Κυριακή, 30 Δεκεμβρίου 2012

Εισαγωγή «ΣΩΚΡΑΤΗΣ» (Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ)


ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ»


Περιέχει με τη μοφή ερωτήσεων και απαντήσεων
την εισαγωγή του σχολικού βιβλίου
"Φιλοσοφικός Λόγος" της Γ Λυκείου.
Το κεφάλαιο αναφέρεται στο Σωκράτη,
τις μεθόδους που χρησιμοποιούσε,
τους προσχηματικούς λόγους της δίωξης του
και τους πολιτικούς λόγους αυτήςΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΩΚΡΑΤΗΣ (ΣΕΛ. 34-39)