Μετατροπή ενεργητικής σύνταξης σε παθητική στα Λατινικά

του
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ


Α. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΠΑΘΗΤΙΚΗ

Για να μετατρέψουμε την ενεργητική σύνταξη μιας πρότασης σε παθητική ακολουθούμε την εξής διαδικασία:
 • 1ο βήμα:
Μετατρέπουμε το αντικείμενο του ενεργητικού ρήματος σε υποκείμενο του παθητικού σε πτώση ονομαστική. Εάν το αντικείμενο συνοδευόταν από ομοιόπτωτους προσδιορισμούς (επιθετικό, κατηγορηματικό, παράθεση, επεξήγηση, συνημμένη μετοχή), θα πρέπει να τους μεταφέρουμε και αυτούς σε πτώση ονομαστική.

Σημείωση: αν το ρήμα είναι δίπτωτο και έχει δυο αντικείμενα, τότε στην παθητική σύνταξη υποκείμενο του ρήματος θα κάνουμε το άμεσο αντικείμενο. Το έμμεσο αντικείμενο θα παραμείνει αντικείμενο και στην παθητική σύνταξη
Ειδικότερα:
  • αν το ενεργητικό ρήμα συντάσσεται με αιτιατική και δοτική, υποκείμενο του ρήματος στην παθητική σύνταξη θα κάνουμε αυτό που βρίσκεται σε πτώση αιτιατική.
  • αν το ενεργητικό ρήμα συντάσσεται με δυο αιτιατικές, υποκείμενο του ρήματος στην παθητική σύνταξη θα κάνουμε αυτό που δηλώνει πρόσωπο.
  • αν το ενεργητικό ρήμα συντάσσεται με δυο αιτιατικές, από τις οποίες η μία είναι το αντικείμενο και η άλλη το κατηγορούμενό της, θα τις μεταφέρουμε και τις δυο σε πτώση ονομαστική· την πρώτη ως υποκείμενο και τη δεύτερη ως κατηγορούμενο του υποκειμένου.

 • 2ο βήμα:
μεταφέρουμε το ενεργητικό ρήμα στον ίδιο χρόνο και την ίδια έγκλιση της παθητικής φωνής φροντίζοντας να συμφωνεί στον αριθμό και το πρόσωπο με το υποκείμενο.

 • 3ο βήμα:
μετατρέπουμε το υποκείμενο του ενεργητικού ρήματος σε ποιητικό αίτιο (a,ab+ αφαιρετική, εάν είναι έμψυχο ή απρόθετη αφαιρετική, εάν είναι άψυχο). Εάν το υποκείμενο συνοδευόταν από ομοιόπτωτους προσδιορισμούς (επιθετικό, κατηγορηματικό, παράθεση, επεξήγηση, συνημμένη μετοχή), θα πρέπει να τους μεταφέρουμε και αυτούς σε πτώση αφαιρετική.


π.χ.Β . ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ

Για να μετατρέψουμε την παθητική σύνταξη μιας πρότασης σε ενεργητική ακολουθούμε την αντίστροφη διαδικασία:
 • 1ο βήμα:
μετατρέπουμε το ποιητικό αίτιο σε υποκείμενο του ενεργητικού ρήματος σε ονομαστική πτώση. Εάν το ποιητικό αίτιο συνοδευόταν από ομοιόπτωτους προσδιορισμούς (επιθετικό, κατηγορηματικό, παράθεση, επεξήγηση, συνημμένη μετοχή), θα πρέπει να τους μεταφέρουμε και αυτούς σε πτώση ονομαστική.

 • 2ο βήμα:
μεταφέρουμε το παθητικό ρήμα στον ίδιο χρόνο και την ίδια έγκλιση της ενεργητικής φωνής φροντίζοντας να συμφωνεί στον αριθμό και στο πρόσωπο με το υποκείμενο.

 • 3ο βήμα:
μετατρέπουμε το υποκείμενο του παθητικού ρήματος σε αντικείμενο του ενεργητικού. Εάν το υποκείμενο συνοδευόταν από ομοιόπτωτους προσδιορισμούς (επιθετικό, κατηγορηματικό, παράθεση, επεξήγηση, συνημμένη μετοχή), θα πρέπει να τους μεταφέρουμε και αυτούς στην πτώση του αντικειμένου.

π.χ.Γ. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟΥ ΣΕ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΩΣ

Είναι δυνατόν να μας ζητηθεί να μετατρέψουμε από ενεργητική σε παθητική ή το αντίστροφο τη σύνταξη απαρεμφάτου. Σε αυτήν την περίπτωση ακολουθούμε την ίδια διαδικασία που ακολουθούμε και με τη σύνταξη των ρημάτων προσέχοντας όμως ότι το υποκείμενο του απαρεμφάτου βρίσκεται συνήθως σε πτώση αιτιατική (στην ετεροπροσωπία, αλλά και στην ταυτοπροσωπία του ειδικού απαρεμφάτου).
 

π.χ.

ΠΡΒΛ ΚΑΙ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ (συντακτικόν / ασκήσεις μετατροπών) → ΕΔΩEmbed Βαθμολογήστε:
{[['']]}
SHARE

Φιλόλογος Ἑρμῆς

ὁ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ἙΡΜΗΣ εῖναι Πτυχιοῦχος τῆς Κλασσικῆς Φιλολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν (Graduate Diploma in Classical Philology, University of Athens) και Μεταπτυχιακός τοῦ Τομέα Ἐπιστημῶν τῆς Ἀγωγῆς, «Ἐφηρμοσμένη Παιδαγωγική», Διδακτική - Προγράμματα Σπουδών, τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν (Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, University of Athens)

 • Image and video hosting by TinyPic
  Blogger Comment
  Facebook Comment
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...