ΧΟΡΗΓΙΕΣ - ΔΩΡΕΕΣ ΣΤΟΝ ΕΡΜΗDONATIONS
FILOLOGOS HERMES

***

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=4JPDBKKK7AEY6


Ο ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα και τα όποια έξοδα λειτουργίας του από το 2011 οπότε και ευρέθηκε να λειτουργεί στηρίζονται αποκλειστικά και μόνον στις δωρεές, χορηγίες σας.

Ο ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ προσφέρεται δωρεάν, με ύλη επιλεγμένη προσεκτικά, και με την επιμέλεια και τον προσωπικό μόχθο συναδέλφων καθηγητών. Τα πάγια έξοδα του online περιοδικού (επιμέλεια-διόρθωση κειμένων και καθημερινή ανάρτηση ύλης) διατηρούνται όσο το δυνατόν μηδαμινά και το μεγαλύτερο μέρος της εργασίας παρέχεται από τους συνεργάτες του με χαρά, δικό τους ζήλο και ευχαρίστηση. Διαρροή εξόδων αντιμετωπίζουμε στην διατήρηση δικού μας domain, hosting service, server, trust seals κ.α

Μία δωρεά εκ μέρους σας αρκεί για να καλυφθούν τα πάγια έξοδα λειτουργίας του!