυτό που, ενώ έχει μια φωνή, γίνεται τετράπουν και δίπουν και τρίπουν; Υπήρχε χρησμός στους Θηβαίους που έλεγε, ότι τότε θα απαλλαγούν απ’ τη Σφίγγα, όταν λύσουν το αίνιγμα. Γι’ αυτό συγκεντρώνονταν συχνά κι έσπαζαν τα κεφάλια τους να βρουν τί εννοεί το αίνιγμα. Κι όσο δεν τό ‘βρισκαν η Σφίγγα άρπαζε κι έναν και τον καταβρόχθιζε.54 Κι αφού χάθηκε κόσμος πολύς και τελευταίος κι ο γιος του Κρέοντος, ο Αίμων, βάζει κήρυκα ο Κρέων να φωνάξει, ότι δίνει και τη βασιλεία και τη γυναίκα του Λάιου σ’ όποιον λύσει το αίνιγμα. Μόλις τ’ άκουσε ο Οιδίπους έλυσε το αίνιγμα απαντώντας, ότι είναι ο άνθρωπος. Γιατί, λέει είναι τετράποδος στη βρεφική του ηλικία, καθώς μπουσουλάει με τα τέσσερα, όταν μεγαλώνει γίνεται δίποδος και στα γηρατειά του παίρνει τρίτο πόδι, το ραβδί.55 Κι η Σφίγγα γκρεμίστηκε απ’ την Ακρόπολη, ενώ ο Οιδίπους παρέλαβε τη βασιλεία, παντρεύτηκε χωρίς να ξέρει τη μητέρα του και γέννησε παιδιά μαζί της, αγόρια τον Πολυνείκη και τον Ετεοκλή, και θυγατέρες την Ισμήνη και την Αντιγόνη. Μερικοί λένε ότι τα παιδιά τά ‘κανε με τη Ευρυγάνεια, θυγατέρα του Υπέρφαντος.56 Κι όταν αυτά τα φοβερά μυστικά ήρθαν στο φως η Ιοκάστη κρεμάστηκε με το σκοινί κι ο Οιδίπους έβγαλε τα μάτια του κι απομακρύνθηκε απ’ τη Θήβα, αφού καταράστηκε τους γιους τους, που ενώ τον έβλεπαν να διώχνεται απ’ την πόλη, δεν έτρεξαν να τον βοηθήσουν (καταράστηκε τους δυο γιούς του να κατέβουν στον Άδη σκοτώνοντας ο ένας τον άλλο, όπως και έγινε. Αιτία της κατάρας, σύμφωνα με άλλη παράδοση, ήταν το ότι παρέβησαν την εντολή του να μην κάνουν ποτέ χρήση των αρχαίων βασιλικών σκευών και το γεγονός ότι κάποτε, μετά από θυσία, δεν του έδωσαν την ωμοπλάτη, όπως άρμοζε σε βασιλιά). Και φτάνοντας με την Αντιγόνη στον Κολωνό της Αττικής όπου βρίσκεται το τέμενος των Ευμενίδων κάθησε ως ικέτης κι έγινε δεκτός απ’ τον Θησέα με φιλικά αισθήματα. Σε λίγον καιρό πέθανε.Στην ενότητα μας "Αρχαίοι Έλληνες " μπορείτε να διαβάζετε και να μάθετε για τους λαμπρούς προγόνους μας!!!

* Αν σας άρεσε το άρθρο κάντε ένα like και κοινοποιήστε το στους φίλους σας!


archaeographus

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ / ΠΗΓΗ

via ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ


ΤΑ ΣΟΦΙΣΜΑΤΑ

ἐπιμελεία τοῦ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡ. ΚΑΤΣΟΥΛΗ
-πτυχιούχου κλασσικῆς φιλολογίας
πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
-μεταπτυχιακοῦ ἐφηρμοσμένης παιδαγωγικῆς
πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
Ταῦτα διέκρινεν, ὁ Ἀριστοτέλης εἰς δύο κατηγορίας:

α) εἰς τὰ «παρὰ τὴν λέξιν», ἤτοι τὰ προκύπτοντα ἐκ τῆς διφορουμένης σημασίας λέξεων (ὅρων) τινῶν τῆς ἀποδείξεως, καὶ

β) εἰς τὰ «ἔξω τῆς λέξέως», τὰ προερχόμενα δηλαδὴ ἐκ παραβάσεως τῶν κανόνων ὡς πρὸς τοὺς ἀποδεικτικοὺς λόγους καὶ τὸ συμπέρασμα.
Ἡ Μικρασιατική ἐκστρατεία, ὃπως θα ἒπρεπε να διδάσκηται στο Δημοτικό


ΚΩΝ/ΤΙΝΟΥ ΣΑΚΚΑΔΑΚΗἐπιμελεία τοῦ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡ. ΚΑΤΣΟΥΛΗ
-πτυχιούχου κλασσικῆς φιλολογίας
πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
-μεταπτυχιακοῦ ἐφηρμοσμένης παιδαγωγικῆς
πανεπιστημίου Ἀθηνῶν1.    Οἱ ῞Ελληνες εἰς τὴν Μ. Ἀσίαν

Μεταξὺ τῆς ἀνακωχῆς τῆς Τουρκίας καὶ τῆς ὑπογραφῆς τῆς εἰρήνης τῶν Βερσαλλιῶν καὶ κατόπιν τῆς συνθὴκης τῶν Σεβρῶν, ἐμεσολάβησεν ἀρκετὸν χρονικὸν διάστημα. Κατὰ τὸ διάστημα αὐτὸ μέσα εἰς τὴν Τουρκίαν ἐγίνετο ἀναβρασμός, ῾Ο ἐπικείμενος διαμελισμός της εἶχεν ἀφυπνίσει τὸ τουρκικὸν ἔθνος μὲ κίνδυνον νὰ ἀρχίσουν οἱ διωγμοὶ τῶν χριστιανῶν καὶ αἱ ἀγριότητες. ᾽Εξ ἄλλου ἤρχισαν νὰ ὁργανώνωνται ἀνταρτικαὶ ὁμάδες. Αἱ διαφοραὶ μεταξὺ τῶν συμμάχων ἐπέτρεπον εἰς τοὺς Τούρκους νὰ εὑρίσκουν μεταξὺ αὐτῶν ὑποστηρικτάς. Οἱ Τοῦρκοι δὲν εἶχον ἀφοπλισθῆ. Μὲ λαθρεμπόριον δὲ ὅπλων κατ᾽ ἀρχάς, μὲ συμφωνίας κατόπιν (μεταξὺ Τουρκίας καὶ Ρωσίας, ἀλλὰ καὶ Γαλλίας) ἐπέτυχον νὰ ἔχουν ἄφθονον ὁπλισμόν.ΤΑ ΗΘΗ ΚΑΙ Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΡΩΜΑΪΚΟΥ ΛΑΟΥ


Α. ΛΑΖΑΡΟΥ - Δ. ΧΑΤΖΗ


ἐπιμελεία τοῦ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡ. ΚΑΤΣΟΥΛΗ
-πτυχιούχου κλασσικῆς φιλολογίας
πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
-μεταπτυχιακοῦ ἐφηρμοσμένης παιδαγωγικῆς
πανεπιστημίου Ἀθηνῶν  
1.   ΟΙ ΡΩΜΑΙΟΙ

Οἱ Ρωμαῖοι εἶναι μετὰ τοὺς Ἕλληνας ὁ δεύτερος μέγας λαὸς τῆς ἀρχαιότητος, ἀλλὰ διαφέρουν πολὺ ἀπὸ ἐκείνους. Εἶχον ἀνάστημα μέτριον καὶ μᾶλλον μικρόν, σῶμα εὔρωστον καὶ ρωμαλέον. Ἐκαλλιέργουν μὲ ἀφοσίωσιν τοὺς ἀγρούς των, περιεφρόνουν τοὺς κόπους καὶ ὄνειρόν των ἦτο νὰ καλυτερεύσουν τὸ κτῆμά των. Ἠγάπων τὰς φιλονικίας καὶ δὲν ἐκουράζοντο ἀπὸ τὰς μακρὰς δίκας, ὅταν ἐγνώριζον ὅτι κινδυνεύει ἡ περιουσία των.ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟ ΘΑΥΜΑ! Ο Ιορδάνης ποταμός στρέφεται εις τα οπίσω!!! (ΒΙΝΤΕΟ - ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ)Στήν αρχή αυτού τού αποκαλυπτικού βίντεο, ο Ιορδάνης ρέει πρός τά δεξιά, ενώ μετά τήν ρήψη τού Τιμίου Σταυρού έν αυτώ, στρέφεται πρός τά αριστερά!!! Αυτό το μοναδικό θαύμα επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο στίς 5 Ιανουαρίου και μόνο με τήν δέηση τού Πατριάρχη τής Ορθοδόξου Εκκλησίας μας.


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ / ΠΗΓΗ

Διαβάστε περισσότερα άρθρα σχετικά με την Ορθόδοξη Πίστη μας στον ΕΡΜΗ

via ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ


Οι υπολογιστές στο σχολείο

Θέμα : Οι   υπολογιστές  στο  σχολείο

ΓΕΝΙΚΑ
      Η επικοινωνία ανθρώπου-υπολογιστή δεν μπορεί παρά να είναι ανθρωποκεντρική. Ο άνθρωπος αποτελεί τόσο την αφετηρία, όσο και τον τελικό αποδέκτη. Αυτό, βέβαια, δε σημαίνει ότι ένας υπολογιστής δεν είναι σε θέση να ξεκινήσει-φαινομενικά-ένα διάλογο ζητώντας από το χρήστη κάποιες πληροφορίες, προκειμένου να τις επεξεργαστεί. Πάντα όμως πρέπει να προηγείται λεπτομερειακή ανάλυση από τον άνθρωπο-χρήστη του είδους των πληροφοριών που θα πρέπει να ζητηθούν, των επεξεργασιών που πρέπει να υποστούν και, τέλος, του τρόπου με τον οποίο θα πρέπει να παρουσιαστούν τα αποτελέσματα.


Η έννοια της χρηστής απονομής της δικαιοσύνης και της δίκαιης δίκης στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
Η έννοια της χρηστής απονομής της δικαιοσύνης και της δίκαιης δίκης στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Δρ. Ειρήνης Αρτέμη ΜΑ & PhD Θεολογίας Θεολόγος -Φιλόλογος Διαβάστε όλες τις μελέτες της Ειρήνης Αρτέμης που δημοσιεύτηκαν από το 24grammata.com κλικ εδώ 24grammata.com/ free ebook (κατηγορία επιστημονικές μελέτες) [κατέβασέτο] ΑΘΗΝΑ 2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το αίτημα ...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ / ΠΗΓΗ

via ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ


Ἡ Ἱστορία τοῦ Οἰδίποδος
ἐπιμελεία τοῦ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡ. ΚΑΤΣΟΥΛΗ
-πτυχιούχου κλασσικῆς φιλολογίας
πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
-μεταπτυχιακοῦ ἐφηρμοσμένης παιδαγωγικῆς
πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
1.   Καταγωγὴ καὶ παιδικὴ ἡλικία Οἰδίποδος.

Ζεύς, ὁ τῶν θεῶν βασιλεύς, ἔδωκε Κάδμῳ, κτίτορι τῶν Θηβῶν, γυναῖκα Ἁρμονίαν. Πάντες τότε οἱ θεοὶ καταλιπόντες τὸν οὐρανὸν ἐν τῇ Καδμείᾳ εὐωχούμενοι ὑμνηταὶ τοῦ γάμου ἐγένοντο. Εν δὲ τῇ εὐωχίᾳ αὐληταί(1) καὶ ἀοιδοὶ παρῆσαν ᾄδοντες, πολλοὶ δὲ θεράποντες καὶ κλητῆρες ὑπούργουν τοῖς εὐωχουμένοις.Ἰάσων καὶ Μήδεια

ἐπιμελεία τοῦ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡ. ΚΑΤΣΟΥΛΗ
-πτυχιούχου κλασσικῆς φιλολογίας
πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
-μεταπτυχιακοῦ ἐφηρμοσμένης παιδαγωγικῆς
πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
Μετὰ τὸν διὰ τῶν Συμπληγάδων πλοῦν οἱ Ἀργοναῦται ἀναπεταννύασι(1) τὰ ἱστία καὶ διᾳπλεύσαντες τὸν πόντον εἰς Κολχικὴν γῆν ἀφικνοῦνται. Εν τῷ πλῷ ἐπερρώννυσαν(2) ἀλλήλους καὶ ὤμοσαν(3) βοηθήσειν παντὶ τρόπῳ τῷ Ιάσονι.
Καθορμισθείσης(4) δὲ τῆς νεὼς ἧκεν Ιάσων πρὸς Αἰήτην καὶ ἔλεγεν αὐτῷ· « Πελίας, ὁ τῆς φθίας βασιλεύς, ἐπέταξέ μοι τὸ χρυσόμαλλον δέρας αὐτῷ κομίσασθαι· ἐὰν τοῦτο μὴ φέρω αὐτῷ, ἀπολοῦμαι ».Εἰς τὰ πρόθυρα τῆς Βαβυλῶνος ή ἀλλοιώς καταστροφῆς
τοῦ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡ. ΚΑΤΣΟΥΛΗ
-πτυχιούχου κλασσικῆς φιλολογίας
πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
-μεταπτυχιακοῦ ἐφηρμοσμένης παιδαγωγικῆς
πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

ΠΟΛΛΟΙ είναι οι συνέλληνες που στην σημερινήν συγκυρίαν λυπούνται και προοιωνίζονται την καταστροφήν. Δεν βρίσκουν πουθενά διέξοδον. Άρα γε η θλίψις είναι εξ αληθινών αντικειμενικών γεγονότων; Δεν υπάρχει σωτηρία; Είμαστε μήπως νεκροί και δεν το έχομε καταλάβει;


Το επεισόδιο των Μυρίων, όταν ηυρέθησαν σε ανάλογη απελπιστική κατάστασιν νομίζω είναι χρήσιμον να γίνη γνωστόν στους πολλούς.
Προσέξατε τας ομοιότητας με την σημερινήν ημών κατάστασιν, εις τον ψυχολογικόν τομέαν και ο καθείς ας βγάλει τα συμπεράσματά του…Ελεύθερος Χρόνος - Ψυχαγωγία ή Διασκέδαση

Ελεύθερος Χρόνος - Ψυχαγωγία
Ορισµός
• Ονοµάζεται ο χρόνος που δεν καταναλώνεται αναγκαστικά σε  κάποια υποχρεωτική απασχόληση (σχολείο, επάγγελµα,  οικιακές  εργασίες) και τον οποίο ο άνθρωπος, απαλλαγµένος από τις  υποχρεώσεις του, µπορεί να την  αξιοποιήσει σύµφωνα µε την προσωπική βούληση και τις επιθυµίες του. Η ορθή αξιοποίηση του  επιτυγχάνεται µόνο µε την ψυχαγωγία.