Ἀντίστροφα θέματα ἀρχαίων & ορθογραφία
ἐπιμελεία τοῦ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡ. ΚΑΤΣΟΥΛΗ
-πτυχιούχου κλασσικῆς φιλολογίας
πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
-μεταπτυχιακοῦ ἐφηρμοσμένης παιδαγωγικῆς
πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΩΝ & ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ by ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣὉ Ἐλύτης διά τήν ποίησι, τήν τέχνην καί τήν κριτική (ΜΕΡΟΣ Β')(ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΝ)της
Κατερίνας Τολίκα*Οι απόψεις των ερμηνευτών για τα μορφικά αλλά και τα νοηματικά χαρακτηριστικά της ποίησης του Ελύτη είναι προφανώς ποικίλες. Αυτό που ενδιαφέρει είναι ότι ο Ελύτης με σύνεση ακολουθεί τους νόμους διαφορετικών τρόπων γραφής, παραδοσιακούς αλλά και νεωτερικούς, (κυρίως υπερρεαλιστικούς). Αἱ ἀπειλαί τῆς Νέας ἐποχῆς εἰς τήν ψυχήν τοῦ παιδιοῦτοῦ κ. Ἰωάννου Μηλιώνη,
μέλους τῆς Π.Ε.Γ
Τό παι­χνί­δι ἦ­ταν πάν­τα ἀ­να­πό­σπα­στα συν­δε­δε­μέ­νο μέ τό παι­δί· συ­χνά καί μέ τούς ἐ­νή­λι­κες. Δέ νο­εῖ­ται ἀν­θρώ­πι­νη δρα­στη­ρι­ό­τη­τα πού νά μήν ἔ­χει ἀ­νάγ­κη τῆς ψυ­χα­γω­γί­ας· προ­σο­χή ὅ­μως, ὄ­χι τῆς δι­α­σκέ­δα­σης, ἀλ­λά τῆς ψυ­χα­γω­γί­ας, τῆς ἀ­γω­γῆς τῆς ψυ­χῆς.


Ἡ Ἑλλὰς τοῦ ΟΧΙ (1940-44) (ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΕΡ)
1940 – ΟΧΙ
Ὁ Ἑλληνοϊταλικός Πόλεμος 1940-41Ὑπουργεῖο Ἐθνικῆς Ἀμύνης, 1993-94
Ἕνας πανηγυρικός τοῦ ἔπους τοῦ '40ΤΟ ΕΠΟΣ ΤΟΥ 40
Κείμενο ομιλίας στην εορταστική εκδήλωση του ΤΕΙ Σερρών την27-10-95.


Η ιστορία του ελληνικού έθνους είναι μια ατέλειωτη σειρά αγώνων για δικαιοσύνη, ελευθερία και ανεξαρτησία. Είναι γεμάτη από πράξεις ηρωισμού και αυτοθυσίας, που απέβλεπαν πάντα στη διάσωση αυτού του έθνους και της πατρικής γης, στην απόκρουση εχθρικών βλέψεων. Οταν αναλογίζεται κάποιος την ιστορία του ελληνισμού, συνειρμικά του έρχονται στο νου, πέρα από τα επιτεύγματα στον τομέα των γραμμάτων και τεχνών, πέρα από τους μεγάλους φιλοσόφους και ιστορικούς, κάποιοι σταθμοί ιστορικοί. Η Πρόθεση του Έκτορα και οι Θρήνοι

 ΟΜΗΡΙΚΑ ΕΠΗ ΙΙ. 
Ομήρου Ιλιάδα,  ραψωδία Ω, στίχοι 723-805

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ


ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΑ. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΠΠΣ, ΑΠΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Τα νέα Διαθεματικά Ενιαία Πλαίσια Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) και να νέα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (ΑΠΣ) έγιναν ΦΕΚ με αριθμό 303/13-3-03. Όπως φαίνεται από το εισαγωγικό μέρος και τις γενικές αρχές των αναμορφωμένων ΔΕΠΠΣ, ΑΠΣ, επιδιώκεται να αναβαθμιστεί ο ρόλος του σχολείου στη σύγχρονη εποχή με την επικαιροποίηση της γνώσης, την έγκυρη πληροφόρηση, τη διαβίβαση αξιών και ηθικών αρχών, την παροχή γενικής παιδείας, την εξασφάλιση συνθηκών για συμμετοχική μάθηση, την καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και την ανάδειξη των ενδιαφερόντων του.  Έτσι, πέρα από τις γενικές αρχές δίνονται κατά μάθημα η φιλοσοφία, οι σκοποί και οι στόχοι, η διδακτική μεθοδολογία και η αξιολόγηση. Το κύριο στοιχείο πέρα από την εσωτερική μετακίνηση κάποιων μαθημάτων είναι η διαθεματικότητα που διαπερνά όλα τα μαθήματα ως διαδικασία μάθησης μέσα από διάφορες έννοιες ή θέματα που ανιχνεύονται σε πολλά μαθήματα από την οπτική της κάθε επιστήμης. Έτσι, οι έννοιες αποκαλύπτουν όλη τους της ευρύτητα σε κυριολεξία και μεταφορά, σε σημασιολογία ανάλογα με την επιστήμη και τη χρήση τους. Δηλαδή η έννοια «μεταβολή» στη φυσική και τη χημεία έχει εντελώς άλλη σημασία από τη μεταβολή στην ιστορία. Η έννοια «πολιτισμός» στα μαθηματικά και τις φυσικές επιστήμες είναι σύμφυτη με τις επιστημονικές ανακαλύψεις και εφευρέσεις, ενώ στα φιλολογικά μαθήματα έχει σχέση με τις αξίες, π.χ. με τη φιλία διαχρονικά, με τη φιλοξενία, με το δίκαιο κ.ά. 


Ὁ Ἐλύτης διά τήν ποίησι, τήν τέχνην καί τήν κριτική (ΜΕΡΟΣ Α')

της
Κατερίνας Τολίκα*Η ποίηση, η κριτική, η γραφή, η τέχνη και η ζωή του καλλιτέχνη και του ανθρώπου, αποτελούν τους κύριους άξονες γύρω από τους οποίους υφαίνονται όλα τα ελυτικά θέματα. Τό ἀπαρέμφατον τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς (ΕΠΙΤΟΜΗ)


της
Κορίνας Τσιτσιρίκου - Θεοδοσιάδη
ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ


Το έναρθρο απαρέμφατο, δηλαδή το απαρέμφατο με άρθρο, αντιστοιχεί με όνομα ουσιαστικό και έτσι μπορεί να χρησιμοποιείται ως υποκείμενο, αντικείμενο ή προσδιορισμός. Το έναρθρο απαρέμφατο μεταφράζεται κανονικά ως τελικό απαρέμφατο ή με το αντίστοιχό του ουσιαστικό:Ἑλληνόπουλα - ἀναγνωστικόν Γ' Δημοτικοῦ 1939

τῆς
Ε. ΣΤΑΜΑΤΗ

Αναγνωστικό Γ΄ Δημοτικού - Ελληνόπουλα - Ε. Σταμάτη 1939 by ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ


Τίς ἦτο ὁ Παῦλος Μελᾶς;

τού
Νικολάου Κωσταρά


Τήν 13ην Ὀκτωβρίου συνεπληρώθησαν 109 ἔτη ἀπό τόν θάνατον τοῦ ἥρωος τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγῶνος Παύλου Μελᾶ. Διά τήν προσφοράν του εἰς τόν Μακεδονικόν ἀγῶνα και τόν τρόπον μέ τόν ὁποῖον ἐκινήθησαν οἱ σύντροφοί του, ἀλλά καί ὁ μακαριστός Μητροπολίτης Καστορίας Γερμανός Καραβαγγέλης, διά νά τόν θάψουν καί νά μή περιέλθη τό σῶμα του εἰς τούς Τούρκους, ἔγραψεν εἰς τήν ἐφημερίδα «ΕΣΤΙΑ» τῆς 12ης Ὀκτωβρίου ὁ κ. Νικόλαος Κωσταρᾶς, τά ἀκόλουθα:Τό πλαίσιον ἀναφορᾶς τῆς ἐκθέσεως

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ

 

 

του
 Βασίλη Πρασσά*


Επικοινωνιακό πλαίσιο ή επικοινωνιακή περίσταση του λόγου

Είναι το πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται ένας λόγος, γραπτός ή προφορικός, με βάση την εκάστοτε επικοινωνιακή περίσταση (ποιος μιλάει και σε ποιον), τους σκοπούς που εξυπηρετεί και το είδος του, π.χ. προσχεδιασμένος προφορικός λόγος μέσα στην τάξη.Τά εἴδη τῆς δοτικῆς τῶν ἀρχαίων ἑλληνικῶνΣΥΝΟΠΤΙΚΟ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ
ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣΓΛΩΣΣΗΣ
o.filologos@hotmail.com
 1) Από ουσιαστικά και επίθετα (που προέρχονται από ρήματα που συντάσσονται με δοτική)=> δοτική αντικειμενική.
Σημείωση:
τα φιλίας- έχθρας συντάσσονται:
·        Με δοτική αντικειμενική. Π.χ: σύμμαχος τῷ Φιλίππῳ
·        Με γενική κτητική. Π.χ: ὁ σύμμαχος τοῦ Φιλίππου.Ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω


Εἶπεν ὁ Κύριος τὴν παραβολὴν ταύτην· ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπεῖραι τὸν σπόρον αὐτοῦ. καὶ ἐν τῷ σπείρειν αὐτὸν ὃ μὲν ἔπεσε παρὰ τὴν ὁδόν, καὶ κατεπατήθη, καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατέφαγεν αὐτό· καὶ ἕτερον ἔπεσεν ἐπὶ τὴν πέτραν, καὶ φυὲν ἐξη ράνθη διὰ τὸ μὴ ἔχειν ἰκμάδα· καὶ ἕ τερον ἔπεσεν ἐν μέσῳ τῶν ἀκανθῶν, καὶ συμφυεῖσαι αἱ ἄκανθαι ἀπέπνιξαν αὐτό· καὶ ἕτερον ἔπεσεν εἰς τὴν γῆν τὴν ἀγαθήν, καὶ φυὲν ἐποίησε καρπὸν ἑκατονταπλασίονα. ᾿Επηρώτων δὲ αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες· τίς εἴη ἡ παραβολὴ αὕτη. ὁ δὲ εἶπεν· ὑμῖν δέδοται γνῶναι τὰ μυστήρια τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ, τοῖς δὲ λοιποῖς ἐν παραβολαῖς, ἵνα βλέποντες μὴ βλέπωσι καὶ ἀκούοντες μὴ συνιῶσιν. ἔστι δὲ αὕτη ἡ παραβολή· ὁ σπόρος ἐστὶν ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ· οἱ δὲ παρὰ τὴν ὁδόν εἰσιν οἱ ἀκούσαντες, εἶτα ἔρχεται ὁ διάβολος καὶ αἴρει τὸν λόγον ἀπὸ τῆς καρδίας αὐτῶν, ἵνα μὴ πιστεύσαντες σωθῶσιν. οἱ δὲ ἐπὶ τῆς πέτρας οἳ ὅταν ἀκούσωσι, μετὰ χαρᾶς δέχονται τὸν λόγον, καὶ οὗτοι ρίζαν οὐκ ἔχουσιν, οἳ πρὸς καιρὸν πιστεύουσι καὶ ἐν καιρῷ πειρασμοῦ ἀφίστανται. τὸ δὲ εἰς τὰς ἀκάνθας πεσόν, οὗτοί εἰσιν οἱ ἀκούσαντες, καὶ ὑπὸ μεριμνῶν καὶ πλούτου καὶ ἡδονῶν τοῦ βίου πορευόμενοι συμπνίγονται καὶ οὐ τελεσφοροῦσι. τὸ δὲ ἐν τῇ καλῇ γῇ, οὗτοί εἰσιν οἵτινες ἐν καρδίᾳ καλῇ καὶ ἀγαθῇ ἀκούσαντες τὸν λόγον κατέχουσι καὶ καρποφοροῦσιν ἐν ὑπομονῇ. ταῦτα λέγων ἐφώνει· ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω.Ἐρωτήσεις εἰς τήν εἰσαγωγήν τῶν Λατινικῶν (Β' ΛΥΚΕΙΟΥ)
ΛΑΤΙΝΙΚΑ Β΄ ΤΑΞΗΣ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

του
Σπύρου Παπασωτήρη
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.  Ποιος ο ρόλος της Λατινικής γλώσσας στα δύο τμήματα της Ρωμαϊκής  Αυτοκρατορίας ;
2.  Η Βυζαντινή αυτοκρατορία είναι ο φυσικός συνεχιστής του ανατολικού τμήματος της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας . Να καταδείξετε τους δεσμούς Βυζαντίου –  Ρώμης  χρησιμοποιώντας δύο παραδείγματα .
3.  Ποια στοιχεία μαρτυρούν ότι η Ελληνική και η Λατινική γλώσσα αποτελούν τα θεμέλια της ευρωπαϊκής πραγματικότητας ;


Γιάννης Ρίτσος, ΡΩΜΙΟΣΥΝΗτης

Βάλιας Μπουγάδη 


 

 Γιάννης Ρίτσος, ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ

Η έννοια Ρωμιοσύνη χρησιμοποιείται ως ευρύτερη και λαϊκότερη της έννοιας ελληνισμός ή ελληνικότητα. Η «Ρωμιοσύνη», σε σχέση με τη λέξη «Ελληνισμός», που παραπέμπει περισσότερο στην επίσημη, κρατική ιδεολογία της αρχαιοελληνικής συνέχειας, ηχεί πιο λαϊκά, καθώς περιλαμβάνει την κληρονομιά των λαϊκών ανθρώπων και των αγώνων τους.
Ιδεολογικός, αγωνιστικός και αντιστασιακός ο χαρακτήρας της ποίησης του Ρίτσου. Στρατευμένη τέχνη. ΕΠΙΤΟΜΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΜΕΡΟΣ Α')
Η ΥΛΗ ΣΕ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

της
ΝΑΝΤΙΑΣ ΧΑΝΔΟΛΙΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο
«ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ
ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ»

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 20 Ο ΑΙΩΝΑ
(σελ 42 – 54 σχολικού)

1. Το αγροτικό ζήτημα
- ραγδαίες εξελίξεις πιέσεις στον αγροτικό χώρο που κυριαρχούσε παραγωγικά και οικονομικά ως τον 19ο αι.
- η βιομηχανική επανάσταση αλλαγές στον «δυτικό κόσμο»
- διαφορές της Ελλάδας
η κατοχή γης παύει να είναι πηγή εξουσίας
μεταρρυθμίσεις:
κατάργηση μεγαλοϊδιοκτησίας μικρές παραγωγικές μονάδες, νέες συνθήκες.
- Διαφορές Ελλάδας από άλλα ευρωπαϊκά και βαλκανικά κράτη.
Προοδευτική διανομή κτημάτων μετά την επανάσταση 1821-28 πλήθος αγροτών με μικρές και μεσαίες ιδιοκτησίες.
- Διεύρυνση
Επτάνησα 1864.
Θεσσαλία 1881. Τα τσιφλίκια αγοράζονται από πλούσιους Έλληνες που εκμεταλλεύονται την κατάσταση (κολίγοι, δασμοί, τεχνητές ελλείψεις)
- Νόμοι 1907: απαλλοτρίωση, διανομή σε ακτήμονες
Δυσκολία εφαρμογής οδηγεί σε εντάσεις, Κιλελέρ 1910.
Νέα εμπλοκή μετά τους βαλκανικούς (ενσωμάτωση Μακεδονίας, μουσουλμάνοι ιδιοκτήτες μεγάλων εκτάσεων)
- Χρόνια «διχασμού». Αποφασιστικά βήματα για τη λύση του αγροτικού ζητήματος.
1917 κυβέρνηση Βενιζέλου
στόχοι:
πολλαπλασιασμός ιδιοκτησιών
αποκατάσταση προσφύγων
- Επιτυχής αναδιανομή.
85% καλλιεργήσιμων εδαφών στη Μακεδονία
68% καλλιεργήσιμων εδαφών στη Θεσσαλία
Πίεση προσφυγικού προβλήματος ολοκλήρωση αγροτικής μεταρρύθμισης.
o Η αγροτική οικονομία σε καθεστώς μικροϊδιοκτησίας
o νέα κατάσταση, νέα προβλήματα (πώληση παραγωγής)
o Αγροτική Τράπεζα

***
2. Τα πρώτα βήματα του εργατικού κινήματος
- Διαφορές Ελλάδας με ευρωπαϊκές και γειτονικές χώρες.
Στο τέλος 19ου υπάρχουν σοσιαλιστικές ομάδες με μικρή κοινωνική και πολιτική επιρροή.
Λόγοι
o Απουσία βιομηχανίας (βιομηχανικών εργατών)
o Εργασία αλλοδαπών στα δημόσια έργα
o (εξαίρεση τα μεταλλεία)
o Μεγάλη ιδέα: εμποδίζει την ανάπτυξη ταξικής ιδεολογίας
- Τέλος βαλκανικών πολέμων.
Ενσωμάτωση Θεσσαλονίκης.
Πόλη με βιομηχανικό υπόβαθρο
Με κοσμοπολίτικο χαρακτήρα.
Φεντερασιόν
Εβραϊκή κοινότητα
Διάδοση σοσιαλιστικής και εργατικής ιδεολογίας
- Α΄ παγκόσμιος πόλεμος.
Πιέσεις προς την ελληνική κοινωνία
Εμπλοκή σε διεθνείς υποθέσεις
Ρωσική επανάσταση
Ωρίμανση εργατικού κινήματος
Ίδρυση ΓΣΕΕ, ΣΕΚΕ ΚΚΕ

***
3. Οικονομικές συνθήκες 1910 - 1922
- 1910-1922 συνεχής πολεμική ετοιμότητα
- Βενιζελισμός
Οικονομία: το κράτος είναι έκφραση και ανάπτυξη του ελληνισμού Δηλαδή: επιδίωξη ενσωμάτωσης νέων εδαφών ώστε να διεκδικήσει νέα θέση στον κόσμο
Προϋποθέσεις:
Θεσμικός εκσυγχρονισμός
Ανάπτυξη παραγωγικών δυνάμεων
- Ο Βενιζέλος εκφράζει:
Την ελληνική αστική τάξη που στοχεύει στη πλήρη πολιτική της κυριαρχία εκεί που κυριαρχούσε οικονομικά
Τους Έλληνες του εξωτερικού που ζητούσαν μια ισχυρή Ελλάδα να τους προστατεύει
- Εμφάνιση πολλών εθνικιστικών κινημάτων για την Ελλάδα:
o η μεγάλη ιδέα
o και ο εκσυγχρονισμός του κράτους
ήταν τα ερείσματα για τη διεκδίκηση της μεγάλης Ελλάδας
Πλεονασματικοί προϋπολογισμοί παρά τις πολεμικές δαπάνες
- 1910, εμφανής πρόοδος οικονομίας.
Αντιμετώπιση αγροτικής κρίσης ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ:
Εκτόνωση κοινωνικών εντάσεων
Ενίσχυση οικονομίας με εισροή συναλλάγματος
- Οι βαλκανικοί πόλεμοι δεν κλονίζουν την οικονομία
o Κέρδη Ελλάδας:
Ενσωμάτωση πλουσίων περιοχών (Ήπειρος, Μακεδονία, νησιά Αιγαίου, Κρήτη)
αύξηση εδαφών κατά 70% (από 65χιλ σε 108χιλ km2)
Αύξηση πληθυσμού κατά 80% (από 2.700.000 σε 4.800.000 κατοίκους)
Νέες οικονομικές προοπτικές: άριστες προοπτικές για τη γεωργία.
Πρόβλημα: παρουσία μειονοτήτων (πχ Ήπειρος, 166.000 Έλληνες, 38.000 μουσουλμάνοι)
Η Ελλάδα γίνεται υπολογίσιμη δύναμη

***
4. Ο Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος
- Συνθήκες συμμετοχής Ελλάδας:
Διχασμός.
Επιστράτευση 1915
Κυβέρνηση Εθνικής Άμυνας
Συμμαχικός αποκλεισμός
Οικονομικό και κοινωνικό κόστος
- 1917: επέμβαση συμμάχων.
Ο Βενιζέλος στην Αθήνα. Η Ελλάδα μπαίνει στον πόλεμο.
- Το κόστος καλύπτεται με ιδιόμορφο δανεισμό.
Γαλλία, Μ. Βρετανία, ΗΠΑ εγκρίνουν δάνεια που δεν εκταμιεύονται.
Κάλυμμα (απόθεμα χρυσού, συναλλάγματος που όμως δεν είχε η χώρα) για έκδοση χαρτονομίσματος.
Έτσι η Ελλάδα χρηματοδοτεί:
Συμμετοχή στον Α’ Π. Π. (μακεδονικό μέτωπο)
Εκστρατεία Ουκρανίας, Κριμαίας.
Μικρασιατική εκστρατεία.
- 1920 Νοέμβριος: ο Βενιζέλος χάνει τις εκλογές. Φιλοβασιλική κυβέρνηση, επάνοδος Κωνσταντίνου
o Οι σύμμαχοι αποσύρουν την κάλυψη του χαρτονομίσματος.
o Από το 1918 ο κρατικός ισολογισμός είναι παθητικός.
o Η Μικρασιατική εκστρατεία είναι ιδιαίτερα δαπανηρή.
- Μάρτιος 1922: αναγκαστικό δάνειο με διχοτόμηση του χαρτονομίσματος
(κέρδος 1,2 δισ.). Επανάληψη το 1926.

***
5. Η οικονομική ζωή 1922-1936
- Καταστροφή 1922:
άφιξη και αποκατάσταση προσφύγων. 1.230.000 Έλληνες και 45.000 Αρμένιοι αντί
610.000 μουσουλμάνων.
- Συνέπεια:
Ανατροπή όλων των ισορροπιών της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας.
o Άφιξη προσφύγων: ανθρώπινη τραγωδία αλλά και καταλύτης για την ελληνική κοινωνία.
o Ανεπάρκειες ελληνικής διοίκησης: πρέπει να ξεπεραστούν (πχ ανάγκη αντιμετώπισης ασθενειών όπως φυματίωση και ελονοσία)
o Επιπλέον προβλήματα: πολιτική αστάθεια, μίση διχασμού, πραξικοπήματα και απόπειρες.
o Το κράτος αντιμετωπίζει σχετικά επαρκώς το πρόβλημα των προσφύγων.
Αξιοποιεί τις μουσουλμανικές περιουσίες και την εξωτερική βοήθεια.

***
6. Η ελληνική οικονομία κατά το μεσοπόλεμο
- Κόστος μικρασιατικής καταστροφής.
- Όμως η Ελλάδα:
o Ομογενοποίηση εθνικά (μειονότητες λιγότερο από 7%)
o Ολοκλήρωση αγροτικής μεταρρύθμισης, αστικοποίησης (1/3 του πληθυσμού ζει στα αστικά κέντρα)
o Βελτίωση υποδομών
o Επίσης: συγκέντρωση των Ελλήνων στο εθνικό κράτος και δραστηριοποίησή τους στα πλαίσια της χώρας.
- Οι πρόσφυγες χαρακτηρίζονται από:
Γνώσεις
Πολιτισμό
Εργατική διάθεση
Διάθεση να ξαναδημιουργήσουν όσα χάσανε

***
7. Οι μεγάλες επενδύσεις
Συνέπειες μικρασιατικής καταστροφής ραγδαίες αλλαγές ανάγκη για επενδύσεις στις υποδομές.
- Η Αθήνα ξεπερνά το 1.000.000 κατοίκους, έτσι:
o 1925, αμερικανική ΟΥΛΕΝ: φράγμα Μαραθώνα.
o Βρετανική ΠΑΟΥΕΡ: παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος και
o δικτύου συγκοινωνιών (τραμ, λεωφορεία)
o Γερμανικές εταιρείες: τηλεφωνικό δίκτυο
o Διευθέτηση χειμάρρων.
- Υπόλοιπη χώρα
o Εγγειοβελτιωτικά έργα για την αύξηση των καλλιεργούμενων εδαφών

***
8. Η τράπεζα της Ελλάδος
- Αίτημα Ελλάδας στην ΚΤΕ για πρόσθετο δάνειο Ζήτημα δημιουργίας κεντρικής κρατικής τράπεζας για να:
o Διαχειρίζεται τα χρέη.
o Εκδίδει χαρτονόμισμα.
o Εφαρμόζει την κυβερνητική οικονομική πολιτική.
- Έτσι: το 1927 ιδρύεται η Τράπεζα της Ελλάδος.
Επιτυγχάνει σταθερή ισοτιμία δραχμής – ξένων νομισμάτων (αποθέματα σε χρυσό και συνάλλαγμα) με συνέπειες:
o Βελτίωση δημόσιων οικονομικών
o Βελτίωση πιστοληπτικής ικανότητας
o Ενίσχυση της εισροής συναλλάγματος και επενδύσεων
- Έτσι επέτρεψε πρωτοβουλίες στην κυβέρνηση Βενιζέλου (1928-32)
1932: εκδηλώνονται και στη Ελλάδα οι συνέπειες της κρίσης 1929 (ΗΠΑ)

***
9. Η κρίση του 1932
- 1932: η Ελλάδα ευημερεί
o Εμπιστοσύνη των Ελλήνων για καλύτερα οικονομικά
o Η δεκαετία 1920 μοιάζει μακρινή
o Περιορισμός φτώχειας
Όμως
1932: εκδηλώνονται και στη Ελλάδα οι συνέπειες της κρίσης 1929 (ΗΠΑ)
- Εξαντλούνται τα αποθέματα σε χρυσό και συνάλλαγμα
Άνοιξη 1932:
o Αναστολή μετατρεψιμότητας νομίσματος
o Αναστολή εξυπηρέτησης εξωτερικών δανείων
o Περίοδος κρατικού παρεμβατισμού με σκοπό την αυτάρκεια της χώρας.
Κλειστή οικονομία. Καθορίζεται από το κράτος και όχι από τη ελεύθερη αγορά
- Κλήριγκ (πληρωμές με συμψηφισμό, εμπορική ανταλλαγή προϊόντων)
- Οι διεθνείς συναλλαγές δε γίνονται με βάση το μετατρέψιμο συνάλλαγμα
- Αλλά με διακρατικές συμφωνίες.
- Κοστολογούν τα προϊόντα και ισοσκελίζουν εισαγωγές και εξαγωγές στο πλαίσιο ειδικών λογαριασμών
- Σημαντικές επιπτώσεις στην πολιτική.
Ισχυρά και συγκεντρωτικά κράτη ευνοούν τα ολοκληρωτικά κινήματα
Δεκαετία 1930: επικράτηση δικτατορικών – φασιστικών καθεστώτων
4 Αυγούστου 1936: δικτατορία Μεταξά.