ΧΟΡΗΓΙΕΣ - ΔΩΡΕΕΣ ΣΤΟΝ ΕΡΜΗ

DONATIONS

FILOLOGOS HERMES

***

Ο ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα και τα όποια έξοδα λειτουργίας του – αυτήν την στιγμή ανερχόμενα σε 175€ ετησιώς - από το 2011 οπότε και ευρέθηκε να λειτουργεί στηρίζονται αποκλειστικά και μόνον στις δωρεές, χορηγίες σας.


Ο ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ προσφέρεται δωρεάν, με ύλη επιλεγμένη προσεκτικά, με την επιμέλεια συναδέλφων καθηγητών φιλολόγων και με ελάχιστες διαφημίσεις από την google. Τα πάγια έξοδα του online περιοδικού (επιμέλεια-διόρθωση κειμένων και καθημερινή ανάρτηση ύλης) διατηρούνται όσο το δυνατόν μηδαμινά και το μεγαλύτερο μέρος της εργασίας παρέχεται εθελοντικά από τους συνεργάτες του. Διαρροή εξόδων αντιμετωπίζουμε στην διατήρηση δικού μας domain, hosting service, server, trust seals κ.α


Μόνο 1€ ετησίως από κάθε αναγνώστη του περιοδικού αρκεί για να καλυφθούν τα πάγια έξοδα λειτουργίας του! Όταν συμπληρώσουμε το απαραίτητο δε ποσό – εμφανές τοις πάσι στην οικεία σελίδα των δωρεών - το ικανό για να εξασφαλίση την συνέχεια του site του ΕΡΜΗ παύει η οποιαδήποτε αποδοχή εκ μέρους μας δωρεών.

...

Thank you for your interest in donating to FILOLOGOS HERMES website.
We rely on our website users (that's you!) to support our growing website and community. There's always a need for funds to finance the hosting of our site, including our dedicated server, bandwidth, hardware upgrades and domain registrations and renewals. "Extra" software and continued support for that software is also an essential piece of the backbone of our website and community. It really adds up!


FILOLOGOS HERMES website is, and always will be, a free site. But, if you like what we do and want to show your appreciation, please consider supporting our site with a donation.

DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. Φιλόλογος Ερμής has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him on Twitter, Facebook or email him