ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

Αρ.Πρωτ.118102/Δ1/25-07-2014/ΥΠΑΙΘ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑTA Α΄
ΘΕΜΑ:Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και στους πίνακες διορισμών σχολ. έτους 2014-2015, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/19.5.2010 τ. Α΄).Εἰσαγωγή εἰς τήν Φωνητικήν


Αθανάσιος Χρ. Πρωτόπαπας

Ως Φωνητική ορίζεται η επιστημονική μελέτη των γλωσσικών ήχων και της ανθρώπινης ομιλίας και επικοινωνίας. Αποτελεί κλάδο της γλωσσολογίας. Αντικείμενο μελέτης της επιστήμης αποτελούν οι φυσικές ιδιότητες των φώνων (phones) αλλά και των μη-γλωσσικών ήχων. Η επιστήμη της φωνητικής εξετάζει την παραγωγή των ήχων (αρθρωτική φωνητική), την πρόσληψή τους (ακουστική φωνητική) και την κατανόησή τους (αντιληπτική φωνητική).Σημειώσεις εἰς τήν "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ"


Γιάννη Βελούδη
Γενικά χαρακτηριστικά της γλώσσηςΠαρηκμασμένος Πολιτισμός που ψυχορραγείτου


Δημήτρη ΤσικούραΑπό την εποχή της βιομηχανικής επανάστασης, του οικονομικοτεχνικού διασκελισμού, που σημειώθηκε τον προπερασμένο αιώνα, οι πιο ευαίσθητοι στοχαστές της ευρωπαϊκής ιστορίας και γενικότερα της Δύσης, άρχισαν ν’ ακούνε τα ρήγματα του Δυτικού πολιτισμού. Το οικοδόμημα που έτριζε στην ίδια του τη βάση και ο κίνδυνος να καταρρεύσει ήταν άμεσος, σχεδόν ορατός, και όλοι άρχισαν να μιλούν για την «κρίση του πολιτισμού». Πέρασαν από τότε εκατόν πενήντα χρόνια περίπου μέχρι τις μέρες μας, για να ιδούμε πλέον την κατάρρευσή του, και τις προφητείες τους να επαληθεύονται.Ψηφιακός Παπαδιαμάντης για όλουςRead more : http://www.ehow.com/how_6563918_make-unprintable.html
Το σύνολο του έργου του Σκιαθίτη είναι προσβάσιμο 
στον ιστότοπο της Εταιρείας Παπαδιαμαντικών Σπουδών


«Σεβαστέ μοι πάτερ, την παρελθούσαν Πέμπτην έγραψα υμίν διά του ταχυδρομείου ότι έλαβον την από του 2 του παρόντος μηνός επιστολήν σας. Εξέφραζον δε συνάμα προς υμάς την επιθυμίαν μου του να μείνω εν Αθήναις κατά το θέρος. Επειδή όμως δεν εύρον κανένα πόρον ίνα διατηρηθώ, και επειδή νομίζω ότι και σεις δεν εγκρίνετε το να μείνω ενταύθα, μετέγνων και θέλω να έλθω εις Σκίαθον. Ήθελον μάλιστα έλθει διά του μεθαυριανού ατμοπλοίου, αν είχον χρήματα, τοσούτω μάλλον καθόσον και η υγίειά μου δεν είναι ακμαία. Προ ενός μηνός, από της 10 Απριλίου, πάσχω εκ του λαιμού, το δε προχθές Σάββατον, οκτώ Μαΐου, προσεβλήθην υπό πυρετού. Δεν είναι όμως τίποτε, και μη ανησυχήσητε. Άμα φθάσω εις την πατρίδα, θέλω αναλάβει, θεία χάριτι,
Χρήματα μοι χρειάζονται τουλάχιστον τεσσαράκοντα δραχμαί.
Σας ασπάζομαι την δεξιάν και την της μητρός μου
 Ο υιός σας
Αλέξ. Παπαδαμαντίου».Η ακαταμάχητη γοητεία του λαϊκισμού. Δοκίμιο για τη χρεοκοπία των μυαλών και των συνειδήσεων....


του 

Μάκη ΚαραγιάννηΗ ελληνική κοινωνία αγουροξυπνημένη από τον λήθαργο της μπελ εποκ ενός καταναλωτικού ευδαιμονισμού που στηρίχτηκε στον υπερδανεισμό, αναζητά οργισμένη εξιλαστήρια θύματα. Το ελληνικό δημόσιο χρεοκόπησε. Όμως εκείνο που μας διαφεύγει είναι ότι ταυτόχρονα χρεοκόπησαν οι Δήμοι, οι συνεταιρισμοί, τα νοσοκομεία,  τα ΜΜΕ. Εν τέλει, χρεοκόπησε όχι το δημόσιο αλλά ένας ολόκληρος τρόπος σκέψης, οργάνωσης και πολιτικής στην οποία στηρίχτηκε η μεταπολίτευση. Δεν πρόκειται για οικονομική χρεοκοπία αλλά για την  χρεοκοπία των μυαλών και των συνειδήσεων.Ψυχολογικό τέστ αὐτογνωσίας 

Σημ. Φιλ. Ερμή.: Μέγα το της Ψυχολογίας κράτος. Σας παρουσιάζω ένα ψυχολογικό τέστ αυτογνωσίας σχεδιασμένο δύο αιώνες πρίν. Ο σχεδιαστής του ανήκει εις την σχολήν της ψυχαναλύσεως. Αν και η σκέψις ότι το απωθημένον συνδυάζεται με τον φόβον προς τινά ασθένεια δεν νομίζω να έχει έρεισμα, παρ’ όλα ταύτα νομίζω ότι ευρίσκει ακριβώς !!! πράγματι το ζητούμενον. Δοκιμάσατέ το με ειλικρίνεια και γνωρίσατε πτυχές του εαυτού σας που ίσως σας οδηγήσουν σε αυτογνωσίαΤο παρακάτω τεστ έχει ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο, ή που θα πέσει εντελώς μέσα, ή που θα πέσει εντελώς έξω (σύμφωνα τουλάχιστον με τις έως τώρα παρατηρήσεις των αναγνωστών). Όπως και να χει όμως, επειδή ακριβώς αναφέρεται στα απωθημένα κομμάτια μας, αξίζει, πριν αποφασίσουμε αν έπεσε μέσα ή έξω, να συλλογιστούμε λίγο στο αποτέλεσμά του.ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 2014ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 2014


Δόθηκαν στη δημοσιότητα από το Υπουργείου Παιδείας, τα στατιστικά στοιχεία των βαθμολογιών των μαθημάτων στα οποία εξετάστηκαν οι υποψήφιοι Γενικών Λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις 2014

Στον επόμενο πίνακα αναγράφονται τα ποσοστά σύμφωνα με το Βαθμό Πρόσβασης. Ο υποψήφιος, ανάλογα με το βαθμό πρόσβασης που έχει, μπορεί να συγκρίνει τα ποσοστά σε σχέση με τις προηγούμενες χρονίες.


ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗΣ
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
ΚΑΤA ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
ΘΕΤΙΚΗ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Ι
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΙ
ΣΥΝΟΛΟ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
ΠΟΣΟΣΤΟ % 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
ΠΟΣΟΣΤΟ % 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
ΠΟΣΟΣΤΟ % 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
ΠΟΣΟΣΤΟ % 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
ΠΟΣΟΣΤΟ % ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ
19,00 -  20,00
356
1,14
646
5,17
36
3,83
441
1,31
1479
1,89
18,00  -  18,99
2068
6,63
2145
17,17
113
12,03
1623
4,81
5949
7,59
17,00  -  17,99
2648
8,48
1724
13,80
124
13,21
1935
5,74
6431
8,21
16,00  - 16,99
2536
8,12
1382
11,06
100
10,65
2145
6,36
6163
7,87
15,00  - 15,99
2532
8,11
1236
9,89
94
10,01
2356
6,99
6218
7,94
14,00  - 14,99
2428
7,78
971
7,77
74
7,88
2410
7,15
5883
7,51
13,00 - 13,99
2487
7,97
894
7,16
68
7,24
2567
7,61
6016
7,68
12,00 - 12,99
2304
7,38
772
6,18
65
6,92
2515
7,46
5656
7,22
11,00 - 11,99
2357
7,55
623
4,99
59
6,28
2461
7,30
5500
7,02
10,00 - 10,99
2100
6,73
472
3,78
52
5,54
2541
7,54
5165
6,59
9,00 - 9,99
1946
6,23
403
3,23
39
4,15
2443
7,25
4831
6,17
8,00 - 8,99
1683
5,39
334
2,67
35
3,73
2207
6,55
4259
5,44
7,00 - 7,99
1448
4,64
238
1,90
29
3,09
2008
5,96
3723
4,75
6,00 - 6,99
1240
3,97
207
1,66
21
2,24
1793
5,32
3261
4,16
5,00 - 5,99
1128
3,61
146
1,17
10
1,06
1646
4,88
2930
3,74
4,00 - 4,99
941
3,01
130
1,04
14
1,49
1400
4,15
2485
3,17
3,00 - 3,99
574
1,84
87
0,70
4
0,43
801
2,38
1466
1,87
2,00 - 2,99
292
0,94
59
0,47
0
0,00
271
0,80
622
0,79
1,00 - 1,99
100
0,32
16
0,13
2
0,21
81
0,24
199
0,25
0,00 - 0,99
45
0,14
9
0,07
0
0,00
66
0,20
120
0,15
ΣΥΝΟΛΟ
31213

12494

939

33710

78356
100,0010,00 - 20,00
21816

10865

785

20994

54460

0,00 - 9,99
9397
1629
154
12716
23896Στον επόμενο πίνακα γίνεται αναφορά ανά μάθημα, στα ποσοστά σύμφωνα με τη βάση του 10. Ελέγχεται δηλαδή η κίνηση των ποσοστών, που ήταν κάτω ή πάνω από τη βάση, κατά τα τελευταία έτη εξετάσεων. Προσφέρει μία πρώτη γενική εικόνα για την κίνηση των βαθμολογιών.ΠΙΝΑΚΑΣ
ΣΥΓKΡΙΤΙΚΟΣ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014
ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΤΗ 2008-2013 ΚΑΤA ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ 10Α/Α
ΜΑΘΗΜΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ
0 - 9,9
  
10 - 20

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
  2011 
  2012 
  2013 
  2014 

  2011 
  2012 
  2013 
  2014 


1
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ
20,44
22,83
12,99
20,01

79,55
77,16
87,00
79,99

2
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ
61,23
57,59
60,12
62,63

38,76
42,40
39,87
37,37

3
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ
43,72
39,06
41,83
26,07

56,27
60,93
58,16
73,93

4
ΦΥΣΙΚΗ
ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ
14,75
20,71
14,27
14,61

85,24
79,28
85,72
85,39

5
ΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ
34,39
34,69
30,51
23,23

65,60
65,30
69,48
76,776
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΘΕΩΡ. ΚΑΤ.
48,89
49,39
51,89
41,65

51,10
50,60
48,10
58,35

7
ΛΑΤΙΝΙΚΑ
ΘΕΩΡ. ΚΑΤ.
37,42
37,27
38,97
31,44

62,57
62,72
61,02
68,56

8
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΘΕΩΡ. ΚΑΤ.
26,68
25,55
31,58
28,93

73,31
74,44
68,41
71,07

9
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΘΕΩΡ. ΚΑΤ.
43,39
37,93
41,42
49,76

56,60
62,06
58,57
50,24


10
ΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤ.
17,22
15,28
15,99
10,49

82,77
84,71
84,00
89,51

11
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤ.
39,22
40,58
47,82
28,53

60,77
59,41
52,17
71,47

12
ΦΥΣΙΚΗ
ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤ.
41,21
45,05
37,43
34,98

58,78
54,94
62,56
65,02

13
ΧΗΜΕΙΑ
ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤ.
19,39
25,60
26,42
23,73

80,60
74,39
73,57
76,2714
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ 
ΤΕΧ/ΚΗΣ ΚΑΤ. 1
17,39
17,18
14,37
13,54

82,60
82,81
85,62
86,46

15
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΤΕΧ/ΚΗΣ ΚΑΤ. 1
50,58
48,38
57,80
35,5

49,41
51,61
42,19
64,5

16
ΦΥΣΙΚΗ 
ΤΕΧ/ΚΗΣ ΚΑΤ. 1
46,39
50,05
44,46
40,83

53,60
49,94
55,53
59,17

17
ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ
ΤΕΧ/ΚΗΣ ΚΑΤ. 1
13,53
16,88
18,30
24,73

86,46
83,11
81,69
75,2718
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΤΕΧ/ΚΗΣ ΚΑΤ. 2
72,54
73,81
78,04
60,33

27,45
26,18
21,95
39,67

19
ΦΥΣΙΚΗ
ΤΕΧ/ΚΗΣ ΚΑΤ. 2
74,17
78,33
71,96
69,46

25,82
26,66
28,03
30,54

20
ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚ/ΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΕΧ/ΚΗΣ ΚΑΤ. 2
29,35
27,04
25,81
26,51

70,64
72,95
74,18
73,49

21
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΤΕΧ/ΚΗΣ ΚΑΤ. 2
43,19
41,29
51,01
51,34

56,80
58,70
48,98
48,6622
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
36,09
25,55
36,68
29,7

63,90
74,44
63,31
70,3Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζεται ανά μάθημα η πορεία των βαθμολογιών, τα τελευταία τρία έτη. Μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα για τα ποσοστά σε κάθε ομάδα βαθμολογίας, και ίσως μία πρώτη προσέγγιση για το πώς θα κινηθούν οι βάσεις.